Newsletters

Transitional Justice: Reality

ที่มา https://www.facebook.com/393950827623802/photos/a.472904389728445.1073741830.393950827623802/475032812848936/?type=3&theater เมื่อมีความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง เหตุการณ์ต่างๆนั้นย่อมส่งผลกระทบกับทุกคนในสังคม สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องดำเนินการคือ การค้นหาความจริงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหา ซึ่งการค้นหาความจริงนี้ก็มีวิธีการแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเก็บข้อมูลไปเพื่ออะไร เช่นเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนั้น เพื่อชดเชยเยียวยาให้กับผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนเเรงนั้น หรือเพื่อนำไปประเมินว่าองค์กรใดเป็นต้นเหตุเเห่งความรุนแรงและควรได้รับการปฏิรูป ทั้งนี้เราก็พอที่จะอนุมานได้ว่าการเก็บข้อมูลก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ำอีกนั่นเอง ในการค้นหาความจริงนั้นมีข้อควรคำนึ่งถึงคือเมื่อมีการละเมิดรุนแรงกว้างขวาง ยาวนาน ซ้ำซ้อน ไม่มีองค์กรใดที่สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากศักยภาพของผู้เก็บข้อมูล ด้านความรู้ ภาษาเทคโนโลยี ความมีอคติ สภาพเเวดล้อม หรือสภาพของสถานที่เกิดเหตุ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้มานั้นแม้จะไม่ครบถ้วน ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ถูกต้อง และแม้ข้อมูลของสององค์กรไม่ตรงกันก็ไม่ใช่ว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งผิด ทั้งนี้ต้องพิจารณาองค์ประกอบในการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปด้วย เช่นในมุมของผู้เก็บข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ จะพบว่าข้อมูลที่เก็บจึงอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปด้วย ดังนั้น ทุกกลุ่มที่ทำงานเก็บข้อมูลควรมีการบันทึกฐานข้อมูลของตัวเองไว้อย่างละเอียด เช่น รายละเอียดผู้เก็บข้อมูล วันเวลา ที่เก็บ วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ สถานที่เกิดเหตุ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้เเม้ข้อมูลที่เราเก็บมานั้นจะไม่เหมือนขององค์กรอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าขอมูลของเราผิด หรือข้อมูลขององค์กรอื่นนั้นผิดแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้เราควรที่จะตรวจสอบว่าจุดที่แตกต่างกัน หรือเหมือนกันนั้นคือจุดไหน และทำไม่ และการเเชร์ข้อมูลระหว่างองค์กรที่ทำงานในพื้นที่เดียวกันก็จะช่วยให้ฐานข้อมูลเรากว้างและสามารถตรวจสอบความครบถ้วนข้อมูลของเราได้ด้วย

Newsletters

(คําแปลอย่างไม่เป็นทางการ) UN-CEDAW Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Thailand

(คําแปลอย่างไม่เป็นทางการ) โดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและกลุ่มด้วยใจ คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี สรุปข้อสังเกตต่อรายงานรวมของรายงานครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 ของประเทศไทย (โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ ในสมัยประชุมครั้งที่หกสิบเจ็ด ระหว่างวันที่ 3-21 กรกฎาคม 2560) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานฉบับที่ 6 และที่ 7 ของประเทศไทย (CEDAW/C/THA/6-7) ในการ ประชุมครั้งที่1504 และ 1505 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ดูCEDAW/C/SR.1504 and CEDAW/C/SR.1505 )คณะกรรมการฯ ได้ระบุประเด็นและคําถามไว้แล้วในเอกสาร CEDAW/C/THA/Q/6-7 โดยมีคําตอบจากรัฐบาลไทยในเอกสาร CEDAW/C/THA/Q/6-7/Add.1. Download ภาษาไทยที่ สรุปข้อสังเกตต่อรายงานรวมของรายงานครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 ของประเทศไทย CEDAW_C_THA_CO_6-7 Thai Concluding Observation _ correction Download ภาษาอังกฤษที่ Concluding observations… Continue reading (คําแปลอย่างไม่เป็นทางการ) UN-CEDAW Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Thailand

Newsletters

เสียงของเขาที่อยากให้ค่ายอิงคยุทธบริหารได้ยิน

เสียงของเขาที่อยากให้ค่ายอิงคยุทธได้ยิน   นายอับดุลเลาะ (นามสมมุติ) เป็นผู้เสียหายจากการทรมานที่เราได้จดบันทึกไว้อย่างเป็นระบบเมื่อปี 2558  ถ้าให้ชัดก็คือมีการสัมภาษณ์เชิงลึก   และการได้ทำงานร่วมกันในกิจกรรมช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการทรมาน  พบว่าเมื่อตกเป็นผู้เสียหายจากการทรมานแต่ได้ก้าวพ้นความเป็นผู้เสียหาย กลับมาทำงานช่วยเหลือผู้เสียหายรายอื่นๆ และรวมกิจกรรมเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นกลับมามีที่ยืนในสังคม เราทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี 2556 นายอับดุลเลาะมีพื้นเพอยู่ที่ตำบลเมาะมาวี  อ.ยะรัง จังหวัดปัตตานี  เราได้พบกับครั้งแรกเมื่อปี 2550 ที่พื้นที่ควบคุมตัวพิเศษ พล.ร. 15 ฝั่งตรงข้ามค่ายอิงคยุทธ  ขณะนั้นน่าจะถูกใช้เป็นศูนย์ซักถามอีกแห่งหนึ่งด้วย นายอับดุลเลาะถูกจับกุมควบคุมตัวครั้งแรก  ปี 2550  เนื่องจากมีเหตุระเบิดที่หัวโค้งบ้านต้นมะขาม อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี วันที่ 17 ม.ค. 50  เวลาประมาณ 9 โมงเช้ากำลังหาเต้นท์เพื่อมาใช้ที่โรงเรียนตาดีกา  ก็มีทหารมาจับกุมตัว  มีคนถูกจับ 2 คนพร้อมกับนายอับดุลเลาะ   ทหารกลุ่มนั้นพาบุคคลทั้งสามไปบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจและก็ส่งตัวไปที่ ฉก.21 แล้วก็ถูกส่งตัวต่อไปที่ถึงค่ายอิงคยุทธบริหาร ประมาณประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามโมง  ต่อมาก็ถูกย้ายไปขังไว้ 1 คืน  1 วัน  ที่ฝั่งสนามบินตรงที่มีบาลาเศาะและอยู่ที่นั่นจนใกล้สว่าง      แล้วทหารนายหนึ่งก็พาตัวไปที่บ้านพักด้านใน  ขณะนั้นมีทหารมีมีอาการมึนเมามาต่อยท้องหลายครั้ง  จนรู้สึกเจ็บตรงบริเวณท้อง  ทหารคนนั้นส่งปืนเพื่อให้เรายิง  รวมทั้งสอนวิธีการยิง… Continue reading เสียงของเขาที่อยากให้ค่ายอิงคยุทธบริหารได้ยิน

Newsletters, Uncategorized

กลุ่มด้วยใจ: เสียงของเธอถึงค่ายอิงคยุทธบริหาร………ขอให้ได้ยิน

เสียงของเธอถึงค่ายอิงคยุทธบริหาร………ขอให้ได้ยิน เธอกำลังท้องได้ 9 เดือน และมีลูกอีก 3 คน ที่ต้องดูแล วันหนึ่งในเดือนรอมฎอน เจ้าหน้าที่ได้มาล้อมที่บ้านและได้พาตัวสามีของเธอไปควบคุมตัวที่ค่ายอิงคยุทธบริหารจนกระทั่งวันนี้ก็ผ่านไปเกือบจะครบ 20 วันแล้ว ปีนี้เขาไม่ได้รายอที่บ้าน ลูกๆของเธอไม่ได้สลามพ่อในวันรายอ เธอขี่มอเตอร์ไซด์ไม่เป็น เธอต้องรอให้มีคนขี่มอเตอร์ไซด์จากบ้านที่เมาะมาวี ไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร เพื่อไปเยี่ยมสามี ที่ได้เยี่ยมแค่วันละ 1 นาที ไม่สามารถคุย กินข้าวด้วยกันได้ สามีเธอดูเครียด เป็นกังวล เธอกำลังท้องได้ 10 เดือน กำหนดคลอดคือพรุ่งนี้(30 มิถุนายน 2560) ซึ่งเป็นลูกคนที่ 3 ลูกคนที่ 2 ของเธอไม่สบายเมื่อช่วงกลางเดือนจนทำให้มีอาการแขนขาอ่อนแรง และต้องใช้เครื่องทำออกซิเจนช่วยเติมตลอดวัน เธอต้องมีถังออกซิเจน 2 ถังไว้ในบ้านและต้องเติมออกซิเจนครั้งละ 250 บาท ทุกวัน ตอนนี้เธอทำงานไม่ได้เพราะใกล้คลอดและมีลูกคนที่ไม่สบายต้องดูแล สามีของเธอถูกควบคุมตัวเมื่อ 8-9 วันที่แล้วหลังจากไปหากำนันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์เมื่อเจ้าหน้าที่ไปหาที่บ้านแม่ของเขา และเขาก็ไม่ได้กลับบ้านเพราะถูกพาตัวมายังค่ายอิงคยุทธบริหาร เธอต้องขี่มอเตอร์ไซด์จากบ้านที่ยะหามาเยี่ยมสามีที่ค่ายอิงคยุทธบริหารเพื่อพบหน้าเขาแค่ 1 นาที ไม่สามารถคุยได้ถามอะไรสามีก็ไม่ตอบ มีเจ้าหน้าที่คุมตลอดเวลา เวลาที่สามีมาถึงเจ้าหน้าที่ต้องพยุงเขามาหาเธอ เธอเห็นรอยช้ำที่แขน… Continue reading กลุ่มด้วยใจ: เสียงของเธอถึงค่ายอิงคยุทธบริหาร………ขอให้ได้ยิน

Newsletters, Uncategorized

UCL: An open letter by civil society Draft of Organic Law on the National Human Rights Commission B.E…. Subject: Opinions on the Draft of Organic Law on the National Human Rights Commission B.E…. (Thai and English version)

On 20 June 2017, Civil society organisations and individuals has signed in a open letter to  the Constitutional Drafting Committee (CDC) who has drafted the Organic Law on the National Human Rights Commission B.E.... which shall be proposed for reading by the National Legislative Assembly (NLA). The letter provided rational and recommendation urging both NLA… Continue reading UCL: An open letter by civil society Draft of Organic Law on the National Human Rights Commission B.E…. Subject: Opinions on the Draft of Organic Law on the National Human Rights Commission B.E…. (Thai and English version)