Publications

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยทำงานด้านความยุติธรรมและการคุ้มครอง ส่งเสริม และเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนในไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืนในสังคม ทั้งนี้มูลนิธิผสานวัฒนธรรมจึงจัดพิมพ์หนังสืออันมีเนื้อหาที่ให้ความรู้เรื่องสิทธิ ด้านต่างๆ จำนวนมาก เพื่อเผยแพร่และเป็นประโยชน์ในการศึกษา สร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเพื่อสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมให้มีความเข็มแข็งยิ่งขึ้น

โดยท่านสามารถเลือกสั่งซื้อหนังสือที่สนใจหรือ ดาว์นโหลดไฟล์เพื่ออ่านได้จากเว็บไซต์
ของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

Year 2018

Screenshot (18)

จากปู่โคอี้ ถึงบิลลี่: การเรียกร้องสิทธิชุมชนในป่าและความเป็นธรรมของชุมกะเหรี่ยงบางกลอย

Year 2017

เด่น คำแหล้ ebook-1
เด่น คำแหล้ ความทรงจำ การสูญหาย และเสียงร่ำไห้ของลำน้ำพรม
GPS cov.indd
ความเข้าใจเรื่องสิทธิชุมชนและการจัดการข้อมูลชุมชนด้วย GPS จัดพิมพ์โดยศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
cov-diary2017
Diary CRCF 2017

Year 2016

spd_20101228132016_b
กฎหมายความมั่นคง:หนทางแก้ไขความขัดแย้ง
คู่มือกลไก-1
คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกระหว่างประเทศและการห้ามทรมานโดยเด็ดขาด
e0b89be0b881e0b8abe0b899e0b8b1e0b887e0b8aae0b8b7e0b8ade0b882e0b989e0b8ade0b8aae0b8b1e0b887e0b980e0b881e0b895e0b980e0b88ae0b8b4e0b887
ข้อสังเกตเชิงสรุปต่อประเทศไทยของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานองค์การสหประชาชาติ
cover-book_sustainable-peace-throgh-justice
สันติภาพเเละยุติธรรมที่ยั่งยืน
torture-e-book-1
คู่มือเยียวยาเหยื่อที่ถูกทรมาน
myfather-_was-arrested_english-1
My father got arrested
img-707112217-0001
คู่มือการเข้าถึงความยุติธรรม คดีที่ดิน-ป่าไม้
e0b89be0b881e0b8abe0b899e0b989e0b8b2-2.jpg
รอยแผลบนดวงจันทร์
12231588_1100948909916409_1756322928_n
จดหมายข่าว โครงการส่งเสริมความเเข็งแรงภาคประชาชนในเรื่องสิทธิที่ดินและป่าไม้
IMG_0001
อาสาสมัครตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวในจังหวัดชายเเดนใต้

Click to access e0b884e0b8b9e0b988e0b8a1e0b8b7e0b8ade0b895e0b8a3e0b8a7e0b888e0b980e0b8a2e0b8b5e0b988e0b8a2e0b8a1-final-print.pdf

Year 2014

IMG_0002.jpg
มีอะไรที่ปลายฟ้า โดยปลายมนัส ลิ้มสุวรรณ์

 

IMG_0005
สิทธิในการได้รับการชดเชยเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน

 

Year 2012

IMG_0003
รวมหนังสือข่าว การเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนใต้ 2554-2555
cov2
อาเยาะคือนออีฆะ พ่อถูกจับ
%d bloggers like this: