Newsletters

Basic Skills of Information Gathering: Being an Eye-Witness in a Conflict Situation

Credit: http://www.aihrhre.org/information-gathering/ In the last week of January 2018, Cross Cultural Foundation organized a workshop in Pattani province of Thailand for young women interested to work as paralegals. Pattani is one of the three southern-most provinces of Thailand, which has been embroiled in a conflict for many years. Violence has exacerbated in the last ten years.… Continue reading Basic Skills of Information Gathering: Being an Eye-Witness in a Conflict Situation

Advertisements
Newsletters

ธีร์รัฐ บุนนาค: “หมายจับ.. กับ 19 ข้อคิด”

ธีร์รัฐ บุนนาค  เผยแพร่ครั้งแรกในเฟสบุค “หมายจับ.. กับ 19 ข้อคิด” ช่วงนี้มีข่าวว่า คนร้ายโทรมาหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สอบถามข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารหรือบัตรประจำตัวประชาชน ข่มขู่ว่ามีหมายจับ.. พร้อมส่งรูปหมายจับให้ดู. ท้ายสุด ก็หลอกล่อให้โอนเงินให้.. อย่าเชื่อนะครับ...เพราะเจ้าหน้าที่ศาล จะไม่โทรศัพท์ไปขอข้อมูลส่วนบุคคลจากประชาชน หรือให้โอนเงินให้เด็ดขาด หมายจับที่ส่งภาพให้ดู ก็มักจะเป็นหมายจับปลอม.. แต่คนส่วนใหญ่ ไม่เคยเห็นว่าหน้าตาหมายจับที่แท้จริงนั้น เป็นอย่างไร.. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนว่าหมายจับคืออะไร.. จึงเอาตัวอย่างหมายจับของจริง ทั้งด้านหน้า และด้านหลังมาให้ดู.. น่าจะช่วยป้องกันไม่ให้คนตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงข่มขู่ได้.. .. ไม่ใช่เป็นการชี้โพรงให้กระรอกนะครับ.. เพราะผมเชื่อว่า... อย่างไรเสีย.. กระรอกที่ตกเป็นเหยื่อ.. มักจะมีจำนวนมากกว่า กระรอกที่มีเจตนาชั่วร้ายเสมอ .. รู้ไว้ เพื่อป้องกันครับ.. สรุปเป็นข้อคิดคร่าวๆได้ 19 ข้อ 1. หมายจับ คือหนังสือระบุคำสั่งศาล ให้เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมบุคคลที่มีชื่อในหมาย 2. คนที่จะถูกจับ อาจเป็นผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา จำเลย ผู้หลบหนีหมายเรียกของศาล หรือจำเลยที่ศาลตัดสินให้ขับไล่ แต่ไม่ยอมออกจากที่พิพาท 3.… Continue reading ธีร์รัฐ บุนนาค: “หมายจับ.. กับ 19 ข้อคิด”

Newsletters

รายงานภาคประชาสังคมเรื่อง การพัฒนาที่เป็นธรรม การติดตามและการทบทวนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาที่เป็นธรรมสำหรับหญิงชนเผ่า

