SPA

สามนักสิทธิฯ ขอพบอัยการสูงสุดเพื่อนำส่ง บันทึกประจำวัน กอ.รมน.ถอนคำร้องทุกข์คดีหมิ่นประมาท กรณีเผยแพร่รายงานทรมานในจังหวัดชายแดนใต้

     เผยแพร่วันที่ 16 มีนาคม  2560                              สามนักสิทธิฯ ขอพบอัยการสูงสุดเพื่อนำส่ง                            บันทึกประจำวัน กอ.รมน.ถอนคำร้องทุกข์คดีหมิ่นประมาท                              กรณีเผยแพร่รายงานทรมานในจังหวัดชายแดนใต้ กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 มีนาคม  2560 เวลาเช้า นส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ตัวแทนสามนักสิทธิมนุษยชนได้นำส่งสำเนาบันทึกประจำวันที่ได้คัดถ่ายจาก สภ.เมืองปัตตานี ตามที่ พ.ท.เศรษฐสิทธิ์ แก้วคูเมือง ผู้รับมอบอำนาจจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ( กอ.รมน 4) ซึ่งเป็นผู้เข้ารองทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดี กับนายสมชาย หอมลออ นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ และนางสาวอัญชนา หีมมีหน๊ะในความผิดร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  ได้เข้าแสดงเจตนาเพื่อถอนคำร้องทุกข์ในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาไปจากการสอบสวน… Continue reading สามนักสิทธิฯ ขอพบอัยการสูงสุดเพื่อนำส่ง บันทึกประจำวัน กอ.รมน.ถอนคำร้องทุกข์คดีหมิ่นประมาท กรณีเผยแพร่รายงานทรมานในจังหวัดชายแดนใต้

Advertisements