เปิดตารางเปรียบเทียบ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหาย ฉบับกมธ. สส.และฉบับรัฐบาล

จัดทำโดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

%d bloggers like this: