มูลนิธิผสานวัฒนธรรม BLOG : แนะนำเจ้าหน้าที่ “ตั้ม” เจ้าหน้าที่ใหม่ทีมวิจัย

แนะนำตัว สวัสดีครับ ผมชื่อชนาธิป ตติยการุณวงศ์ (ตั้ม) ครับ จบการศึกษาจากโปรแกรมปริญญาตรีควบ 2 ใบ (Dual Degree Program) จากมหาวิทยาลัย Sciences Po Paris และ Columbia University in the City of New York ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและมานุษยวิทยาสังคม ส่วนตอนนี้ เข้ามาทำงานในตำแหน่ง “นักวิจัย” ที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรมครับ ก่อนเข้ามาทำงานที่นี่ เคยฝึกงานกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เป็นเวลา 6 เดือนและเคยได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรมหลายครั้ง จึงได้ทำความรู้จักและมีโอกาสเข้ามาทำงานกับมูลนิธิเมื่อฝึกงานเสร็จครับ ประเด็นที่ผมสนใจเป็นหลักคือเรื่องความหลากหลายทางเพศ การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและศาสนา และการเข้าถึงความยุติธรรมของคนที่ถูกทำให้เป็นชายขอบโดยเฉพาะคนในจังหวัดชายแดนใต้ครับ ผมเชื่อว่า การเข้ามาทำงานที่มูลนิธิฯน่าจะสามารถเปิดโอกาสให้ผมได้ทำงานเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้และสร้างความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้ไม่มากก็น้อยครับ   ประสบการณ์การทำงานที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ช่วงแรกของการเข้ามาทำงานที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เป็นช่วงที่ผมยังต้องปรับตัวและเรียนรู้เกี่ยวกับงานของที่นี่ แต่มีพี่ๆเพื่อนร่วมงานที่ยินดีต้อนรับและพร้อมบอกเล่าและสอนวิธีการทำงานอย่างกระตือรือร้น ทำให้รู้สึกว่าที่นี่เป็นสถานที่ทำงานที่อบอุ่นมาก หลังจากเข้ามาเริ่มเรียนรู้งานได้เพียงแค่ 2 วัน พี่หน่อย ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ก็ได้ให้โอกาสพาผมลงพื้นที่ไปจังหวัดปัตตานีเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และยังเปิดโอกาสให้ผมได้ลองนำเสนอเกี่ยวกับกติการะหว่างประเทศและข้อแนะนำของสหประชาชาติเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนใต้ให้กับที่ประชุมฟังContinue reading “มูลนิธิผสานวัฒนธรรม BLOG : แนะนำเจ้าหน้าที่ “ตั้ม” เจ้าหน้าที่ใหม่ทีมวิจัย”

CRCF Interns : แนะนำน้องฝึกงาน น้อง อาร์ต เด็กหนุ่ม มากความสามารถ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝึกงาน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม แนะนำตัว สวัสดีครับ ผม นาย อำนาจ บุญเลี้ยง ชื่อเล่น อาร์ต เรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เอกการพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สิ่งที่ชอบและถนัดคือวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาที่เรียนได้ดีมาตั้งแต่สมัยประถมได้เกรด 4 มาทุกปี และยังได้ A ในระดับมหาวิทยาลัยอยู่ทุกเทอมด้วย เพราะฉะนั้นวิชาภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งที่ผมมั่นใจที่สุด นอกจากนั้นยังมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Photoshop และ Sony Vegas ทำให้ผมสามารถทำงานพรีเซนท์ทางด้านสื่อออกมาได้ดี เพราะสามารถใช้โปรแกรมแต่งรูปและตัดต่อวิดีโอได้นั่นเอง เล่าถึงสถานที่ฝึกงานอย่างมูลนิธิสานวัฒนธรรม ถ้าถามว่ารู้จักที่นี้ได้ยังไง ก็ต้องบอกว่าได้รับการแนะนำมาจากเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจมาฝึกงานด้วยกันที่นี้ โดยเพื่อนมีโอกาสได้รู้จักกับ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ด้านกฎหมายที่มีโอกาสได้เข้ามาทำงานร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม อาจารย์จึงแนะนำให้เพื่อนและผมลองเข้ามาฝึกงานที่มูลนิธิดู จากนั้นผมและเพื่อนจึงได้ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิว่าทำงานยังไง ทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้าง และก็ได้ทราบว่าเป็นงานทางด้านกฎหมาย คอยให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายกับผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้เกิดความเท่าเทียมขึ้น ซึ่งเมื่อได้ลองคุยกับเพื่อนแล้ว เราก็ตกลงกันได้ว่า รูปแบบการทำงานของมูลนิธิก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราได้เรียนในเอกการพัฒนาชุมชนเมืองเหมือนกัน เพราะเราได้เรียนเกี่ยวกับการศึกษาชุมชน วิเคราะห์ปัญหา และพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น จึงมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมากทางด้านการให้ความช่วยเหลือผู้คน ในส่วนของตัวผมเองที่แม้จะไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายมากนัก แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเข้ามาเรียนรู้Continue reading “CRCF Interns : แนะนำน้องฝึกงาน น้อง อาร์ต เด็กหนุ่ม มากความสามารถ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

CRCF Interns : แนะนำน้องฝึกงาน น้อง มุก จาก ม.วลัยลักษณ์ สาวใต้ ที่โตมากับครอบครัว นักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชน และอยากใช้ความรู้ความสามารถ นำเสนอประเด็นสิทธิฯผ่านสื่อมัลติมีเดีย

เรื่องเล่าวันฝึกงาน แนะนำตัว           สวัสดีค่ะ เราชื่อมุก อัญมณี แก้วอะโข นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ในคณะที่เพื่อนๆฉันไปฝึกงานในบริษัทแอนิเมชันโดยตรง แต่ฉันเลือกมาฝึกกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นองค์กรทำงานด้านสิทธิมนุษยชน เท้าความเดิมก่อนว่าบุคคลใกล้ตัวฉันเป็นนักกิจกรรมและทำงานประเด็นนี้ ทำให้ฉันเริ่มฉันมีความสนใจและตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมากมายทั้งใกล้ตัวและที่เกิดขึ้นหลากหลายเหตุการณ์ในสังคมไทยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ด้วยฉันเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ฉันคิดว่าการนำสื่อที่สร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลยากๆที่จะสื่อให้คนทั่วไปเข้าใจอย่างง่ายมีความสำคัญต่อการนำเสนอข่าวปัจจุบัน ในฐานะเด็กรุ่นใหม่มีความตั้งใจที่จะนำไอเดียสร้างสรรค์ใหม่นำมาสื่อสารด้านประเด็นสิทธิมนุษยชนพร้อมไปกับองค์กรค่ะ ฝึกงานวันแรกกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม วันแรกที่เริ่มงาน 1 พฤศจิกายน 2561 ฉันได้เข้าประชุมร่วมงานกับพี่ๆทนายและ UNOHCHR งานแรกของฉันเป็นการทำ infographic ตารางนัดหมายคดีประจำเดือนพฤศจิกายนถือว่าลุล่วงไปด้วยดีทางมูลนิธิผสานเปิดโอกาสให้ฉันคิดและเสนอไอเดียที่จะเผยแพร่ทำความเข้าใจแก่ผู้คนทั่วไปอย่างง่ายฉันได้จัดทำชุดภาพประกอบ Human rights 101 กับการสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนที่มีความน่ารักเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่าย แน่นอนว่าการที่จะเผยแพร่ประเด็นข่าวออกสู่สาธารณะข้อมูลข่าว ความถูกต้องสำคัญเป็นอย่างมาก ฉันพี่ๆเจ้าหน้าที่ในองค์กรเป็นที่ปรึกษาฉันในแต่ชิ้นละงาน พี่ๆใจดีและให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจให้แก่ฉัน ความเกร็งเหล่านั้นค่อยๆหายไป บรรยากาศในการทำงานที่นี่เปรียบเสมือนอยู่บ้าน เป็นกันเองทุกอย่าง ชอบการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและการไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ ฉันได้มีโอกาสไปอบรมการทำข่าวด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเวลา 4 วันที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สื่อข่าวจากหลากสำนักในประเทศไทยมารวมตัวกัน มีการลงพื้นที่ไปยังจุดต่างๆ เพื่อให้ได้ทำข่าวจริงในโจทย์ที่ได้ในคดีและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ความคาดหวังจากการอบรมคือได้มาปรับใช้ในการสื่อสารในองค์กร การกลับมาทำให้ฉันเรียนรู้ได้มาก จากการสัมผัสกับมูลนิธิผสานตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ 2 เดือนกว่าแล้ว ฉันได้รับอะไรมากมายเหนือที่คาดหมายไว้ และตอนนี้มีพลังนักกิจกรรมเพิ่มมาอีก 3 คนContinue reading “CRCF Interns : แนะนำน้องฝึกงาน น้อง มุก จาก ม.วลัยลักษณ์ สาวใต้ ที่โตมากับครอบครัว นักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชน และอยากใช้ความรู้ความสามารถ นำเสนอประเด็นสิทธิฯผ่านสื่อมัลติมีเดีย”

CrCF Interns : แนะนำตัวน้องฝึกงาน “น้องแจน” นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน มศว. จากการได้ลงพื้นที่ชุมชน ทำให้ได้เห็นถึงปัญหา และนำไปสู่ความสนใจทางด้านสิทธิมนุษยชน

DAIRY  WITH CrCF แนะนำตัว              สวัสดีจ้า เราชื่อ แจน ชื่อจริง เบญญาภรณ์ บรรจง เป็นนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เอกการพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับการเข้ามาฝึกงานของเราในที่มูลนิธิแห่งนี้ คือ การมีโอกาสได้เรียนกฎหมายพื้นฐานในวิชาเลือกของอาจารย์ภูมิ มูลศิลป์ ที่คณะสังคมศาสตร์ มศว และประกอบกับการที่เราเรียนทางด้านการพัฒนาชุมชนเมืองมาด้วย ซึ่งต้องมีการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อเรียนรู้และการทำความรู้จักกับคนในชุมชน การเข้าไปช่วยแก้ไข รับรู้ปัญหาของชาวบ้าน จึงต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชน ทำให้มีความสนใจในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่า คนเรามีสิทธิอะไรบ้างในชีวิต และไม่ควรถูกละเมิดอะไร มีกฎหมายใดคุ้มครองบ้าง และการที่ได้รู้จักอาจารย์ภูมิ มูลศิลป์ อาจารย์สอนวิชากฎหมายที่ภาควิชา และเป็นอาจารย์นิเทศของเรา จึงได้มีการปรึกษาท่านด้วยว่าในการที่เราจะฝึกงาน จะมีหน่วยงานใดบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การช่วยเหลือการถูกละเมิดสิทธิบ้างในประเทศไทย ท่านจึงได้แนะนำมูลนิธิผสานวัฒนธรรมแห่งนี้ให้ จึงได้ลองเข้ามาอ่านประวัติขององค์กร ทำให้ทราบว่าองค์กรแห่งนี้ตอบโจทย์ในเรื่องที่เราสนใจ จึงได้มีการสมัครเข้ามาเพื่อฝึกงานที่นี้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาที่ได้เข้ามาฝึกงานในมูลนิธิแห่งนี้จ้า ประสบการณ์ในการเข้ามาทำงานวันแรก ในการเข้ามาฝึกงานที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรมนี้ รู้สึกว่าที่แห่งนี้เป็นการทำงานที่ได้ช่วยเหลือผู้คนจริงๆ มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยเฉพาะContinue reading “CrCF Interns : แนะนำตัวน้องฝึกงาน “น้องแจน” นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน มศว. จากการได้ลงพื้นที่ชุมชน ทำให้ได้เห็นถึงปัญหา และนำไปสู่ความสนใจทางด้านสิทธิมนุษยชน”

CRCF Interns : แนะนำตัวน้องฝึกงาน “น้องแฟท” จาก ม.ราชภัฏเชียงราย นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ที่มีความสนใจด้านสิทธิมนุษยชน

เรื่องเล่าวันฝึกงาน แนะนำตัว สวัสดี ชื่อแฟท  นลิกาล แซ่เติ้น เรียนนิเทศศาสตร์ การสื่อสารสื่อใหม่ที่ราชภัฏเชียงราย เลือกมาฝึกงานกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน การซ้อมทรมาน หรือประเด็นด้านชาติพันธุ์ เราผ่าเหล่าออกมา ในขณะที่เพื่อนหลายคนฝึกงานด้านประชาสัมพันธ์บ้าง อีเว้นท์บ้าง เราเริ่มสนใจประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนจากการที่เพื่อนแนะนำให้รู้จักกับพี่ ๆ นักกิจกรรมเชียงราย ความคิดความเชื่อที่ว่าการเมืองและการถูกละเมิดสิทธิเป็นเรื่องไกลตัวเริ่มสั่นคลอน ความสงสัยทำให้เราเริ่มศึกษาประเด็นพวกนี้มากขึ้น ด้วยความที่เรียนสื่อทำให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถเชื่อข่าวที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ การฝึกงานกับองค์กรที่ทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อย มูลนิธิผสานวัฒนธรรมกับการฝึกงานวันแรก ๆ           7 มกราคม 2562 เราเริ่มฝึกงานวันแรก เจอเคสด่วนแต่เช้า กรณีสาวซาอุฯ ถูกกักตัวที่โรงแรมในสนามบินเล่นเอาเราเอ๋อ หัวหมุน ตามไม่ทันไปพักใหญ่ ด้วยความที่เราตามสถานการณ์ไม่ทัน เลยทำได้เพียงนั่งเก็บรายละเอียดข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ระหว่างที่พี่ ๆ กำลังทำงาน พอสถานการณ์เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ เราได้รู้จักพี่ ๆ รวมถึงเพื่อนจากสถาบันอื่นที่มาฝึกงานที่นี่เหมือนกัน บรรยากาศในองค์กรเป็นไปอย่างสบาย ๆ เหมือนอยู่บ้าน มีระดับความเป็นกันเองสูง ทำให้ความกลัวเกร็งที่พกมาจากบ้านถูกดีดออกนอกสำนักงานแทบไม่เหลือติดตัว เนื่องจากพรุ่งนี้จะมีการจัดงานเสวนาวิชาการโดยทางมูลนิธิเป็นผู้จัด บ่ายวันนั้นเลยจบลงที่การประชุมเตรียมงานและแบ่งหน้าที่สำหรับงานเสวนา ประเด็นสำหรับงานเสวนาที่จัดขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สิทธิชุมชนดั้งเดิมของชาวชาวกระเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน กับคำพิพากษาศาลสูงสุด เป็นประเด็นที่เนื้อหาอัดแน่นและหนักเอาการ เราเคยติดตามข่าวสารของเหตุการณ์นี้ระยะหนึ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ ๆContinue reading “CRCF Interns : แนะนำตัวน้องฝึกงาน “น้องแฟท” จาก ม.ราชภัฏเชียงราย นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ที่มีความสนใจด้านสิทธิมนุษยชน”