statement, Uncategorized

แถลงการณ์: ขอให้ปล่อยตัว พระมหาอภิชาต ปุณณจนโท โดยทันที การควบคุมตัวโดยพลการ อาจทำให้ความขัดแย้งบานปลาย

  2017_09_20 แถลงการณ์เรื่องพระมหาอภิชาต เผยแพร่วันที่ 20 กันยายน 2560 แถลงการณ์ ขอให้ปล่อยตัว พระมหาอภิชาต ปุณณจนโท โดยทันที การควบคุมตัวโดยพลการ อาจทำให้ความขัดแย้งบานปลาย   ตามที่มีรายงานข่าวว่า พระมหาอภิชาต ปุณณจนโทได้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่ง ได้นิมนต์ ออกจากวัดแห่งหนึ่งที่อ.ระโนด จ. สงขลาในเวลากลางวัน  โดยนำตัวพระมหาอภิชาต ไปยังค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560  และต่อมามีข่าวว่าได้พาตัวมายังกองบังคับการกองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังคง อยู่ในการควบคุมตัวของกองบังคับการกองปราบที่กรุงเทพนั้น  แต่ทั้งยังไม่มีความชัดเจนว่าขณะนี้พระมหาอภิชาตอยู่ที่ใด มูลนิธิผสานวัฒนธรรม มีความห่วงกังกลของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการนี้เป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ การควบคุมตัวบุคคลโดยพลการแม้จะอ้างว่าเป็นการนิมนต์พระสงฆ์ไปยังสถานที่ต่างๆที่ไม่เปิดเผยโดยไม่มีการอธิบายสาเหตุและเหตุผล และข้ออ้างอิงในการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่นั้น อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และอาจเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบัติต่อพระสงฆ์ แม้ว่ามูลนิธิผสานวัฒนธรรมจะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของบุคคลากรหรือผู้นำทางด้านศาสนา ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม ที่มีลักษณะก้าวร้าว ส่อไปในทางยุยงให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ไว้วางใจระหว่างศาสนาในสังคมก็ตาม แต่การดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐในการใช้อำนาจต่อบุคคลกรทางศาสนา เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งและประเด็นอ่อนไหวทางด้านศาสนา จึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด โปร่งใส และอธิบายได้ทั้งนี้เพราะการกระทำดังกล่าวแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหา กลับอาจเป็นการซ้ำเติมทำให้ปัญหาบานปลายยิ่งขึ้นก็เป็นได้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรตามรายนามด้านล่างนี้… Continue reading แถลงการณ์: ขอให้ปล่อยตัว พระมหาอภิชาต ปุณณจนโท โดยทันที การควบคุมตัวโดยพลการ อาจทำให้ความขัดแย้งบานปลาย

Advertisements
statement

วันแห่งการรำลึกถึงผู้ถูกบังคับสูญหายสากล

เรียน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ วันแห่งการรำลึกถึงผู้ถูกบังคับสูญหายสากล (INTERNATIONAL DAY OF THE VICTIMS OF ENFORCED DISAPPEARANCES)   คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists) แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International) ฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) สหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล (International Federation for Human Rights - FIDH) ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai Lawyers for Human Rights) และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation) ขอนำส่งจดหมายถึงท่าน ณ วันแห่งการรำลึกถึงผู้ถูกบังคับสูญหายสากล พ.ศ. 2560 นี้ เพื่อแสดงถึงความกังวลเป็นอย่างมากขององค์กรข้างต้นต่อความล่าช้าในการผ่านร่างกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำการทรมาน การปฏิบัติที่โหดร้าย… Continue reading วันแห่งการรำลึกถึงผู้ถูกบังคับสูญหายสากล

statement

International Day of the Victims of Enforced Disappearances

30 August 2017 Dear H.E. General Prawit Wongsuwan and H.E. Mr. Suwapan Tanyu-wattana, INTERNATIONAL DAY OF THE VICTIMS OF ENFORCED DISAPPEARANCES The International Commission of Jurists (ICJ), Amnesty International, Human Rights Watch, the International Federation for Human Rights (FIDH), Thai Lawyers for Human Rights and the Cross Cultural Foundation write to you on this day,… Continue reading International Day of the Victims of Enforced Disappearances

statement

Joint Statement: The Coalition of Women and Lesbian, Bisexual, Transgender and Intersex (LBTI) Women in Thailand on Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Joint Statement The Coalition of Women and Lesbian, Bisexual, Transgender and Intersex (LBTI) Women in Thailand on Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Thailand: Make Human Rights and Fundamental Freedoms a Reality for All Women (Bangkok, 16 August 2017) We, the Coalition of Women and LBTI Women in Thailand on… Continue reading Joint Statement: The Coalition of Women and Lesbian, Bisexual, Transgender and Intersex (LBTI) Women in Thailand on Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

statement

แถลงการณ์ร่วม: เครือข่ายผู้หญิงและผู้หญิงเพศหลากหลายในประเทศไทยที่ติดตามการปฏิบัติตาม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

แถลงการณ์ร่วม เครือข่ายผู้หญิงและผู้หญิงเพศหลากหลายในประเทศไทยที่ติดตามการปฏิบัติตาม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ประเทศไทย: สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานต้องนำมาปฏิบัติได้จริงสำหรับผู้หญิงทุกคน (กรุงเทพฯ 16 สิงหาคม 2560) ในนามเครือข่ายผู้หญิงและผู้หญิงเพศหลากหลายในประเทศไทยที่ติดตามการปฏิบัติตาม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยนำข้อแสนอแนะที่คณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี หรือ คณะกรรมการฯ (UN Committee on Eliminations of Discriminations against Women) รับรองมาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล กว่า 32 ปีที่ประเทศไทยลงนามให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เรามีรัฐบาลมาแล้ว 14 รัฐบาล ทั้งที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและมาจากการแต่งตั้งตนเอง แต่เราพบว่าความคืบหน้าในการยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงก็ยังล่าช้าอยู่มากตั้งแต่มีรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันของผู้หญิงก็ยากลำบากยิ่งขึ้นเนื่องจากการจำกัดสิทธิเสรีภาพที่เพิ่มขึ้นและการเลือกปฏิบัติที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนรายงานตามวาระการปฏิบัติตามอนุสัญญา CEDAW ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีตัวแทนจากรัฐบาลไทย ไปร่วมการรายงานทั้งหมด 31 ท่าน ได้ตอบคำถามต่อคณะกรรมฯ ในหลายประเด็น หลังจากนั้น ในวันที่ 24 กรกฎาคม2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้เผยแพร่ ข้อคิดเห็นโดยสรุปต่อประเทศไทย (Concluding Observations) เรารู้สึกยินดีที่คณะกรรมการฯ ได้สะท้อนความเห็นประเด็นปัญหาสำคัญที่ผู้หญิงในประเทศไทยต้องเผชิญและมีข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายจึงได้ปรึกษาหารือกันเพื่อสรุปประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนของผู้หญิงที่รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีทางกฎหมายต่ออนุสัญญา CEDAW และเพื่อเยียวยาบรรเทาสถานการณ์ที่ร้ายแรงด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในประเทศไทย เครือข่ายของเรามีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยในประเด็นสำคัญ ดังนี้   การเข้าถึงความยุติธรรมและการชดเชยเยียวยา คณะกรรมการฯ กังวลเกี่ยวกับอุปสรรคที่ผู้หญิงต้องเผชิญเมื่อต้องการเข้าถึงความยุติธรรม… Continue reading แถลงการณ์ร่วม: เครือข่ายผู้หญิงและผู้หญิงเพศหลากหลายในประเทศไทยที่ติดตามการปฏิบัติตาม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