Events

งานแถลงข่าวสถานการณ์เร่งด่วนของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ที่มา: https://web.facebook.com/events/201277070408257/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2217%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D องค์กร Protection International (PI) ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงที่ติดตามการรายงานอนุสัญญา CEDAW และสถานทูตเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดสถานการณ์เร่งด่วนของผู้หญิงในประเทศไทยภายหลังครบรอบ 1 เดือนที่รัฐบาลไทยได้นำเสนอรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ หรืออนุสัญญา CEDAW และการเสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์เร่งด่วนของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รัฐไทยจะปฏิบัติและคุ้มครองอย่างไรให้มีสิทธิฯและคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้อนุสัญญา CEDAW” ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00-12.00 นณ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ นับจากวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่าแล้วที่รัฐบาลไทยได้นำเสนอรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ หรืออนุสัญญา The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยภายหลังการนำเสนอของรัฐบาลไทยคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีของสหประชาชาติได้จัดส่งข้อคิดเห็นโดยสรุปต่อการรายงานของไทย ซึ่งคณะกรรมการฯ แสดงความห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งว่า นักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้หญิง ที่ทำงานรณรงค์โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในที่ดิน การปกป้องสิ่งแวดล้อม สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง สิทธิของคนชนบท… Continue reading งานแถลงข่าวสถานการณ์เร่งด่วนของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

Events

The Railway man ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ สะท้อนการเยียวยากับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

ที่มา http://deepsouthwatch.org/node/11119 รอฮานี จือนารา นักปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี   เมื่อเวลาบ่าย 3 โมงของวันที่ 6 สิงหาคม 2560 วานนี้มูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มด้วยใจได้จัดกิจกรรมชวดูหนังและอภิปราย "การเยียวยากับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน" ที่ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์สันติวิธี ทนายความจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งหมดประมาณ 20 กว่าคน ซึ่งการเสวนาพูดคุยที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลายนั้น แน่นอนว่าประเด็นและมุมมองก็หลากหลายและน่าสนใจตามไปด้วย แนะนำตัวละคร The Railway man  มีใครบ้าง The Railway Man หรือมีชื่อไทยว่า แค้นสะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ของอดีตทหารผ่านศึกชาวอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ภาพยนตร์นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2013  กำกับโดย Jonathan Teplitzky  ซึ่งประกอบด้วยนักแสดงนำคือ Colin Firth แสดงเป็น Eric Lomax ตัวเอกของเรื่องที่เป็นอดีตทหารผ่านศึกในสงครามโลกครั้ง และ  Nicole Kidman แสดงเป็น Patricia Wallac ภรรยาของ… Continue reading The Railway man ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ สะท้อนการเยียวยากับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

Events

งานฉายภาพยนตร์ การเยียวยากับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

Movie screening of 'The Railway Man' and a discussion forum on 'Reparation & Transitional Justice' on Sunday 6 Aug 2017, 15.00-18.45 h, at Deep South Watch, Pattani เราขอชวนทุกท่านมาดูหนังและฟังอภิปราย ประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี หรือการทรมานแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้ลงนามสนธิสัญญาสากลว่าด้วยการปกป้องทุกคนจากการถูกบังคับสูญหายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แม้กระทรวงยุติธรรมจะได้ร่วมกับผลักดันให้มีการออกกฎหมายภายในให้เป็นไปตามพันธสัญญาที่ประเทศไทยได้เคยให้ไว้ แต่จนถึงปัจจุบันรัฐบาลก็ยังไม่ได้ออกกฎหมายเช่นว่านี้ ทำให้ผู้เสียหายไม่ได้การเยียวยา ไม่ได้รับความเป็นธรรม และผู้กระทำความผิดยังคงลอยนวล แม้เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ รัฐบาลได้กำหนดให้มีกลไกชั่วคราวที่จะรับฟังการร้องเรียนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือเหยื่อจากการทรมานและครอบครัวเหยื่อแต่วิธีการก็ยังไม่ชัดเจน และหลายฝ่ายมีข้อกังวลว่า กลไกชั่วคราวดังกล่าวอาจไม่สามารถป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากปราศจากกรอบกฎหมาย รวมถึงสิทธิของเหยื่อและครอบครัวจะไม่ได้รับการเติมเต็ม ทั้งนี้รัฐบาลพยายามที่จะเจรจาสันติภาพในภาคใต้ แต่กลับปรากฏว่ายังมีบางกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมในการเจรจาครั้งนี้ด้วย เช่นตัวแทนของผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ทางผู้จัดงานเห็นว่าในการสร้างสันติภาพนั้นไม่ควรทอดทิ้งกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสังคม เนื่องจากการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายย่อมเปิดโอกาสในการรับทราบปัญหาที่มีอยู่อย่างครอบคลุม อันจะเปิดโอกาสให้การแสวงหาแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสันติภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยั่งยืนสำหรับทุกฝ่าย ​ การฉายหนังในครั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการซ้อมทรมาน… Continue reading งานฉายภาพยนตร์ การเยียวยากับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

Events

Event: โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 12

เมื่อเช้านี้ทางมูลนิธิผสานฯได้มีโอกาสไปร่วมนำเสนอการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรกับน้องๆที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่นที่ 12 อยากจะขอขอบคุณมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่ได้จัดทำโครงการดีๆแบบนี้ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาเพิ่มเติมประสบการณ์และเรียนรู้การทำงานด้านสิทธิฯในประเทศไทย และขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่สมัครเข้ามา ที่สนใจ ที่ตั้งใจจะเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกัน ตอนนี้พี่ๆมีกำลังใจในการทำงานหลังจากได้รับ energy ของคนรุ่นใหม่ที่ล้นเต็มห้องประชุม หวังว่าเราจะได้มาร่วมงานกันเร็วๆนี้นะคะ Every year CrCF accepts two human rights volunteers from the program initiated by the Thai Volunteer Service. This is to give the newly graduates a chance to explore the work of human rights in Thailand. This morning was our turn to present… Continue reading Event: โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 12

Events

ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน: ชาวบ้านห้วยกลทา หล่มสัก เพชรบูรณ์ ฮึดยื่นอุทธรณ์ คดีศาลหล่มสักตัดสินให้คดีให้จ่ายค่าโลกร้อน วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น.

ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน เผยแพร่วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 พื้นที่บ้านห้วยกลทา อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์ ฮึดยื่นอุทธรณ์ คดีศาลหล่มสักตัดสินให้คดีให้จ่ายค่าโลกร้อน ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล เนื่องจากยากจนและต้องการได้รับความเป็นธรรม ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ศาลจังหวัดหล่มสัก ชาวบ้าน 11 รายที่ตกเป็นจำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายเพราะทำให้โลกร้อนในคดีความเเพ่งตัดสินใจยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมทั้งขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล เนื่องจากยากจนและต้องการได้รับความเป็นธรรม คดีนี้สืบเนื่องจากคดีหมายเลขดำที่ 77/2553 ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นโจทก์ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางเเพ่งกับนางมณีรัตน์ คำเบ้า กับพวกรวม 16 คน ตกเป็นจำเลยโดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559ศาลจังหวัดหล่มสักได้ตัดสินว่าชาวบ้านที่ผิดฐานบุกรุกตามคำพิพากษาศาลอาญา ในคดีแพ่งจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายและสมควรกำหนดค่าเสียหายไร่ละ 20,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 นับแต่วันที่ 3 พ.ย. 48 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ผลของคดีดังกล่าวทำให้ชาวบ้านต้องชดใช้เงินจำนวน 182, 300 บาท หากรวมดอกเบี้ย,ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความใช้แทนโจทก์รวมเป็นเงิน 362,… Continue reading ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน: ชาวบ้านห้วยกลทา หล่มสัก เพชรบูรณ์ ฮึดยื่นอุทธรณ์ คดีศาลหล่มสักตัดสินให้คดีให้จ่ายค่าโลกร้อน วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น.