Uncategorized

เปิดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้ชดเชยค่าเสียหายกรณีซ้อมทรมาน กรณีนายอิสมาแอ เต๊ะ ฟ้องกองทัพบก

Ismael Teh supreme court verdict

Advertisements
Blog, Uncategorized

ISOC compaint against the Manager Online must be dropped: News report on an alleged act of torture is not a crime

For immediate release on 9 February 2018 Press Statement ISOC compaint against the Manager Online must be dropped News report on an alleged act of torture is not a crime On 9 February 2018, Lt. Gen. Piyawat Nakwanich, the 4th Army Region Commander and Director of Internal Security Operations Region 4 (ISOC 4) has authorized… Continue reading ISOC compaint against the Manager Online must be dropped: News report on an alleged act of torture is not a crime

Uncategorized

โคทม อารียา: คำกล่าวในงานเปิดตัวหนังสือ “วันสุดท้ายของนักโทษประหาร”           

คำกล่าวในงานเปิดตัวหนังสือ “วันสุดท้ายของนักโทษประหาร”   ท่านเอกอัครราชทูต ท่านประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คุณกรรณิกา จรรย์แสง คุณฐากูร บุนปาน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ผมขอขอบคุณสถานทูตฝรั่งเศสที่จัดให้มีการแปลและพิมพ์เผยแพร่หนังสือ “วันสุดท้ายของนักโทษประหาร” ที่วิกตอร์ อูโก ได้ประพันธ์ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1829 ขอแสดงความชื่นชมคุณกรรณิกาที่ผลิตผลงานทรงคุณภาพ และขอบคุณสำนักพิมพ์มติชนที่ผลิตวรรณกรรมที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้นอีกชิ้นหนึ่งครับ อูโกเขียนไว้ในคำนำว่า เราอาจมองหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นความคิดช่วงสุดท้ายของคนทุกข์คนหนึ่งก็ได้ หรือมองว่าเป็นผลงานของคนหนุ่ม (เขาอายุ 27 ปีเมื่อหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ออกมา) ที่เป็น “คนช่างฝันคนหนึ่งที่คอยสังเกตธรรมชาติเพื่ออภิบาลศิลปะ (au profit de l’art)” ก็ได้ ส่วนผมคิดว่างานนี้เป็นทั้งผลงานศิลปะและการแสดงความเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ที่ทนทุกข์แสนสาหัสเมื่อคมมีดกำลังคืบใกล้เข้ามา ในจินตนาการของอูโก การทรมานใจของนักโทษที่เขาถ่ายทอดออกมาก็คือ “ข้าพเจ้าทิ้งแม่ ทิ้งภรรยา และลูกคนหนึ่งไว้ข้างหลัง ... เมื่อข้าพเจ้าตาย ก็จะมีผู้หญิงหนึ่งคนเสียลูก หนึ่งคนเสียสามี และอีกหนึ่งคนเสียบิดา ... ข้าพเจ้ายอมรับว่าโทษทัณฑ์ที่ตกแก่ข้าพเจ้านั้นมีเหตุสมควร แต่หญิงผู้บริสุทธิ์สามนางนี้เล่า พวกหล่อนทำอะไรผิดอย่างนั้นหรือ ... นี่ละหนอคือความยุติธรรม” เขาไม่ห่วงแม่และภรรยาสักเท่าไร “แต่หนูน้อยลูกของพ่อเล่า ... แม่สาวน้อยคนนี้นี่เองที่ทำให้ข้าพเจ้าเจ็บปวดนัก!” มุมหนึ่งของโศกนาฏกรรมก็คือ ไม่กี่ชั่วโมงก่อนการกิโยติน… Continue reading โคทม อารียา: คำกล่าวในงานเปิดตัวหนังสือ “วันสุดท้ายของนักโทษประหาร”           

rule of law, Uncategorized

Public statement of Thai lawyers and attorneys Judicial Harassment against human rights lawyers

  Public statement of Thai lawyers and attorneys Judicial Harassment against human rights lawyers   Mr. Anond Nampha, a human rights lawyer, has been summoned by the Royal Thai Police to answer to a contempt of court charge for “insulting either a Court or a judge during the trial process or when a verdict is… Continue reading Public statement of Thai lawyers and attorneys Judicial Harassment against human rights lawyers

Uncategorized

แถลงการณ์นักกฎหมาย ทนายความ  กรณีการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคุกคามทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

  แถลงการณ์นักกฎหมาย ทนายความ  กรณีการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคุกคามทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สืบเนื่องจากการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหมายเรียกให้นายอานนท์ นำภา ไปรับทราบข้อกล่าวหา “ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล และโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งบิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน  อันมิใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา” ซึ่งพันตำรวจโทสุภารัตน์ คำอินทร์  เป็นผู้แจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) นั้น นายอานนท์ นำภา เป็นทนายความที่ใช้วิชาชีพของตนบนเส้นทางสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมมาโดยตลอด ในหลายประเด็น อาทิ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชน การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน การช่วยเหลือคดีบิลลี่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ถูกบังคับสูญหาย รวมถึงคดีเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน อันนำมาสู่การกล่าวหาว่ากระทำความผิดในคราวนี้ด้วย พวกเรา นักกฎหมายและทนายความ ในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจนายอานนท์ ในวันนี้ มีความห่วงกังวลต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานตำรวจ  ซึ่งถือเป็นตัวแทนในการใช้อำนาจของรัฐ ดังต่อไปนี้ ความผิดฐานดูหมิ่นศาล มีเจตนารมณ์เพื่อให้กระบวนพิจารณาดำเนินไปโดยเรียบร้อยไม่ถูกขัดขวาง และเพื่อให้ศาลหรือผู้พิพากษาได้รับความคุ้มครองให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง และเป็นธรรม ผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหาจึงควรเป็นศาลหรือผู้พิพากษา  แต่กรณีนี้ผู้กล่าวหากลับเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ จึงเกิดคำถามว่า  ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น  ศาลหรือผู้พิพากษาเองมีความประสงค์จะดำเนินคดีดังกล่าวหรือไม่ หากเป็นกรณที่ศาลหรือผู้พิพากษามีความประสงค์จะดำเนินคดีนี้  ในทางกฎหมายก็ยังคงมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับขอบเขตของการใช้อำนาจของศาลหรือผู้พิพากษาในความผิดฐานนี้ การใช้การตีความกฎหมายต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับที่ผ่านมา รวมถึงฉบับปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยวางหลักการไว้ว่าการใช้อำนาจรัฐต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยเสมอ  การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยหลักแล้วย่อมทำไม่ได้ เว้นแต่จะอาศัยอำนาจของกฎหมายและจะกระทบสาระสำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพไม่ได้  กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพประชาชน เพราะให้อำนาจรัฐในการจำกัดสิทธิเสรีภาพหลายประการ … Continue reading แถลงการณ์นักกฎหมาย ทนายความ  กรณีการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคุกคามทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน