คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ ICJ ลำดับที่ 14 เรื่องการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

Download ได้ที่

คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ ICJ ลำดับที่ 14 เรื่องการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้ว โดยคู่มือดังกล่าวนั้นได้ถูกเผยแพร่ในภาษาอังกฤษในเดือนกันยายนพ.ศ 2562
คำแปลคู่มือเป็นภาษาไทยดูได้ที่: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2021/02/Universal-PG-14-Unlawful-death-Publications-Reports-Practitioners-Guides-series-2021-THA.pdf (การแปลคู่มือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและกระทรวงต่างประเทศและการค้าประเทศนิวซีแลนด์)
ทั้งนี้ คู่มือดังกล่าวถูกร่างขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายในการประกันว่ากรณีการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายนั้นจะถูกสอบสวนในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยคู่มือนี้พัฒนามาจากหลักการในพิธีสารมินิโซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายค.ศ. 2016 (คำแปลเป็นภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการดูได้ที่นี่)
ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงในคู่มือผู้ปฏิบัติงานฉบับนี้ ได้แก่ 

  • กรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายและหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน
  • หน้าที่ของรัฐในการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดี
  • สิทธิของครอบครัวผู้เสียหายและพยาน
  • หลักการทั่วไปของการสืบสวนสอบสวนทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  • ประเภทของหลักฐานและห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐาน
  • การจัดการสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมและการระบุตัวผู้เสียหาย
  • การผ่าศพ/ชันสูตรพลิกศพ
  • การดำเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพกับบุคคลที่ต้องรับผิดต่อการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  • แนวทางเฉพาะสำหรับพนักงานอัยการและทนายจำเลย และ
  • กรณีการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายในสถานการณ์ที่มีการขัดกันทางอาวุธ

นอกจากนี้คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ ICJ ฉบับอื่นที่ถูกแปลเป็นภาษาไทย ได้แก่ 

%d bloggers like this: