ผู้แทนพิเศษยูเอ็นสี่คน กังวลรัฐบาลมีมติ ออกฎหมายควบคุมเอ็นจีโอ เอาผิดอาญา ห้ามรับเงินต่างชาติ อาจขัดขวางการทำงานของภาคประชาสังคม

ผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคมโดยสันติ; ผู้รายงานพิเศษด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก; ผู้รายงานพิเศษด้านสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และผู้รายงานพิเศษด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการต่อต้านการก่อการร้าย หมายเลขอ้างอิง: OL THA 7/2021                                                                                                                       20 ธันวาคม 2564 เรียน ฯพณฯ           เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เขียนจดหมายฉบับนี้ถึงท่าน ในฐานะผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการสมาคม (Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly andContinue reading “ผู้แทนพิเศษยูเอ็นสี่คน กังวลรัฐบาลมีมติ ออกฎหมายควบคุมเอ็นจีโอ เอาผิดอาญา ห้ามรับเงินต่างชาติ อาจขัดขวางการทำงานของภาคประชาสังคม”

ศาลแพ่งชี้สองสถาน พร้อมนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์ ต.ค. 65กรณี WeVo ฟ้องแพ่งสตช. เหตุเจ้าหน้าที่ใช้กำลังจับกุมมิชอบจากกิจกรรมขายกุ้ง 31 ธ.ค. 63ด้านคดีเก็บลวดหนามแยกอุรุพงษ์ ศาลเลื่อนนัดชี้สองสถาน มี.ค. 65

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นัดชี้สองสองสถาน ในคดีแพ่งที่กลุ่ม We Volunteer หรือ WeVo ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กรณีเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมและจับกุมมิชอบ 2 คดี ได้แก่ 1) คดีหมายเลขดำที่ พ.1282/2564 กรณีเจ้าหน้าที่สลายกิจกรรมขายกุ้งของกลุ่ม WeVo เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และ 2) คดีหมายเลข พ.1663/2564 กรณีเจ้าหน้าที่จับกุมมิชอบต่อกลุ่ม WeVo ที่ช่วยรื้อลวดหนามบริเวณสี่แยกอุรุพงษ์ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2563 สำหรับคดีหมายเลขดำที่ พ.1282/2564 กรณีเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมและใช้กำลังจับกุมโดยมิชอบในกิจกรรมขายกุ้งของกลุ่ม WeVo โดยศาลได้กำหนดประเด็นชี้สองสถานและกำหนดวันนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์ทั้งหมด 16 ปากอีกครั้ง ในวันที่ 18-19 และ 25-26 ต.ค. 2565 เวลา 9.00 น. แต่ยังคงไม่ได้กำหนดนัดสืบพยานฝ่ายจำเลยทั้ง 14 ปากContinue reading ศาลแพ่งชี้สองสถาน พร้อมนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์ ต.ค. 65กรณี WeVo ฟ้องแพ่งสตช. เหตุเจ้าหน้าที่ใช้กำลังจับกุมมิชอบจากกิจกรรมขายกุ้ง 31 ธ.ค. 63ด้านคดีเก็บลวดหนามแยกอุรุพงษ์ ศาลเลื่อนนัดชี้สองสถาน มี.ค. 65

ศาลจังหวัดสงขลานัดสืบพยานแพทย์ โรงบาลค่ายอิงคยุทธ 2 ปากเสร็จสิ้น กรณีนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ เสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในค่ายทหาร

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดสงขลาสืบพยานฝ่ายอัยการผู้ร้อง เป็นพยานแพทย์จากโรงบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร 2 ปากทางออนไลน์ เสร็จสิ้น กำหนดนัดสืบพยานฝ่ายญาติผู้ตาย วันที่ 19-20 ก.พ. 2565 ต่อไป ทนายความฝ่ายญาติผู้ตายแถลงต่อศาล ขอสืบพยานในนัดถัดไป จำนวน 4 ปาก หนึ่งในนั้นจะขอให้ศาลหมายเรียกหมอซึ่งเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญมาเพิ่มอีก 1 ปาก เพื่อสืบพยานในครั้งนี้อีกด้วย คดีนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอถูกควบคุม เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2562 โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 และส่งตัวไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ต่อมาเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 21 ก.ค. 2562 พบว่า นายอับดุลเลาะ หมดสติอยู่ในห้องควบคุมศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร โดยนายอับดุลเลาะ ได้รับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จากนั้นถูกส่งไปรักษาตัวต่อ ณContinue reading ศาลจังหวัดสงขลานัดสืบพยานแพทย์ โรงบาลค่ายอิงคยุทธ 2 ปากเสร็จสิ้น กรณีนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ เสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในค่ายทหาร

สิทธิเด็กในการชุมนุมโดยสงบ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียบเรียงโดย ณฐพร ส่งสวัสดิ์ อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม สิทธิในการชุมนุมของเด็กและเยาวชน การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการชุมนุมไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ และเด็กมีสิทธิในการชุมนุมไม่ต่างจากประชาชนกลุ่มอื่น ๆ โดยมีรัฐธรรมนูญไทย กฎหมายการคุ้มครองเด็ก และข้อตกลงระหว่างประเทศที่รับรองสิทธินี้อยู่ นั่นคือ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) มาตรา 12, 13, 15 ว่าด้วยการรวมกลุ่มโดยสันติ โดยต้องมีขอบเขต เช่น การชุมนุมต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบ เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย สิทธิในการแสดงออกและรวมกลุ่มนี้ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด และถูกจำกัดได้ อย่างไรก็ตาม การที่รัฐจะจำกัดสิทธิในการชุมนุมนั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์พื้นฐาน 3 ประการ คือ หลักกฎหมาย (Legality) หลักความจำเป็น (Necessity) และหลักความได้สัดส่วน (Proportionality) กล่าวคือ รัฐต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการจำกัดสิทธิในการชุมนุมนั้นชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นไปตามอำเภอใจและมีความสมเหตุสมผล เป็นการใช้อำนาจเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันภัยร้ายแรงที่กำลังจะเกิดขึ้น และได้สัดส่วนกับสิ่งที่เป็นภัย เพื่อผลประโยชน์ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน นอกจากนี้ก็ยังมีหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ควรปฏิบัติตามอีก เช่น หลักความชอบธรรม หรือหลักความเป็นสากล โดยต้องคำนึงถึงว่า รัฐไม่ใช่ผู้ที่ “ให้สิทธิ” แต่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ “ประกันสิทธิ”Continue reading สิทธิเด็กในการชุมนุมโดยสงบ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย