UCL: An open letter by civil society Draft of Organic Law on the National Human Rights Commission B.E…. Subject: Opinions on the Draft of Organic Law on the National Human Rights Commission B.E…. (Thai and English version)

On 20 June 2017, Civil society organisations and individuals has signed in a open letter to  the Constitutional Drafting Committee (CDC) who has drafted the Organic Law on the National Human Rights Commission B.E.... which shall be proposed for reading by the National Legislative Assembly (NLA). The letter provided rational and recommendation urging both NLA … Continue reading UCL: An open letter by civil society Draft of Organic Law on the National Human Rights Commission B.E…. Subject: Opinions on the Draft of Organic Law on the National Human Rights Commission B.E…. (Thai and English version)

UCL: จดหมายเปิดผนึกของภาคประชาสังคม  เรื่อง  ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ…..

ใบแจ้งข่าว เผยแพร่วันที่  20 มิถุนายน 2560 เมื่อวันที่  20 มิถุนายน  2560  องค์กรภาคประชาสังคม 86 องค์กรและรายนามบุคคล 61 รายได้ร่วมกันลงนามในจดหมายเปิดผนึกของภาคประชาสังคม  เรื่อง  ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ..... ถึงศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยนำเสนอหลักการและเหตุผลรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)  ที่ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ... และจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น ภาคประชาสังคมและบุคคลได้เรียกร้องให้ทั้งสนช.และกรธ. แก้ไขปรับประบวนการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้   โดยระบุว่าไม่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นกว้างขวางมากนัก การเปิดรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน ย่อมส่งผลให้กระบวนการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักการแห่งกรุงปารีสว่าด้วยแนวทางในการจัดตั้งและดำเนินการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งประเทศไทยเองได้รับรองไว้ นอกจากจะส่งผลต่อการเลื่อนสถานะภาพของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ดีขึ้นจากระดับ B เป็น A ในอนาคตแล้ว ยังจะทำให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะได้มาเป็นองค์กรที่มีหน้าที่และอำนาจในการเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในการปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่างแท้จริง   ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ อาจารย์จตุรงค์ บุญยรัตนสุนทร ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน  โทร 089-0671755   … Continue reading UCL: จดหมายเปิดผนึกของภาคประชาสังคม  เรื่อง  ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ…..

Newsletter: ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษา รอผลตรวจพิสูจน์หัวกะโหลก ใช่ของ เด่น คำแหล้ หรือไม่

ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษา รอผลตรวจพิสูจน์หัวกะโหลก ใช่ของ เด่น คำแหล้ หรือไม่ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย ทนายความศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน แจ้งว่า ศาลได้อ่านคำพิพากษาเลื่อนนัดเป็นวันที่ 27 ก.ค.2560 ด้วยเหตุผลจากพยานหลักฐานที่พบเจอล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2560 ทั้ง14 รายการ โดยในลำดับที่ 1-13 นางสุภาพ ยืนยันว่าเป็นสัมภาระของสามี เช่น กางเกง รองเท้า ถุงปุ๋ยสะพาย ขวดน้ำ เป็นต้น แต่หลักฐานลำดับที่ 14 ที่เป็นหัวกะโหลกมนุษย์ ยังรอทางเอกสารจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งยังไม่มีมาแสดงผลการตรวจพิสูจน์ทางดีเอ็นเอ ว่า หัวกะโหลกมนุษย์เป็นจองนายเด่น คำแหล้ ที่สูญหายไปหรือไม่ จึงเป็นที่มาของการยื่นคำร้องเลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไป ศาลจึงได้มีคำสั่งเลื่อนนัดออกไปเป็นวันที่ 27 ก.ค.2560 และศาลแจ้งว่าจะมีหนังสือเพื่อกำชับไปทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยยาง และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้เร่งติดตามผลการตรวจสอบพิสูจน์ และนำมารายงานต่อศาล ก่อนวันนัด ตามที่ศาลจังหวัดภูเขียวได้มีหมายถึง นายเด่น คำแหล้ จำเลยที่ 1 กับนางสุภาพ คำแหล้ จำเลยที่ 4 … Continue reading Newsletter: ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษา รอผลตรวจพิสูจน์หัวกะโหลก ใช่ของ เด่น คำแหล้ หรือไม่

มารดาและน้องสาวสองคนของนายอนัน เกิดแก้ว ขึ้นเบิกความ คดีไต่สวนการตายนายอนัน เกิดแก้ว เสียชีวิตในระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาลนัดอ่านคำสั่งวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

เผยแพร่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ใบแจ้งข่าว มารดาและน้องสาวสองคนของนายอนัน เกิดแก้ว ขึ้นเบิกความ คดีไต่สวนการตายนายอนัน เกิดแก้ว เสียชีวิตในระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาลนัดอ่านคำสั่งวันที่ 27 กรกฎาคม 2560   เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมาออกนั่งพิจารณาไต่สวนพยานฝ่ายมารดาผู้ตาย (ผู้ร้องคัดค้าน) ในคดีหมายเลขดำที่ ช.3/2559 คดีไต่สวนการตายนายอนัน เกิดแก้ว ซึ่งเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนชุดปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา โดยในวันดังกล่าว มารดาและน้องสาวสองคนของนายอนัน เกิดแก้ว ผู้ตาย เป็นพยานขึ้นเบิกความ ต่อศาล ซึ่งทั้งสามได้เบิกความตอบคำถามทนายความมารดาผู้ตาย (ผู้ร้องคัดค้าน) ไปในทำนองเดียวกันได้ความว่า เมื่อประมาณ พ.ศ. 2554 นายอนัน เกิดแก้ว ผู้ตาย เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะจับกุมและควบคุมตัวจากเหตุเกี่ยวกับยาเสพติด ภายหลังจากนายอนันฯ พ้นโทษจากการถูกจับกุมและควบคุมตัวจากเหตุดังกล่าวก็ได้ดำเนินการร้องเรียนต่อสำนักงานและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขอความยุติธรรมให้กับตน จากเหตุการณ์ที่ตนถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส  นอกจากนี้มารดานายอนันฯ ได้เบิกความต่อศาลระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏในบันทึกการจับกุม เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงว่าการตายของนายอนันฯ ซึ่งสภาพศพมีร่องรอยถูกทำร้ายอย่างหนัก มีเหตุมาจากความโกรธแค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมและควบคุมตัวไปสอบสวน … Continue reading มารดาและน้องสาวสองคนของนายอนัน เกิดแก้ว ขึ้นเบิกความ คดีไต่สวนการตายนายอนัน เกิดแก้ว เสียชีวิตในระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาลนัดอ่านคำสั่งวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ศาลจังหวัดสกลนครนัดไกล่เกลี่ยคดีบริษัทฟ้องชาวบ้านหมิ่นประมาทบริษัทน้ำตาล ระหว่างบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดกับสมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

เผยแพร่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560   ศาลจังหวัดสกลนครนัดไกล่เกลี่ยคดีบริษัทฟ้องหมิ่นประมาทชาวบ้าน ระหว่างบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดกับสมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560     สืบเนื่องเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ศาลจังหวัดสกลนครได้กำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีหมายเลขดำที่ 6640/2560 ระหว่างบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด โจทก์ กับนางสาวเดือนเพ็ญ สุดไชยา กับพวกรวม 20 คน จำเลย กรณีบริษัทไทยรุ่งเรือง อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าของโรงงานน้ำตาล     และโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดสกลนคร ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสารต่อสมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 20 ราย  กรณีลงชื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อขอให้ระงับการดำเนินการบุกเบิกพื้นที่และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการโรงงานน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทางสาธารณะและลำรางสาธารณะและยื่นหนังสือฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เพื่อคัดค้านโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อศาลเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าห้องพิจารณา ทนายความฝ่ายโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ … Continue reading ศาลจังหวัดสกลนครนัดไกล่เกลี่ยคดีบริษัทฟ้องชาวบ้านหมิ่นประมาทบริษัทน้ำตาล ระหว่างบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดกับสมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560