รายงานภาคประชาสังคมเรื่อง การพัฒนาที่เป็นธรรม การติดตามและ การทบทวนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาที่เป็นธรรมสำหรับหญิงชนเผ่า ถึงแม้ว่าสถิติและข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่ได้นำเสนอในรายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลสถิติของผู้หญิงชนเผ่าก็ตามแต่ผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในชนบทตลอดทั่วประเทศไทยก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันและกำลังถูกทอดทิ้งจากวาระการพัฒนา การที่ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายการพัฒนาและเป้าประสงค์ในหลายเป้าหมายจึงนับเป็นโอกาสอันดีที่องค์กรผู้หญิงจะได้ร่วมทางานกับองค์กรภาคประชาสังคมกระแสหลักอื่นๆ ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อบูรณาการความจำเป็นเร่งด่วนของผู้หญิงเข้าไปในข้อเสนอของภาคประชาสังคมที่มีต่อรัฐบาลและติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ และด้วยการบูรณาการที่กล่าวมาข้างต้นนี้เอง องค์กรภาคประชาสังคมซึ่งทำงานอยู่ในส่วนอื่นๆก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นในเรื่องเพศภาวะและการพัฒนาที่เป็นธรรม สำหรับในประเทศไทยนับว่ามีความสำคัญอย่างมากในจะเน้นย้าถึง “การไม่มีหญิงชนเผ่าถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” ย่อมหมายถึง “การไม่มีคนไทยถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเอง โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๑, ๒ และ ๕ นอกจากนี้ “การไม่มีหญิงชนเผ่าถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” นั่นคือการตระหนักถึงการพัฒนาที่เป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรลุซึ่ง ความยุติธรรมที่มีการจัดสรรใหม่ ความยุติธรรมทางสังคมและความยุติธรรมทางเพศ หนทางที่จะนำเราไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของประเทศต่างๆ ระหว่างคนรวยกับคนจน และระหว่างชายและหญิงได้นั้น จำเป็นต้องแก้ปัญหาโครงสร้างซึ่งเป็นอุปสรรคและอยู่ภายในระบบต่างๆของโลกาภิวัฒน์แนวเสรีนิยมใหม่และในลัทธิทหารซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบชายเป็นใหญ่ดำรงอยู่ได้และเป็นอุปสรรคต่อความยุติธรรมทางเพศตลอดมา เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญกับ ความคิดเห็นของผู้หญิงชนเผ่า การให้โอกาสกับผู้หญิงชนเผ่าและภาคประชาสังคม ประเด็นเรียกร้องจากพวกเขาเกี่ยวกับการพัฒนาที่เป็นธรรมจะต้องได้รับการแก้ไข อ่านรายงาน

Newsletters

BBC: กองบัญชาการกองทัพไทยสรุปการตายน้องเมยพรุ่งนี้

CR: http://www.bbc.com/thai/thailand-42340046?ocid=socialflow_facebook Summary: Phakhapong Tanyakan, a first year student at the Armed Forces Academies Preparatory School, died on 17 October under mysterious circumstances and his organs were removed.  Later on, the Thai Army appointed an investigation committee to look into this case, however, 18 days later, the committee reported that the investigation was not yet… Continue reading BBC: กองบัญชาการกองทัพไทยสรุปการตายน้องเมยพรุ่งนี้

Newsletters

Oral Statement on Enforced Disappearances by the International Commission of Jurists (ICJ) at 36th UN HR council, Sep 2017 (Thai and English)

See: https://www.icj.org/un-statement-enforced-disappearances-in-asia/ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council) สมัยประชุมสามัญที่ 36 ระหว่างวันที่ 11 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560 การแถลงด้วยวาจาโดยคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists หรือ ICJ) ใน Interactive Dialogue แก่คณะทำงานของสหประชาชาติว่าด้วยการบังคับให้บุคคลสูญหายหรือโดย ไม่สมัครใจ (item ที่ 3) การบัญญัติให้การบังคับสูญหายเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาในภูมิภาคเอเชีย 11 กันยายน พ.ศ. 2560 เรียน ท่านประธาน ICJ ขอเน้นย้ำข้อแนะนำของคณะทำงาน ฯ ว่ารัฐควรจะบัญญัติให้การบังคับให้บุคคลสูญหายทั้งปวงเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ซึ่งรวมไปถึงการบังคับให้ผู้ที่เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานสูญหาย และ บัญญัติให้มีบทลงโทษที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระทำผิดเช่นที่ได้กล่าวถึงในสิ่งพิมพ์ของ ICJ เรื่อง “ไม่มีอีกแล้ว ‘คนหาย’: การบัญญัติให้การบังคับสูญหาย เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาในเอเชียใต้” (No more ‘missing persons’: the criminalization… Continue reading Oral Statement on Enforced Disappearances by the International Commission of Jurists (ICJ) at 36th UN HR council, Sep 2017 (Thai and English)