ร่วมติดตาม ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำพิพากษาคดีอดีตผกก.โจ้ ถุงดำ วันพรุ่งนี้ 8 มิ.ย. 65

ใบแจ้งข่าว ร่วมติดตาม ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำพิพากษาคดีอดีตผกก.โจ้ ถุงดำ วันพรุ่งนี้ 8 มิ.ย. 65 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง (ศาล อท.) กำหนดนัดฟังคำพิพากษาคดีอัยการยื่นฟ้อง พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ อดีต ผกก.โจ้ สภ.เมืองนครสวรรค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวม 7 นาย จากเหตุใช้ถุงพลาสติกสีดำคลุมศีรษะนายจิระพงษ์ ธนะพัฒน์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติด จนเสียชีวิตในการควบคุมตัวเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยมีหลักฐานกล้องวงจรปิดจับภาพช่วงเวลาก่อเหตุไว้ได้เกือบตลอดขั้นตอนการบังคับขู่เข็ญจนเสียชีวิต “อดีต ผกก.โจ้” และเจ้าหน้าที่ตำรวจรวม 7 นาย ถูกดำเนินคดี 4 ข้อหา คือ เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่ง หรือหน้าที่โดยมิชอบ, ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน หรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย และร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่น โดยใช้กำลังประทุษร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตราContinue reading “ร่วมติดตาม ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำพิพากษาคดีอดีตผกก.โจ้ ถุงดำ วันพรุ่งนี้ 8 มิ.ย. 65”

เปิดรายงานถึง UN เรื่อง “การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายทางจิตใจ” เสนอโดย เครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทรมานในประเทศไทย

  เปิดรายงานถึง UN เรื่อง “การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายทางจิตใจ” เสนอโดย เครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทรมานในประเทศไทย “การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายทางจิตใจ” รายงานที่เสนอโดย เครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทรมานในประเทศไทย (Coalition of Civil Society Organization Against Torture in Thailand) รายงานเรื่อง การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายทางจิตใจ “เครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทรมานในประเทศไทย” (ต่อไปนี้จะเรียก “เครือข่ายฯ”) ประกอบด้วยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (JASAD), กลุ่มด้วยใจ, เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP) รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสองท่าน นับแต่ปี 2547 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (นับจากนี้เรียก “มูลนิธิฯ”) ได้สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทรมาน (Torture) และการปฏิบัติและการลงโทษอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Cruel, Inhumane, and Degrading Treatment and Punishment: CIDTP, นับจากนี้เรียก “การปฏิบัติที่โหดร้ายฯ”) ทั่วประเทศไทย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายกับเหยื่อการทรมานจำนวนมากContinue reading “เปิดรายงานถึง UN เรื่อง “การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายทางจิตใจ” เสนอโดย เครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทรมานในประเทศไทย”

ภาคประชาสังคมยื่นร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ฉบับประชาชน วันที่ 30 มกราคม 2562

หนังสือ 12 องค์กรร่วมยื่นกฎหมาย พรบทรมาน อุ้มหาย พร้อมตารางรวบรวมรายชื่อ ล่าสุด 80 รายชื่อ จดหมายขอยื่นรพบ.ทรมาน อุ้มหาย ภาคประชาชน ต่อกรรมาธิการ การยุติธรรม final-correction-print ตามที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี พ.ศ. 2527 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2550 และได้ลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ.2549 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555 รัฐบาลไทยหลายสมัย ได้จัดทำร่างกฎหมายเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศทั้งสองฉบับแต่ด้วยเหตุผลนานัปการ จนบัดนี้ประเทศไทยยังไม่ได้มีกฎหมายเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาแต่อย่างใด แม้ว่าจะมีการเรียกร้องและผลักดัน ทั้งจากในประเทศและนานาชาติให้ประเทศไทยจัดทำกฎหมายอนุวัติการดังกล่าวตลอดมาก็ตาม โดยร่าง พ.ร.บ.ของรัฐบาลที่เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเมื่อปี พ.ศ. 2561 แต่ไม่ได้รับการพิจารณาตราออกมาเป็นกฎหมายปรากฎตามเอกสารแนบ 2 ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆจึงได้ร่วมกันจัดทำร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ….. (ฉบับประชาชน) ขึ้น พร้อมหลัการและเหตุผลรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมทั้งเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติฉบับของรัฐบาลและฉบับประชาชน ปรากฎตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 3  โดยฉบับประชาชนยืนยันที่จะให้กฎหมายอนุวัติการมีสาระบัญญัติที่ครบถ้วนตามอนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าว อาทิเช่นContinue reading “ภาคประชาสังคมยื่นร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ฉบับประชาชน วันที่ 30 มกราคม 2562”

Translation Draft Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act B.E. ….(People version)

Translation Draft Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act B.E. ….(People version) Memorandum of Principle and Rationale of Draft Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act B.E. ….                                                               Principle To promulgate a law on prevention and suppression of torture and enforced disappearance to protect the rights to life, libertyContinue reading “Translation Draft Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act B.E. ….(People version)”

ร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายฉบับประชาชน

รายชื่อองค์กรที่ร่วมกันยื่นร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายฉบับประชาชน1. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF)2. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน(สนส.)3. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.)4. เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี(HAP)5. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน(TLHR)6. มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม(MAC)7. กลุ่มด้วยใจ (Duayjai)8. เครือข่ายปฏิรูปตำรวจ (Police Watch)9. สถาบันเพื่อการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม(สปยธ.)10. เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (JASAD)11. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ12. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ13. สมาคม ปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน14. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น15. คณะทำงานไทยเพื่อกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน16. มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน17. สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย(IMPECT)18. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย19. มูลนิธิรักษ์เด็ก20. มูลนิธิศักยภาพชุมชน21. มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์22. ชุมชน Non Binary Thailand23. มูลนิธิสายเด็ก1387