Press Release

ใบแจ้งข่าว : ศาลจังหวัดฝางมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ ในข้อหาบุกรุกตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ ที่ดอยอ่างขาง

เผยแพร่วันที่ 22 กันยายน  2560 ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดฝาง อ่านคำพิพากษา คดีบุกรุกป่าสงวนฯ กรณีชาวบ้านสร้างโฮมสเตย์ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ  ที่บ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ดอยอ่างขาง)         ศาลจังหวัดฝางมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ (จำเลยไม่มีความผิด) ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ สว. 19/2559 ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดฝาง โจทก์ กับ นางอารยา แซ่จาง จำเลย ในข้อหาบุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่าหรือทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวน   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ศาลจังหวัดฝางมีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ สว. 19/2559 ว่าในข้อหาบุกรุกป่าสงวนฯ พื้นที่เกิดเหตุอยู่ในเขตพื้นที่บ้านนอแล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ให้การส่งเสริมการทำเกษตรและส่งเสริมอาชีพต่างๆ โดยจัดแบ่งพื้นที่ป่าและพื้นที่ของชุมชนแยกจากกัน เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกป่าอีก                   เมื่อเหตุเกิดในพื้นที่ซึ่งกลายเป็นชุมชน ไม่มีสภาพความเป็นป่าสงวนแล้ว จำเลยจึงไม่อาจทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพความเป็นป่าสงวนไปมากกว่านั้นได้อีก การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา… Continue reading ใบแจ้งข่าว : ศาลจังหวัดฝางมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ ในข้อหาบุกรุกตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ ที่ดอยอ่างขาง

Advertisements
Press Release

ใบแจ้งข่าว : โจทก์เสนอเรียกค่าเสียหาย 2 ล้านบาท คดีนางสาวแยนะฟ้องแพ่งเรียกค่าสินไหม จากการที่เจ้าหน้าที่ยิงนายอับดุลอาซิฯเสียชีวิต

เผยแพร่วันที่ 19 กันยายน 2560 ใบแจ้งข่าว นัดไกล่เกลี่ยคดี โจทก์เสนอเรียกค่าเสียหาย 2 ล้านบาท ผู้ประสานงานฝ่ายจำเลยรับข้อเสนอโจทก์ไปนำเสนอหน่วยงานต้นสังกัด กรณี มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก สตช. ทบ. และสำนักนายกฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ศาลจังหวัดปัตตานีนัดไกล่เกลี่ยและชี้สองสถาน คดีที่นางสาวแยนะ สะอะ ฟ้องแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลยที่ 1 กองทัพบกจำเลยที่ 2 และสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 3 ให้ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน 3,255,954 บาท จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ภายในบังคับบัญชาของจำเลยทั้งสามใช้อาวุธปืนยิงนายอับดุลอาซิฯเสียชีวิต โดยอ้างว่าได้กระทำไปในขณะปฏิบัติหน้าที่ คดีนี้ศาลได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยแล้วปรากฎว่า นางสาวแยนะฯ โจทก์ ได้แถลงโดยเสนอขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเป็นเงินจำนวน2,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าที่ได้ยื่นฟ้อง หากจำเลยทั้งสามยินยอมชำระเงินค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนเสนอ ตนก็ยินดีและพร้อมจะดำเนินการถอนฟ้องคดีต่อจำเลยทั้งสาม  เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ประสานงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลยที่ 1 และเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัด กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ผู้ประสานงานของสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่3  ได้รับข้อเสนอดังกล่าวของโจทก์ เพื่อดำเนินการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตัดสินใจว่าจะตกลงจ่ายค่าเสียหายตามข้อเสนอของโจทก์หรือไม่ ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติทางราชการที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร หลังจากทำการไกล่เกลี่ยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ศาลจึงได้ชี้สองสถานโดยกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า เจ้าหน้าที่ของจำเลยทั้งสามกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ และจำเลยทั้งสามต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด พร้อมทั้งกำหนดวันนัดสืบพยาน ซึ่งฝ่ายโจทก์แถลงประสงค์สืบพยานจำนวน 8 ปาก ใช้เวลา 2นัด  ฝ่ายจำเลยทั้งสามประสงค์จะสืบพยานจำนวน 16 ปาก ใช้เวลา 4 นัด ศาลจึงได้กำหนดวันสืบพยานทั้งสองฝ่าย โดยนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 23-24 มกราคม 2561 นัดสืบพยานจำเลยทั้งสามวันที่ 25-26 และ 30-31มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป มารดาของนายอับดุลอาซิฯ(ผู้ตาย) ซึ่งเป็นโจทก์ ระบุว่า หากหน่วยงานของรัฐที่เป็นจำเลย ตกลงตามข้อเสนอของตน คดีก็จะยุติเร็วขึ้นตามเจตนาที่ศาลได้ให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย แต่หากไม่ได้รับการตอบสนอง ตนก็พร้อมที่จะต่อสู้คดีจนถึงที่สุด โดยเรียกร้องค่าเสียหายเต็มจำนวนตามคำฟ้องต่อไป… Continue reading ใบแจ้งข่าว : โจทก์เสนอเรียกค่าเสียหาย 2 ล้านบาท คดีนางสาวแยนะฟ้องแพ่งเรียกค่าสินไหม จากการที่เจ้าหน้าที่ยิงนายอับดุลอาซิฯเสียชีวิต

Press Release

ใบแจ้งข่าว: นัดสืบพยาน กรณีนายมะกอเซ็ง อายุ 15 ปี  ถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิตเมื่อปี 2555

เผยแพร่วันที่  22 กันยายน 2560 ใบแจ้งข่าว ศาลนัดสืบพยาน หลังคู่ความเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วตกลงกันไม่ได้คดีมารดาผู้ตาย ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีนายมะกอเซ็ง เยาวชนอายุ 15 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิตเมื่อปี 2555 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ศาลจังหวัดยะลานัดไกล่เกลี่ยครั้งที่ 2 คดีนางสาวคอรีเยาะ มะมิง  เป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดยะลา เรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก จำเลยที่ 1 และสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่กระทำละเมิดต่อชีวิตนายมะกอเซ็ง ลาแซ บุตรชายอายุเพียง 15 ปี ของนางสาวคอรีเยาะ โดยเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ใช้อาวุธปืนยิงนายมะกอเซ็ง จนเสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ที่บริเวณสวนยางพาราหลังบ้านพักอาศัยของครอบครัวผู้ตาย ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560เป็นวันไกล่เกลี่ยครั้งแรก โจทก์ได้เสนอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้คดียุติในชั้นไกล่เกลี่ย เป็นค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  รวมเป็นเงินจำนวน 5,955,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่โจทก์ยื่นฟ้อง นายทหารพระธรรมนูญผู้แทนจำเลยที่ 1 และพนักงานอัยการทนายความจำเลยทั้งสอง รับข้อเรียกร้องดังกล่าวของโจทก์ไปเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของจำเลยทั้งสอง ต่อมาวันที่ 21 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันนัดไกล่เกลี่ยครั้งที่ 2 เพื่อฟังผลการพิจารณาข้อเสนอของโจทก์จากจำเลยทั้งสอง แต่กลับปรากฎว่า กองทัพบก จำเลยที่ 1 มีหนังสือชี้แจงต่อโจทก์ว่าค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์ได้เสนอนั้นสูงเกินไป จึงไม่ตกลงตามที่โจทก์เสนอ ส่วนสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 2 ไม่ได้มีหนังสือหรือชี้แจงใดๆ ด้วยเหตุนี้คู่ความทั้งสองฝ่ายจึงไม่อาจตกลงกันได้ หลังจากทำการไกล่เกลี่ยดังกล่าว ศาลจังหวัดยะลาจึงได้ชี้สองสถาน พร้อมทั้งกำหนดวันนัดสืบพยาน ซึ่งฝ่ายโจทก์แถลงประสงค์สืบพยานจำนวน 4 ปาก ฝ่ายจำเลยทั้งสองประสงค์จะสืบพยานจำนวน 5 ปาก ศาลจึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์2561 และสืบพยานจำเลยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวคอรีเยาะมารดาของนายมะกอเซ็ง(ผู้ตาย) ซึ่งเป็นโจทก์ ระบุว่า ชีวิตของลูกชายตนมีคุณค่ามากกว่าจำนวนเงินที่ฟ้องร้องอย่างไม่อาจเทียบกันได้… Continue reading ใบแจ้งข่าว: นัดสืบพยาน กรณีนายมะกอเซ็ง อายุ 15 ปี  ถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิตเมื่อปี 2555

Press Release

Press Release : The date for first hearing has been set for the case of three innocent youth Samroiyod

Released on 20 September 2017 Press Release The date for first hearing has been set for the case of three innocent youth Sam Roi Yod The Cross Cultural Foundation and Innocent Project have been providing legal assistance to three youth alleged offenders who have been accused of committing a theft and inflicting grave bodily harm… Continue reading Press Release : The date for first hearing has been set for the case of three innocent youth Samroiyod

Press Release, rule of law, Uncategorized

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและอิโนเซ้นต์โปรเจค (Innocent Project) : ศาลจังหวัดหัวหิน นัดพร้อมคดีสามวัยรุ่นถูกกล่าวหาปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวต่างชาติ

เผยแพร่วันที่ 20 กันยายน 2560 ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดหัวหิน นัดพร้อมคดีสามวัยรุ่นถูกกล่าวหาปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวต่างชาติ   ตามที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและอิโนเซ้นต์โปรเจค (Innocent Project) ได้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย กับผู้ต้องหาวัยรุ่นสามคนซึ่งถูกกล่าวหาว่า ปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวต่างชาติและทำร้ายร่างกายจนผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บแล้วชิงทรัพย์และรถจักรยานยนต์หลบหนีไป เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559    บริเวณบนทางชนบทสายปราณบุรี-อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 5-6 หมู่บ้านบ้านใหม่ หมู่ 1 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์   แม้คดีนี้จำเลย คือ นายณัฐวัตร ธนัฎฐิกาญจนา นายอภิศักดิ์ ศรีละมุด และนายศรัณยู สายน้ำเขียว จะได้ร้องขอความเป็นธรรมไปหลายหน่วยงาน ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นพนักงานอัยการ พร้อมเสนอพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ว่าไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกฟ้อง และจำเลยบางคนถูทรมาน ทำร้ายร่างกายในช่าวงถูกจับกุมและระหว่างสอบสวนก็ตาม แต่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559พนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน กลับยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดหัวหิน เป็นคดีหมายเลขคดีดำที่ ทอ.2/2560ในข้อหาปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธและใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด หรือพาทรัพย์นั้นไป และร่วมกันพาอาวุธมีดติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยโดยไม่มีเหตุอันสมควร   คดีนี้ ก็เช่นเดียวกับคดีอื่นๆ เกี่ยวกับการทำร้ายและปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่รัฐบาลถือเป็นคดีสำคัญในระดับนโยบายเนื่องจาก เป็นคดีที่ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องพยามหาตัวผู้รับผิดให้ได้ จึงทำให้เกิดความสงสัยว่า ผู้ต้องหาบางคนในคดีประเภทนี้ได้กระทำผิดจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงแพะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับมาเพื่อสนองนโยบายและแรงกดดันของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล่าวว่า  "การปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวเกิดขึ้นได้ทุกที่ในโลก ไม่ใช่แต่ในประเทศไทย… Continue reading มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและอิโนเซ้นต์โปรเจค (Innocent Project) : ศาลจังหวัดหัวหิน นัดพร้อมคดีสามวัยรุ่นถูกกล่าวหาปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวต่างชาติ