มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : ศาลแพ่งนัดฟังคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ 23 เม.ย.63 คดีร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

(เพิ่มเติม as of 23 April 2020) ศาลเลื่อนการอ่านคำพิพากษาคดีไปเป็น 21 พ.ค. 2563 เพื่อนัดฟังคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ ณ ศาลแพ่ง (ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร) ในคดีร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11 โดยมารดาและภรรยาผู้ตายฟ้องกองทัพบกให้ชดใช้ค่าเสียหาย   ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งนัดฟังคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ 23 เม.ย.63 คดีร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11 โดยมารดาและภรรยาผู้ตายฟ้องกองทัพบกให้ชดใช้ค่าเสียหาย คดีนี้ นางหวาน ทองดีนอก (มารดาของผู้ตาย) โจทก์ที่ 1 นางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์ (ภรรยาของผู้ตาย) โจทก์ที่ 2 ฟ้องกองทัพบก เป็นจำเลย เรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 คดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559 จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอกContinue reading “มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : ศาลแพ่งนัดฟังคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ 23 เม.ย.63 คดีร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11”

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้กองทัพบกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมารดาและภรรยา กรณีร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกเกิดจากการประมาทเลินเล่อในขณะปฏิบัติหน้าที่

เผยแพร่วันที่ 22 พฤษภาคม  2563           ใบแจ้งข่าว                     ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ให้กองทัพบกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมารดาและภรรยา     กรณีร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกเกิดจากการประมาทเลินเล่อในขณะปฏิบัติหน้าที่ของครูฝึก           คดีนี้นางหวาน ทองดีนอก (มารดา) โจทก์ที่ 1 นางสาวธัญญารัตน์  วรรณสถิตย์  (ภรรยา)  โจทก์ที่  2  ฟ้อง กองทัพบก จำเลย ต่อศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร เรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  คดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559  จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึก หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  (UKBT)  รุ่นที่  11 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มีการทดสอบความสามารถโดยการว่ายน้ำร้อยเอก หัวหน้าครูฝึกมีหน้าที่กำกับดูแลการฝึก ถูกกล่าวหาว่า ได้บังคับให้ร้อยตรีสนาน ว่ายน้ำไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำโดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบ ซึ่งเกินกำลังที่ร่างกายจะรับได้เป็นเหตุให้ร้อยตรีสนานจมลงไปก้นสระเป็นเวลานานโดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการฝึกกลับปล่อยปละละเลยไม่เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที           เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ พ.1223/2562 พิพากษาว่า  ร้อยเอกหัวหน้าชุดครูฝึกว่ายน้ำ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกองทัพบกได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่อ อันเป็นการกระทำละเมิดในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นครูฝึกว่ายน้ำ  เป็นเหตุให้รต.สนานฯ เสียชีวิต  ศาลชั้นต้นให้กองทัพบกชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันได้แก่ ค่าปลงศพและค่าขาดไร้อุปการะค่าขาดแรงงานให้แก่มารดาและภรรยาทั้งสอง  กองทัพบกที่ตกเป็นจำเลยและมารดาและภรรยาได้อุทธรณ์คำสั่งใช้เวลาเกือบหนึ่งปีเต็ม           ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563Continue reading “ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้กองทัพบกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมารดาและภรรยา กรณีร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกเกิดจากการประมาทเลินเล่อในขณะปฏิบัติหน้าที่”

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : นัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น 14 มี.ค. 2562 คดีมารดาและภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหาย จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์(UKBT) รุ่นที่ 11

ใบแจ้งข่าว นัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น 14 มี.ค. 2562 คดีมารดาและภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหาย จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึก หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์(UKBT) รุ่นที่ 11        โดยคดีนี้เป็นคดีระหว่าง นางหวาน ทองดีนอก โจทก์ที่ 1 นางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์ โจทก์ที่ 2 กับ กองทัพบก จำเลย เรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  คดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559    จากเหตุการณ์ ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึก หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11        หลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มีการทดสอบความสามารถ โดยการว่ายน้ำ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็นหัวหน้าครูฝึกมีหน้าที่ กำกับดูแลการฝึก ถูกกล่าวหาว่าขณะเกิดเหตุร้อยตรีสนาน ได้ถูกบังคับให้ว่ายน้ำไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำ โดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบ ซึ่งเกินกำลังความสามารถ ที่ร่างกายจะรับได้ เป็นเหตุให้ร้อยตรีสนานจมลงไปก้นสระ เป็นเวลานาน โดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการฝึกกลับปล่อยปละละเลย ไม่เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558       มารดาและภรรยาของร้อยตรีสนาน(ผู้เสียชีวิต)Continue reading “มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : นัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น 14 มี.ค. 2562 คดีมารดาและภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหาย จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์(UKBT) รุ่นที่ 11”

