แถลงการณ์: พี่สาวของวันเฉลิม ยื่นหลักฐานสำคัญให้อัยการสูงสุด

เผยแพร่วันที่ 19 มี.ค. 2564

วันนี้ เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารเอ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นางสาวสิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วยทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม จะเข้ายื่นหลักฐานสำคัญที่เคยส่งให้ศาลชั้นต้นแห่งกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว กับอัยการสูงสุด กรณี นายวันเฉลิม      สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ น้องชายถูกประทุษร้ายและบังคับสูญหายระหว่างอยู่ในประเทศกัมพูชา โดยการเข้าพบอัยการครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก ภายหลังกลับจากประเทศกัมพูชา เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับการสูญหายของ นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 นางสาวสิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงอัยการสูงสุด ให้ดำเนินการสอบสวนคดีการหายตัวไปของ นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ดังกล่าว แต่เมื่อทางการกัมพูชาได้แจ้งว่า นายวันเฉลิม ไม่ได้หายไปในขณะที่อยู่ในประเทศกัมพูชา ทางอัยการสูงสุดจึงได้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าว

 ในการเข้าพบอัยการสูงสุดครั้งนี้นางสาวสิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ จะนำส่งพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อยืนยันว่า นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ได้ถูกบังคับให้สูญหายไป ขณะที่อยู่ในประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 ดังที่ได้ให้ถ้อยคำและพยานหลักฐานไว้แก่ ศาลชั้นต้นแห่งกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 8 ธ.ค. 2563 เพื่อให้อัยการสูงสุดมีคำสั่งให้พนักงานอัยการสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดีดังกล่าวร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป

การยื่นเอกสารและพบปะกับตัวแทนอัยการสูงสุดมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

1.ขณะนี้ทางการกัมพูชาได้ปฏิเสธมาโดยตลอดเป็นเวลา 9 เดือนว่าวันเฉลิมไม่ได้อยู่ในกัมพูชาและไม่มีเหตุการณ์อุ้มหายเกิดขึ้น การเดินทางไปกัมพูชาเมื่อเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 พยานหลักฐานมากมายที่ยืนยันได้ว่าวันเฉลิมอยู่ในกัมพูชาและถูกอุ้มหายเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ปีที่แล้วจริง แม้ทางการกัมพูชาได้ให้ข่าวในทางสาธารณะและได้ทำหนังสือแจ้ง UNหรือองค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะกับคณะกรรมการต่ออนุสัญญาการป้องกันไม่ให้บุคคลสูญหายนั้นปฏิเสธว่าวันเฉลิมไม่ได้อยู่ที่กัมพูชาและไม่ได้ถูกอุ้มหายนั้นจึงไม่เป็นความจริง ส่วนองค์การสหประชาชาติที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีข้อมูลยืนยันว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีเหตุการณ์อุ้มหาย วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ จริง

2. นางสาวสิตานัน ได้ยื่นพยานหลักฐานต่างๆแก่ผู้พิพากษาไต่สวนของศาลชั้นต้นกรุงพนมเป็ญไปแล้วตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว ศาลแจ้งว่าจะแจ้งความคืบหน้าภายในหนึ่งเดือน แต่ทั้งทางนางสาวสิตานันและทนายความของเธอที่กรุงพนมเป็ญยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าใดๆเลย

3. การมายื่นพยานหลักฐานต่างๆแก่อัยการสูงสุดเพื่อขอให้ทางอัยการสูงสุดรับดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายเนื่องจากเหตุการณ์การบังคับให้สูญหายของนายวันเฉลิมเกิดขึ้นในต่างประเทศ ในกรณีที่เกิดคดีอาญากับคนไทยในต่างประเทศ อัยการสูงสุดมีหน้าที่ประสานงานด้านคดีเพื่อคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศรวมทั้งวันเฉลิมด้วย อีกทั้ง อัยการสูงสุดได้รับแจ้งจากทางการกัมพูชาว่าวันเฉลิมไม่ได้อยู่และถูกอุ้มหายในกัมพูชา จึงส่งเรื่องให้ดีเอสไอสอบสวน

ทางนางสาวสิตานันจึงมีความหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของทางการไทยทุกระดับโดยเราขอส่งพยานหลักฐานให้อัยการสูงสุดเพื่อยืนยันว่าวันเฉลิมอยู่และถูกอุ้มหายในกัมพูชาเพื่อให้อัยการสูงสุดติดตามคดีโดยประสานกับทางการกัมพูชาและให้อัยการร่วมสืบสวนสอบสวนกับดีเอสไอต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวสิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ ติดต่อ 092-391-4453

%d bloggers like this: