เด่น คำแหล้ “อยู่อย่างยิ่งใหญ่ ตายอย่างมีเกียรติ” กำหนดการงานครบรอบหนึ่งปี

...เด่น คำแหล้ "อยู่อย่างยิ่งใหญ่ ตายอย่างมีเกียรติ"...ขออนุญาตประชาสัมพันธุ์เพื่อเรียนเชิญ ร่วมงานเวทีรำลึกความทรงจำการหายตัว นายเด่น คำแหล้ ณ วัดทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วันที่ 7 – 8 พ.ค.60 ด้วยความเป็นเกียรติยิ่ง. กล่าวได้ว่าชีวิตช่วงวัยหนุ่มของตู้เด่น หยัดยืนอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมมาตลอดช่วงชีวิต ทว่าในขณะเดียวกัน ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่ยึดอาชีพเกษตรกร รับจ้างแบกข้าวโพด เลี้ยงวัว รวมทั้งหาเลี้ยงชีวิตตนเองและภรรยา ด้วยการทำงานรับจ้างที่สุจริตมาโดยตลอด ผืนดินเพียงน้อยนิดที่เป็นที่ทำกิน เป็นที่พักอาศัย ความอบอุ่นที่มากด้วยคุณค่า ความปกติสุขที่เคยดำรง ความสดใสในชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านธรรมดานั้น เริ่มลดน้อยถอยลง ภายหลังถูกประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม เมื่อปี พ.ศ.2516 กระทั่ง ช่วงปี 2528 เป็นต้นมา ความไม่เป็นธรรมเริ่มเข้ามาเบียดขับแบบเต็มรูปแบบ แผ่นดินที่เป็นชีวิตเลือดเนื้อของชาวบ้าน ถูกแย่งชิงไป จากการปลูกสร้างสวนป่ายูคาฯของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนมาก และพลังที่เหนือกว่า ทั้งอาวุธ และความไม่ชอบธรรม เข้ามาขับไล่ อพยพชาวบ้านออกจากที่ดินทำกิน การถูกรัฐแย่งชิงแผ่นดินที่เป็นชีวิตเลือดเนื้ไปออย่างไม่เป็นธรรม “เด่น คำแหล้” เริ่มเข้ามาต่อสู้เรียกร้องสิทธิที่ดินทำกิน เพื่อทวงคืนอธิปไตยที่ถูกแย่งไป มาอย่างต่อเนื่องจวบจนอายุเข้าวัย 65 … Continue reading เด่น คำแหล้ “อยู่อย่างยิ่งใหญ่ ตายอย่างมีเกียรติ” กำหนดการงานครบรอบหนึ่งปี

22 เมษ. 60 กลุ่มรักษ์น้ำอูนจัดงานบุญ ตุ้มโฮมตุ้มฮักแม่น้ำอูน ผูกแขนสู่ขวัญ 20 สมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูนซึ่งถูกบริษัทน้ำตาลฟ้องคดีข้อหาหมิ่นประมาทด้วยเอกสาร เพราะทำหนังสือ “ร้องเรียน อบต.”

กลุ่มรักษ์น้ำอูนจัดงานบุญ ตุ้มโฮมตุ้มฮักแม่น้ำอูน ผูกแขนสู่ขวัญ 20 สมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูนซึ่งถูกฟ้องคดีข้อหาหมิ่นประมาทด้วยเอกสารโดยบริษัทเอกชน เพราะทำหนังสือ “ร้องเรียน อบต. ให้เข้าระงับการถมคลองไส้ไก่และเปลี่ยนทางลำน้ำสาธารณะ” และทำหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ จากกรณีคัดค้านโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลสกลนคร ในวันที่ 22 เมษายน 2560  ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโกโคกสะอาด  บ้านโคกสะอาด  ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร พร้อมเวทีเสวนาโสกันวันปีใหม่ไทย ร่วมใจรักษ์แม่น้ำอูน ฟื้นฟูวิถีป่าและนาโคก โดย สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เรื่องการย้ายสถานที่ตั้งหรือการขอนำกำลังการผลิตไปตั้งที่ใหม่และขยายกำลังการผลิต และบริษัทเอกชนเจ้าของโครงการ จึงมีแผนดำเนินการโรงงานน้ำตาลขนาดกำลังการผลิต 2,000 ตันอ้อย/วัน และขยายกำลังการผลิตเป็น 12,500 – 40,000 ตันอ้อยต่อวัน ในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งต่อมาได้มาชี้แจงว่า ในพื้นที่เดียวกันจะมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 114 เมกะวัตต์ พร้อมด้วย ซึ่งปัจจุบันรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งสองโครงการยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านกลุ่มรักษ์น้ำอูน ได้ติดตามตรวจสอบโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนร้องให้มีการตรวจสอบการดำเนินโครงการที่มีผลกระทบต่อพื้นที่สาธารณะต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และร้องคัดค้านโครงการทั้งสองไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทุกระดับ อีกทั้งได้ร้องขอใช้สิทธิตามมาตรา … Continue reading 22 เมษ. 60 กลุ่มรักษ์น้ำอูนจัดงานบุญ ตุ้มโฮมตุ้มฮักแม่น้ำอูน ผูกแขนสู่ขวัญ 20 สมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูนซึ่งถูกบริษัทน้ำตาลฟ้องคดีข้อหาหมิ่นประมาทด้วยเอกสาร เพราะทำหนังสือ “ร้องเรียน อบต.”