PRESS RELEASE: ISOC has not withdrawn the defamation complaint against three human rights defenders Pattani Prosecutor has issued a summons to appear on 27 July 2017

Released on 21 June 2017 PRESS RELEASE ISOC has not withdrawn the defamation complaint against three human rights defenders Pattani Prosecutor has issued a summons to appear on 27 July 2017 On 20 June 2017, a legal representative from the Muslim Attorney Center on behalf of Somchai Homlaor, Pornpen Khongkachonkiet and Anchana Heemmina met with … Continue reading PRESS RELEASE: ISOC has not withdrawn the defamation complaint against three human rights defenders Pattani Prosecutor has issued a summons to appear on 27 July 2017

ใบแถลงข่าว: พบ กอ.รมน.ยังไม่ถอนแจ้งความสามนักสิทธิมนุษยชน อัยการจังหวัดปัตตานีต้องนัดพบสามผู้ต้องหาอีกครั้ง 27 กรกฎาคม 2560

เผยแพร่วันที่ 21 มิถุนายน 2560​​ ใบแถลงข่าว พบ กอ.รมน.ยังไม่ถอนแจ้งความสามนักสิทธิมนุษยชน อัยการจังหวัดปัตตานีต้องนัดพบสามผู้ต้องหาอีกครั้ง 27 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายสมชาย หอมลออ นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ และนางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ ได้มอบหมายให้ทนายความของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมไปพบพนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีตามที่ได้นัดหมายไว้ พบว่าคดีสามนักสิทธิฯ กอ.รมน.ภาค 4 ยังไม่ได้ถอนแจ้งความหรือคำร้องทุกข์ตามที่ได้เคยประกาศไว้ต่อสาธารณะชน ทำให้พนักงานอัยการต้องกำหนดวันนัดให้ไปรายงานตัวอีกในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สืบเนื่องมาจากกรณีที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดย พันโทเศรษฐสิทธิ์ แก้วคูณเมือง ร้องทุกข์ ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ปัตตานีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ให้ดำเนินคดีกับสามนักสิทธิมนุษยชน คือนายสมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (ในขณะนั้น) นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และนางสาวอัญชนา หีมินะ หัวหน้าของกลุ่มด้วยใจ ในข้อหาความผิดร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และความผิดตาม … Continue reading ใบแถลงข่าว: พบ กอ.รมน.ยังไม่ถอนแจ้งความสามนักสิทธิมนุษยชน อัยการจังหวัดปัตตานีต้องนัดพบสามผู้ต้องหาอีกครั้ง 27 กรกฎาคม 2560

Press Release: Four prosecution witnesses examined by Civil Court: Sub Lt. Sanan Thongdeenok died during swimming test, as part of the Ultimate King’s own Bodyguard Team (UKBT), Year 11

For immediate release on 18 June 2017   Press Release Four prosecution witnesses examined by Civil Court: Sub Lt. Sanan Thongdeenok died during swimming test, as part of the Ultimate King's own Bodyguard Team (UKBT), Year 11 On 6 June 2016, mother and wife of Sub.Lt. Sanan Thongdeenok filed the civil case no. Por. 2580 /2016 (2559) against the Royal Thai Army. They demand … Continue reading Press Release: Four prosecution witnesses examined by Civil Court: Sub Lt. Sanan Thongdeenok died during swimming test, as part of the Ultimate King’s own Bodyguard Team (UKBT), Year 11

ใบแจ้งข่าว: ศาลแพ่งสืบพยานโจทก์ 4 ปาก แพทย์ระบุผู้ตายจมน้ำนานกว่า 5 นาที คดีมารดา และภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างทดสอบว่ายน้ำ หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

เผยแพร่วันที่ 18 มิถุนายน  2560 ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งสืบพยานโจทก์ 4 ปาก แพทย์ระบุผู้ตายจมน้ำนานกว่า 5 นาที คดีมารดา และภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างทดสอบว่ายน้ำ หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT)รุ่นที่ 11   เมื่อวันที่ 13, 14  15 มิถุนายน 2560 ศาลแพ่งสืบพยานโจทก์ ในคดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559 คดีระหว่าง นางหวาน ทองดีนอก โจทก์ที่ 1  นางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์  โจทก์ที่ 2  กับ กองทัพบก จำเลย กรณีพิพาทเรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มีการทดสอบความสามารถโดยการว่ายน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกองทัพบกเป็นครูฝึกและมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการฝึก ขณะเกิดเหตุร้อยตรีสนานได้ถูกบังคับให้ว่ายน้ำไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำโดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบ ซึ่งเกินกำลังความสามารถที่ร่างกายจะรับได้ เป็นเหตุให้ร้อยตรีสนานจมลงไปก้นสระเป็นเวลานาน โดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการฝึกกลับปล่อยปละละเลยไม่เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที   โดยในวันนัดสืบพยานโจทก์ทั้งสอง ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560  ได้สืบพยานหนึ่งปากคือ  แพทย์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกซึ่งเป็นแพทย์รับตัวผู้ตายเป็นแพทย์เข้าเวรโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในวันเกิดเหตุซึ่งได้รับตัวผู้ป่วยฉุกเฉินคือร้อยตรีสนาน ทองดีนอก  โดยมีแพทย์สนามและผู้บังคับบัญชานำส่งที่โรงพยาบาล ขณะนั้นตรวจพบว่าร้อยตรีสนานฯ ไม่มีสัญญาณชีพ แพทย์จึงทำการกดนวดหัวใจ ใส่ท่อช่วยหายใจ … Continue reading ใบแจ้งข่าว: ศาลแพ่งสืบพยานโจทก์ 4 ปาก แพทย์ระบุผู้ตายจมน้ำนานกว่า 5 นาที คดีมารดา และภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างทดสอบว่ายน้ำ หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

ใบแจ้งขาว: ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถานอีกหนึ่งนัด  กรณี มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี

เผยแพร่วันที่ 16 มิถุนายน 2560                                 ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถานอีกหนึ่งนัด  กรณี มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี   สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ศาลจังหวัดปัตตานีได้เลื่อนนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี ไปเป็นวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ในคดีหมายเลขดำที่ พ.122/2560 ระหว่าง นางสาวแยนะ สะอะ โจทก์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 1  กองทัพบก ที่ 2 และสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 3 จำเลย ซึ่งเป็นคดีที่นางแยนะฯ มารดาของนายอับดุลอาซิ สาและ(ผู้ตาย) ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556การเลื่อนนัดดังกล่าวเนื่องจากพนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีในฐานะทนายความจำเลยที่ 1  และจำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ และศาลอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ขยายระยะเวลายื่นคำให้การถึ’วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้จำเลยที่ 2 ขยายระยะเวลายื่นคำให้การถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ส่วนจำเลยที่ 3 ได้รับสำเนาคำฟ้องและหมายเรียกของศาลโดยวิธีการปิดหมายแล้วตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 แต่ไม่ได้ยื่นคำให้การตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ศาลจังหวัดปัตตานีจึงได้เลื่อนนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีออกไปอีกเป็นวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปัตตานีได้ออกนั่งพิจารณานัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี โดยในวันดังกล่าว โจทก์ ทนายความโจทก์ และพนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีในฐานะทนายความจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 มาศาลตามกำหนดนัด แต่ทนายความจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้แถลงต่อศาลเพื่อขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การออกไปอีกเป็นครั้งที่สองตามที่ได้ยื่นคำร้อง พร้อมกับขอเลื่อนนัดชี้สองสถานออกไปอีกสักหนึ่งนัด ศาลอนุญาตให้จำเลยที่ 1  และที่ 2 ขยายระยะเวลายื่นคำให้การถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งเลื่อนวันนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี ไปเป็นวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ส่วนกรณีจำเลยที่ 3 ซึ่งโจทก์ดำเนินการยื่นคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยจำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การแล้วนั้น ศาลได้มีคำสั่ง ความว่า เนื่องจากคดีนี้มูลหนี้ของจำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 3 เป็นมูลหนี้ที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ ศาลจึงให้นัดฟังคำพิพากษาสำหรับจำเลยที่ 3 พร้อมกับนัดฟังคำพิพากษาสำหรับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2  ซึ่งเป็นขั้นตอนภายหลังศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์  พยานจำเลยที่ 1และที่ 2 จนเสร็จสิ้นเสียก่อน ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการพิจารณีคดีตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น และติดตามเรื่องราวที่ผ่านมาของคดีได้ที่ Facebook page: … Continue reading ใบแจ้งขาว: ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถานอีกหนึ่งนัด  กรณี มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี