Kills Are Coated: เสียงที่ถูกคร่า

123 คน เป็นจำนวนเท่าที่ทราบของผู้ที่ร้องเรียนว่าถูกซ้อมทรมาน ระหว่างพ.ศ. 2554-2561[1] จากการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้ กฎหมายพิเศษ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเรื่องสั้นบนผืนผ้าใบที่นำคุณมาสู่ที่แห่งนี้ กลั่นกรองมาจากเศษเสี้ยวหนึ่งจากเสียงของพวกเขาและคนใกล้ชิด รัฐบาลไทยได้บังคับใช้ กฎหมายพิเศษ กับ 33 อำเภอในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ช่วงปี2547 – 2548 หลังเกิดเหตุการณ์ปล้นปืน ค่ายปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2547 เป็นต้นมา กฎหมายพิเศษดังกล่าวประกอบด้วย พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และพ.ร.บ.ความมั่นคง โดยพ.ร.บ.กฎอัยการศึกจะให้อำนาจหน่วยงานความมั่นคงตรวจค้น เข้าไปยังอาคารสถานที่ จับกุม และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ไม่เกิน 7 วัน โดยไม่ต้องขอหมายศาลและไม่มีการกำกับดูแลจากศาล ในขณะที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อนุญาตให้ขยายการควบคุมตัวได้รวมกันไม่เกิน 30 วัน โดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานใด ๆกล่าวโดยสรุปคือ เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจในการจับกุมและควบคุมตัวประชาชนโดยแทบไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบใด ๆ ได้สูงสุดนานกว่า 37 วัน ในระหว่างการควบคุมตัวนานร่วมเดือนนี้  คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ในการพิจารณาการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ระบุว่า ได้รับ “ข้อกล่าวหาจำนวนมากอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอว่าContinue reading “Kills Are Coated: เสียงที่ถูกคร่า”

แถลงการณ์ ขอให้สตช.สอบสวนการใช้กำลังเกินกว่าเหตุโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ต่อผู้เข้าร่วมชุมนุมกิจกรรมรับเสด็จวันที่ 15 เมษายน 2565 และนำคนผิดมาลงโทษ พร้อมปรับแผนการควบคุมกิจกรรมการชุมนุมโดยสงบ เผยแพร่วันที่ 16 เมษายน 2565 วันที่ 15 เมษายน 2565 จากกิจกรรมการชุมนุมเดินขบวนไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยผู้ชุมนุมมีการเดินเท้าจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อไปรับเสด็จแต่ถูกตำรวจตั้งด่านสกัดที่ถนนหลานหลวง ทำให้เกิดเหตุเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุม โดยเบื้องต้นมีผู้ชุมนุมหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจซึ่งใช้กำลังเข้าทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ มีร่างกายบอบช้ำและฟันบิ่นเนื่องจากเจ้าหน้าที่กดหัวกระแทกกับพื้น และได้รับการตรวจรักษาร่างกายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ขณะเดียวกันยังพบว่ามีการเข้าควบคุมตัวเยาวชนอายุ 13 ปี โดยใช้เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นับสิบคนเข้าล้อมตัวและอุ้มขึ้นยานพาหนะไปยังสถานที่ควบคุมตัวโดยพลการ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องยุติการทรมาน การปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมย้ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการบังคับให้สูญหาย เห็นว่าการกระทำดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุ กล่าวคือ มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากเข้าสกัดผู้ชุมนุมโดยสงบ และมีเจ้าหน้าที่บางคนโดยใช้กำลังฉุดกระชากผู้ชุมนุมที่ไม่มีอาวุธกดลงกับพื้นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บต่อร่างกายและอาจรวมถึงทรัพย์สินเสียหายด้วย มูลนิธิฯขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบการกระทำดังกล่าวในครั้งนี้ว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไร โดยเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งทางวินัยและอาญา พร้อมเสนอให้มีการปรับแผนการควบคุมกิจกรรมการชุมนุมโดยสงบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่มีลักษณะขัดขวางการแสดงออกทางความคิดเห็นและการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธซึ่งเป็นการจับกุมโดยพลการและมีความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงขึ้น เช่นกรณีเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นักกิจกรรมชายรายหนึ่งได้เดินทางไปที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อไปยืนร่วมในขบวนรับเสด็จพร้อมกระดาษ A4 ใส่อยู่ในกระเป๋า เขียนว่า “เราพร้อมอยู่ร่วมกับสถาบันกษัตริย์ ที่พูดถึงได้ ถามถึงได้ วิจารณ์ได้ ทรงพระเจริญ” แต่กลับถูกควบคุมตัวไปที่สโมสรตำรวจ  และในวันที่  26 กุมภาพันธ์Continue reading “แถลงการณ์ ขอให้สตช.สอบสวนการใช้กำลังเกินกว่าเหตุโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ”

ข้อเสนอ 10 ข้อ จากสถานการณ์การฆ่านอกระบบกฎหมายในจังหวัดชายแดนใต้ ขอให้ยุติและแก้ไขสภาพปัญหา

ขอให้ยุติการฆ่านอกระบบกฎหมายในรอบสองปีเสียชีวิตไปแล้ว ๕๐ ราย ข้อเสนอ 10 ข้อ จากสถานการณ์การฆ่านอกระบบกฎหมายในจังหวัดชายแดนใต้ รายที่ 51 รายแรกในปี 2565 เผยแพร่วันที่ 25 มกราคม 2565 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) กลุ่มด้วยใจ (Duayjai) เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (JASAD เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP) ในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยมีการละเมิดสิทธิในชีวิตที่ร้ายแรงและกว้างขวางหลายเหตุการณ์ เช่น การสลายการชุมนุมกลุ่ม นปช. กลุ่มพันธมิตรฯ สงครามยาเสพติด เหตุการณ์ตากใบ-กรือเซะ/ความขัดแย้งใน จชต. เหตุการณ์พฤษภา 35 เหตุการณ์ 6 ตุลา 19 เหตุการณ์ 14 ตุลา 16 การทรมาน อุ้มหาย อุ้มฆ่า เป็นระบบ-เฉพาะกรณี ทั้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐและบางกรณีเกิดจากกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ  ความรุนแรงทางการเมืองที่ผ่านมาเหล่านี้ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิในชีวิต ไม่สามารถนำคนผิดมาลงโทษ แต่กลับเหลือแต่เพียงความทรงจำและประวัติศาสตร์ความรุนแรง  อย่่างกรณีเหตุการณ์ปราบปรามผู้ชุมนุมเสื้อแดงปี 2553 มีผู้เสียชีวิตถึง 99 ศพ มีหลายกรณีที่ระบุว่าผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่รัฐContinue reading “ข้อเสนอ 10 ข้อ จากสถานการณ์การฆ่านอกระบบกฎหมายในจังหวัดชายแดนใต้ ขอให้ยุติและแก้ไขสภาพปัญหา”