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : ศาลแพ่งพิพากษา  ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตใน ระหว่างฝึกเกิดจากการประมาทเลินเล่อในขณะปฏิบัติหน้าที่ ของครูฝึก ให้กองทัพบกชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่มารดาและภรรยา

ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งพิพากษา  ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตใน ระหว่างฝึกเกิดจากการประมาทเลินเล่อในขณะปฏิบัติหน้าที่ ของครูฝึก ให้กองทัพบกชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่มารดาและภรรยา   คดีระหว่าง นางหวาน ทองดีนอก (มารดา) โจทก์ที่ 1 นางสาวธัญญารัตน์  วรรณสถิตย์  (ภรรยา)  โจทก์ที่  2  ฟ้อง กองทัพบก จำเลย  เรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  คดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559 จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึก หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  (UKBT)  รุ่นที่  11 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มีการ ทดสอบความสามารถโดยการว่ายน้ำ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็น หัวหน้าครูฝึกมีหน้าที่กำกับดูแลการฝึก ถูกกล่าวหาว่าขณะเกิดเหตุ ร้อยตรีสนานได้ถูกบังคับให้ว่ายน้ำไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำ โดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบ ซึ่งเกินกำลังที่ร่างกายจะรับได้ เป็นเหตุให้ร้อยตรีสนานจมลงไปก้นสระเป็นเวลานาน โดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ของผู้เข้ารับการฝึกกลับปล่อยปละละเลยไม่เข้าช่วยเหลือ อย่างทันท่วงทีContinue reading “มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : ศาลแพ่งพิพากษา  ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตใน ระหว่างฝึกเกิดจากการประมาทเลินเล่อในขณะปฏิบัติหน้าที่ ของครูฝึก ให้กองทัพบกชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่มารดาและภรรยา”

ใบแจ้งข่าว: ศาลแพ่งเลื่อนนัดสืบพยานโจทก์ คดีร้อยตรีสนาน

เผยแพร่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561   ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่ง เลื่อนนัดสืบพยานโจทก์ คดีมารดาและภรรยาร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิต ในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้พิพากษาศาลแพ่งออกนั่งพิจารณาคดี หมายเลขดำที่ พ.2580/2559 หรือ คดีมารดาและภรรยาร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11 โดยในวันดังกล่าว ฝ่ายโจทก์ มีทนายของมารดาภรรยาร้อยตรีสนานฯ ส่วนทางฝ่ายจำเลยมีพนักงานอัยการ มาศาล ส่วนพยานที่ทางฝ่ายโจทก์ได้ขอหมายเรียกให้มาเบิกความต่อศาลในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ทหารสองนายซึ่งเป็นประจักษ์พยาน ปรากฏไม่มีพยานคนใดมาศาล ทนายโจทก์จึงได้แถลงต่อศาลว่าได้ดำเนินการส่งหมายเรียกพยาน และเจ้าหน้าที่ศาลได้ดำเนินการปิดหมายแล้วตามที่อยู่ในทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นห้องพักของหน่วยงานทหาร แต่ปรากฏว่าห้องพักของพยานทั้งสองปากนั้นได้เปลี่ยนเป็นชื่อของเจ้าหน้าที่ทหารคนอื่นไปแล้ว แสดงว่าพยานทั้งสองได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่พักเดิมไปแล้ว ทำให้ยังไม่สามารถติดตามพยานทั้งสองปากมาเบิกความต่อศาลตามวันนัดได้ จึงขอเลื่อนนัดสืบพยานโจทก์ในครั้งนี้เพื่อติดตามพยานทั้งสองมาเบิกความต่อศาลในนัดหน้า ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ผู้พิพากษาได้สอบถามพนักงานอัยการทนายจำเลยแล้ว ทนายจำเลยแถลงไม่คัดค้าน ผู้พิพากษาได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าContinue reading “ใบแจ้งข่าว: ศาลแพ่งเลื่อนนัดสืบพยานโจทก์ คดีร้อยตรีสนาน”