ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ฉบับประชาชน

ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ฉบับประชาชน กำหนดารเสวนาแลกเปลี่ยน รับฟังความเห็นและแถลงข่าว ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …… วันที่ 29 มกราคม  2563 เวลา 9.00-13.00 น. ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ถนนสามเสน กทม. (ตรงข้าม รพ.วชิระ) เวลา รายการ หัวข้อ และผู้นำเสนอ 10.00-10.30                                  กล่าวเปิด คุณอังคณา นีละไพจิตร     และนายสมศักดิ์ ชื่นจิตร ตัวแทนผู้เสียหาย จากการทรมาน ความจำเป็นและพันธกรณีระหว่างประเทศ ความจำเป็นของการมีกฎหมายในประเทศกับสถานการณ์จริงของผู้เสียหาย 10.30-11.00     นำเสนอ ร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย  ภาคประชาชน   นายไพโรจน์  พลเพชร ที่ปรึกษา สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ผู้แทนทีมปรับปรุงร่างกฎหมายฯ  Continue reading “ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ฉบับประชาชน”

เอกสาร ฉบับยุทธศาสตร์: การปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทรมานระหว่างการควบคุมตัวในประเทศไทย โดย APT สมาคมป้องกันการทรมาน นครเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์

สมาคมป้องกันการทรมาน The Association for the Prevention of Torture (APT) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็นอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ทำงานทั่วโลกเพื่อป้องกันการทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม   นักการธนาคารและทนายความชาวสวิสชื่อ Jean–Jacques Gautier เป็นผู้ก่อตั้ง APT เมื่อปี 2520   APT   มีส่วนสำคัญในการสร้างมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับภูมิภาคเรื่องการป้องกันการทรมาน รวมทั้งเอกสารที่สำคัญคือ พิธีสารเลือกรับต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมาน the Optional Protocol to the UN Convention against Torture หรือที่เรียกกันว่า OPCAT สมาคมป้องกันการทรมาน (The Association for the Prevention of Torture’s -APT) กำลังดำเนินการโครงการเป็นระยะเวลาสามปีเพื่อพัฒนาให้มีการปกป้องสิทธิพื้นฐานของผู้ถูกจับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทรมานระหว่างการควบคุมตัวในประเทศไทย   เอกสารชุดนี้เป็นฉบับย่อจากข้อค้นพบจากการศึกษาเชิงปริมาณในระยะเวลา 1 ปีแรก  การศึกษาครั้งนี้ได้ตรวจสอบการปกป้องสิทธิพื้นฐานของผู้ถูกจับว่าเป็นมาตรการในการลดความเสี่ยงของการทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมในประเทศไทยหรือไม่  การศึกษาครั้งนี้เป็นการนำกรอบกฎหมายมาใช้วิเคราะห์รวมทั้งศึกษาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติอีกทั้งศึกษาในเรื่องโอกาสที่จะทำให้เกิดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อจำกัดของการปกป้องสิทธิพื้นฐานที่ขาดประสิทธิภาพ กลไกปกป้องสิทธิพื้นฐานของผู้ถูกจับสามประการที่เน้นในโครงการนี้คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถูกจับ   การแจ้งญาติ  และการเข้าถึงทนายความ อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ strategy_paper_final-thaiContinue reading “เอกสาร ฉบับยุทธศาสตร์: การปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทรมานระหว่างการควบคุมตัวในประเทศไทย โดย APT สมาคมป้องกันการทรมาน นครเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์”

ขอเชิญสื่อมวลชน: วันที่ 22 พค. 62 ศาลแพ่ง รัชดา กรุงเทพ กรณีครอบครัวนาย อะเบ แซ่หมู่ และนายชัยภูมิ ป่าแส ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก อันเนื่องจากที่นาย อะเบ แซ่หมู่ และนายชัยภูมิ ป่าแส ถูกเจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิต

เผยแพร่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 HRLA/CrCF/Protection International/TVS ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว กรณีครอบครัวนาย อะเบ แซ่หมู่ และนายชัยภูมิ ป่าแส          ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก อันเนื่องจากที่นาย อะเบ แซ่หมู่ และนายชัยภูมิ ป่าแส ถูกเจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิต   จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 พื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งประจำอยู่ที่ด่านตรวจบ้านรินหลวง  ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่ ใช้อาวุธปืนยิงนายอะเบ แซ่หมู่ (ชาติพันธุ์ลีซู) จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยอ้างว่านายอะเบ จะขว้างอาวุธระเบิดที่นายอะเบใส่เจ้าหน้าที่ จึงจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนยิงสังหารนายอะเบ เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย และกล่าวหาว่านายอะเบมียาเสพติดประเภทเฮโรอีน 2 หลอดซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพาย  เหตุเกิด ณ บริเวณถนนระหว่างบ้านรินหลวง-บ้านป่าบงงามลีซอ ซึ่งอยู่เลยด่านตรวจบ้านรินหลวงไม่ไกลนัก   จากนั้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ทหารอีกชุดหนึ่ง ซึ่งประจำอยู่ที่ด่านบ้านรินหลวงเช่นเดียวกันContinue reading “ขอเชิญสื่อมวลชน: วันที่ 22 พค. 62 ศาลแพ่ง รัชดา กรุงเทพ กรณีครอบครัวนาย อะเบ แซ่หมู่ และนายชัยภูมิ ป่าแส ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก อันเนื่องจากที่นาย อะเบ แซ่หมู่ และนายชัยภูมิ ป่าแส ถูกเจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิต”

ที่นี่ไม่มีสวรรค์ของ LGBTI: การซ้อมทรมานผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยและในบริบทโลก โดยชนาธิป ตติยการุณวงศ์ นักวิจัยประจำมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ที่นี่ไม่มีสวรรค์ของ LGBTI: การซ้อมทรมานผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยและในบริบทโลก  นาย ชนาธิป ตติยการุณวงศ์ นักวิจัย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เผยแพร่ที่: https://prachatai.com/journal/2019/05/82450 “มีนิสิตชายคนหนึ่งถูกฟ้องว่าทำร้ายร่างกายตุ๊ดซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อน …ก็คือผู้ชายอ่ะเนอะ เดิน ๆ ไปเหลือบเห็นอะไรขวางลูกหูลูกตา เห็นอะไรผิดปกติ มันก็ต้องทนไม่ได้ ต้องเข้าไปเตะต่อยสักยกสองยก ให้เรียนรู้ว่ามันไม่สมควรมีชีวิตอยู่แบบนั้นต่อหน้าผู้ชายอย่างเรา …ผมเป็นกรรมการ ผมก็พยายามพลิกระเบียบหาช่องทางให้ชายคนนั้นถูกตัดคะแนนน้อยที่สุด เพราะถ้าเป็นผม ผมคงลงไม้ลงมือจัดการกับตุ๊ดพวกนี้ให้หนักกว่านั้นอีกหลายเท่า” ““พวกตุ๊ดไม่สมควรได้เรียนหนังสือ ไปแก้ไขตัวเองให้ได้ก่อน” “ทอมเนี่ย ถ้าโดนผู้ชายขืนใจสักครั้งสองครั้ง รับรองติดใจ เปลี่ยนพฤติกรรม กลับเป็นหญิงแน่นอน” – อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนมากได้ออกมาต่อต้านแนวคิดกดขี่ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI)[1] ของอาจารย์วิชาจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาสำหรับครู ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อความที่ยกมาข้างต้นเป็นคำพูดส่วนหนึ่งจากคลิปเสียงของอาจารย์คนดังกล่าวที่ถูกนำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ โดยเนื้อหาโดยรวมเป็นการสนับสนุน เห็นชอบกับการใช้ความรุนแรง การซ้อมทรมาน ทารุณกรรม และเลือกปฏิบัติต่อ LGBTI[2] นิสิตที่เคยเรียนวิชาของอาจารย์คนนี้หลายคนได้ออกมายืนยันในโซเชียลมีเดียว่า ข้อความเหล่านี้เป็นความจริง นอกจากนี้ ยังมีนิสิตหญิงข้ามเพศออกมาเปิดเผยว่าContinue reading “ที่นี่ไม่มีสวรรค์ของ LGBTI: การซ้อมทรมานผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยและในบริบทโลก โดยชนาธิป ตติยการุณวงศ์ นักวิจัยประจำมูลนิธิผสานวัฒนธรรม”