ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดสกลนครนัดไต่สวนมูลฟ้อง กรณีที่บริษัทไทยรุ่งเรือง อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าของโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดสกลนคร ยื่นฟ้องกลุ่มรักษ์น้ำอูน 20 คน

21 พฤษภาคม 2560 ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดสกลนครนัดไต่สวนมูลฟ้อง กรณีที่บริษัทไทยรุ่งเรือง อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าของโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดสกลนคร ยื่นฟ้องกลุ่มรักษ์น้ำอูน 20 คน           22 พฤษภาคม 2560 นี้ เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดสกลนครนัดไต่สวนมูลฟ้อง กรณีที่บริษัทไทยรุ่งเรือง อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าของโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดสกลนคร ได้ยื่นฟ้องร้องนางสาวเดือนเพ็ญ สุดไชยา และพวกรวม 20 คน ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูน ชาวบ้านโคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร กรณีลงชื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายก อบต.อุ่มจาน เมื่อวันที่ 11 พฤจิกายน 2559 เพื่อขอให้ระงับการดำเนินการบุกเบิกพื้นที่และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการโรงงานน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทางสาธารณะและลำรางสาธารณะ และยื่นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เพื่อคัดค้านโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 บริษัทไทยรุ่งเรือง อุตสาหกรรม จำกัด ได้มีโครงการจะสร้างโรงงานน้ำตาลขนาด 12,500 ตันในระยะแรก … Continue reading ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดสกลนครนัดไต่สวนมูลฟ้อง กรณีที่บริษัทไทยรุ่งเรือง อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าของโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดสกลนคร ยื่นฟ้องกลุ่มรักษ์น้ำอูน 20 คน

ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถานคดีนายอับดุลอาซิ สาและ เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัว กรณีนางสาวแยนะ สะอะ มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี

เผยแพร่วันที่ 25 เมษายน 2560                               ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถานคดีนายอับดุลอาซิ สาและ เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัว กรณีนางสาวแยนะ สะอะ  มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี   ภายหลังจากเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ทั้งหมดโดยเริ่มตั้งแต่การยื่นคำฟ้องคดีเข้ามาใหม่ ในคดีที่นางสาวแยนะ สะอะ มารดานายอับดุลอาซิ สาและ (ผู้ตาย) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวแยนะ สะอะ มารดานายอับดุลอาซิ สาและ ได้ดำเนินการยื่นคำฟ้องคดีเข้ามาใหม่ ต่อศาลจังหวัดปัตตานี เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.122/2560 โดยมี สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นจำเลยที่ 1 กองทัพบกจำเลยที่ 2 และสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยที่ 3 ในวันดังกล่าวศาลได้นัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี ในวันที่ 24 เมษายน 2560 จนกระทั่งต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ศาลจังหวัดปัตตานีนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี โจทก์ ทนายความโจทก์ และพนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีในฐานะทนายความจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 มาศาล แต่ปรากฎว่าทนายความจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำร้องขอขยายยื่นคำให้การ และศาลอนุญาตตามคำร้องให้จำเลยที่ 1 ขยายระยะเวลายื่นคำให้การถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ขยายระยะเวลายื่นคำให้การถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560    ส่วนจำเลยที่ 3 ได้รับสำเนาคำฟ้องและหมายเรียกของศาลโดยวิธีการแล้วตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 แต่ไม่มาศาล ไม่ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ และไม่ได้ยื่นคำให้การตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ด้วยเหตุจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังไม่ได้ยื่นคำให้การ โดยศาลได้อนุญาตขยายระยะเวลายื่นคำให้การให้แก่จำเลยที่ 1  และที่ 2 ดังกล่าวข้างต้น ศาลจังหวัดปัตตานีจึงได้เลื่อนนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีออกไปอีกเป็นวันที่ 12 มิถุนายน 2560เวลา 09.00 น.  ส่วนในกรณีจำเลยที่ 3 โจทก์จะดำเนินการยื่นคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยจำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การ ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 ต่อไป ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการพิจารณีคดีตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น และติดตามเรื่องราวที่ผ่านมาของคดีได้ที่ Facebook page: Cross Cultural Foundation(CrCF)หรือ https://voicefromthais.wordpress.com/2017/01/27/ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำส/ … Continue reading ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถานคดีนายอับดุลอาซิ สาและ เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัว กรณีนางสาวแยนะ สะอะ มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี

ใบแจ้งข่าว: ศาลแพ่งเลื่อนนัดชี้สองสถานคดีนางบุญเรือง สุธีรพันธุ์ มารดาสิบโทกิตติกร สุธีรพันธุ์ ฟ้องคดีแพ่งต่อกองทัพบก จากเหตุการณ์สิบเวรหรือผู้คุมเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 25 กับพวกร่วมกันทำร้ายร่างกาย สิบโทกิตติกร จนเสียชีวิต

เผยแพร่วันที่ 26 เมษายน 2560 ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งเลื่อนนัดชี้สองสถานคดีนางบุญเรือง สุธีรพันธุ์ มารดาสิบโทกิตติกร สุธีรพันธุ์ ฟ้องคดีแพ่งต่อกองทัพบก จากเหตุการณ์สิบเวรหรือผู้คุมเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 25 กับพวกร่วมกันทำร้ายร่างกาย สิบโทกิตติกร จนเสียชีวิต   ภายหลังจากเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 นางบุญเรือง สุธีรพันธุ์ มารดาสิบโทกิตติกร สุธีรพันธุ์  เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกองทัพบกเพื่อเรียกค่าเสียหายจำนวน 18,072,067 บาท ตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เรือนจำมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ บุตรชายของตนถูกสิบเวรหรือผู้คุมเรือนจำในวันเกิดเหตุ กับพวก ร่วมกันทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต ในขณะที่ตกเป็นผู้ต้องหาและถูกควบคุมตัวระหว่างสอบสวน และศาลได้รับฟ้องคดีดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ. 1131/2560 พร้อมทั้งศาลได้นัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี ในวันที่ 26เมษายน 2560 ต่อมาในวันนี้ (วันที่ 26 เมษายน 2560) ณ ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภิเษก นัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี คดีหมายเลขดำที่ พ. 1131/2560 ทนายความโจทก์ และพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะทนายความจำเลยมาศาล โดยในวันดังกล่าวศาลได้ตรวจสำนวนแล้วปรากฎว่ากองทัพบก จำเลย ได้รับหมายเรียก และสำเนาคำฟ้องโดยวิธีปิดหมายแล้วเมื่อวันที่ 28มีนาคม 2560 ซึ่งนับถึงวันนัดชี้สองสถานฯ ยังอยู่ในระยะเวลาที่จำเลยยื่นคำให้การได้ ประกอบกับทนายความจำเลยได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เนื่องจากพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับแต่งตั้งให้เป็นทนายความเพื่อแก้ต่างคดีให้กับกองทัพบก จำเลย ในช่วงเวลากระชั้นชิดจึงไม่อาจรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทำคำให้การได้ทันตามระยะเวลายื่นคำให้การตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลได้ ประกอบกับศาลได้สอบถามทนายความโจทก์แล้วไม่ได้คัดค้านประการใด ด้วยเหตุดังกล่าว ศาลจึงอนุญาตตามคำร้องให้ จำเลยขยายระยะเวลายื่นคำให้การถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นอกจากนี้ทนายความโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ซึ่งมีพยานที่ระบุเพิ่มเติมมาอีกจำนวน 6 ปาก เป็นพยานบุคคลและพยานเอกสารที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของสิบโทกิตติกรฯ ทั้งนี้ ด้วยเหตุจำเลย ยังไม่ได้ยื่นคำให้การ โดยศาลได้อนุญาตขยายระยะเวลายื่นคำให้การให้แก่จำเลยดังกล่าวข้างต้น ในวันนี้จึงไม่อาจดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปได้ ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภิเษก จึงได้เลื่อนนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีออกไปอีกเป็น วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ตามที่โจทก์และจำเลยมีวันว่างตรงกัน ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการพิจารณีคดีตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น และติดตามเรื่องราวที่ผ่านมาของคดีได้ที่ Facebook page: … Continue reading ใบแจ้งข่าว: ศาลแพ่งเลื่อนนัดชี้สองสถานคดีนางบุญเรือง สุธีรพันธุ์ มารดาสิบโทกิตติกร สุธีรพันธุ์ ฟ้องคดีแพ่งต่อกองทัพบก จากเหตุการณ์สิบเวรหรือผู้คุมเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 25 กับพวกร่วมกันทำร้ายร่างกาย สิบโทกิตติกร จนเสียชีวิต

ใบแจ้งข่าว: ศาลแพ่งนัดพิจารณาคดีมารดา สิบโทกิตติกร สุธีรพันธ์ ฟ้องกองทัพบกเรียกค่าเสียหาย กรณีบุตรชายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำทหารค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์

เผยแพร่วันที่ 22 เมษายน 2560 ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งนัดพิจารณาคดีมารดา สิบโทกิตติกร สุธีรพันธ์ ฟ้องกองทัพบกเรียกค่าเสียหาย กรณีบุตรชายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำทหารค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์           ตามที่เมื่อในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นางบุญเรือง สุธีรพันธุ์ มารดาสิบโทกิตติกร สุธีรพันธุ์ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกองทัพบก เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ. 1131/2560 เรียกค่าเสียหายจำนวน 18,072,067 บาท ตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ที่เรือนจำทหาร ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ บุตรชายของตนถูกผู้คุมซ้อมจนเสียชีวิต ในขณะที่ตกเป็นผู้ต้องหาและถูกควบคุมตัวระหว่างสอบสวน  โดยศาลได้อนุญาตให้โจทก์ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั้งหมด และศาลได้กำหนดวันนัดชี้สองสถานกำหนดแนวทางการดำเนินคดี หรือสืบพยานโจทก์ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการฟ้องคดีแพ่งต่อศาลแพ่งนี้ … Continue reading ใบแจ้งข่าว: ศาลแพ่งนัดพิจารณาคดีมารดา สิบโทกิตติกร สุธีรพันธ์ ฟ้องกองทัพบกเรียกค่าเสียหาย กรณีบุตรชายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำทหารค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์

ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดยะลามีคำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่โจทก์และรับฟ้องไว้พิจารณา กรณีมารดานายมะกอเซ็ง ลาแซ (ผู้ตาย)ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรี จากเหตุผู้ตายถูกทหารยิงเสียชีวิตเมื่อปี 2555

เผยแพร่วันที่  11  เมษายน  2560   ใบแจ้งข่าว                      ศาลจังหวัดยะลามีคำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่โจทก์และรับฟ้องไว้พิจารณา       กรณีมารดานายมะกอเซ็ง ลาแซ (ผู้ตาย)ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรี จากเหตุผู้ตายถูกทหารยิงเสียชีวิตเมื่อปี 2555   คดีนี้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นางสาวคอรีเยาะ มะมิง   โจทก์ยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดยะลา คดีหมายเลขดำที่ พ.52/2560 เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและเรียกค่าสินไหมทดแทนจำนวน 12,792,417.50 บาท จากกองทัพบก จำเลยที่ 1 และสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่กระทำละเมิดต่อชีวิตนายมะกอเซ็ง ลาแซ บุตรชายของนางสาวคอรีเยาะ มะมิง โจทก์ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ยิงนายมะกอเซ็ง ลาแซ จนเสียชีวิต คดีชันสูตรพลิกศพ(ไต่สวนการตาย) คดีหมายเลขแดงที่ ช. 3/2557 ศาลจังหวัดยะลาได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 … Continue reading ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดยะลามีคำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่โจทก์และรับฟ้องไว้พิจารณา กรณีมารดานายมะกอเซ็ง ลาแซ (ผู้ตาย)ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรี จากเหตุผู้ตายถูกทหารยิงเสียชีวิตเมื่อปี 2555