ขอให้ปล่อยตัวบุคคลทั้งห้าโดยไม่มีเงื่อนไข

ทบทวนการจับกุมบุคคลและกักตัวตามอำนาจกฎอัยการศึก

ที่ขาดระบบตรวจสอบเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิฯ

นายฟัยซอล ดาเล็ง เสื้อสีฟ้า และนายมูฮัมหมัดเซาฟิร อาแซ เสื้อสีเหลือง

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 10.30 น. มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้รับข้อมูลว่า นายฟัยซอล     ดาเล็ง อายุ 30 ปี และนาย มูฮัมหมัดเซาฟิร  อาแซ อายุ 31 ปี ทั้งสองคนมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบ้านแหร อ.ธารโต จังหวัดยะลา ถูกจับกุมพร้อมชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ทหารใช้อำนาจกฎอัยการศึกจับกุมตัวบุคคลทั้ง 5 คน ไปยังสถานที่กักตัวของทางทหารในพื้นที่  โดยปัจจุบันยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องสถานที่ควบคุมตัวและการเข้าถึงทนายความและญาติ

           ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้การจับกุมบุคคลที่ทางการต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมือง การแสดงออกทางความคิดเห็น  เจ้าหน้าที่ทหารจะใช้อำนาจกฎอัยการศึกติดตามจับกุมและกักตัวได้เป็นเวลา 7 วันโดยไม่ต้องมีหมายจับ ไม่ต้องออกหมายเรียก ไม่มีการตั้งข้อหา การกักตัวทั้ง7 วันเป็นการควบคุมตัวกันโดยเจ้าหน้าที่หน่วยเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ที่กักตัว ขาดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกทั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการใดใด การเยี่ยมจากญาติได้รับอนุญาตในเวลาที่จำกัดตั้งแต่วันแรก แต่การเข้าถึงทนายความนั้นต้องได้รับการอนุญาตจากแม่ทัพภาค 4  การจับกุมและควบคุมตัวดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม

                      นายฟัยซอล ดาเล็ง และนาย มูฮัมหมัดเซาฟิร  อาแซ ทั้งสองคนเป็นนักกิจกรรมทางการเมือง  นายฟัยซอลเป็นอดีตเลขานุการของประธานที่ประชุมสูงสุด (The Patani) และเป็นอดีตประธานชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยรามคำแหง  กรุงเทพมหานคร  นายมูฮัมหมัดเซาฟิรเป็นว่าที่เลขาธิการประธานที่ประชุมสูงสุด (The Patani) และเป็นอดีตประธาน PNYS ทั้งสองคนทำงานกิจกรรมทางสังคมและช่วยเหลือชาวบ้านในการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายๆกรณีทั้งในขณะที่เรียนที่กรุงเทพและที่ภูมิลำเนาของตน  ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้านกิจกรรมทางการเมืองในนาม The Patani เป็นการรวมกลุ่มของอดีตนักกิจกรรมนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เพื่อทำงานด้านสันติภาพปาตานี ที่ใช้แนวทางการเมืองสื่อสารต่อรองประเด็นกำหนดชะตากรรมของตนเอง เช่น การรณรงค์การต่อสู้ทางการเมือง การออกมาแสดงออกถึงความต้องการของประชาชน  งานนโยบายแลกเปลี่ยนกับกลไกรัฐระดับต่างๆ รวมทั้งการผลักดันวัฒนธรรมการเมืองใหม่ในพื้นที่ปาตานี เป็นต้น โดยมีโครงสร้างที่เรียกว่า ที่ประชุมสูงสุด

           นายฟัยซอลและนายมูฮัมหมัดเซาฟิร เป็นบุคคลกรที่สำคัญของหน่วยงานด้านการเมืองของปาตานี การจับกุมบุคคลทั้งสองพร้อมกับชาวบ้านอีกสามคนในเวลาที่การรณรงค์ให้มีการปฏิรูปทางการเมืองของไทยและการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งของอดีตนักศึกษาจากปาตานี ส่งผลให้การสื่อสารด้านนโยบายของภาครัฐถูกตั้งคำถามว่าอาจเป็นความพยายามในการทำลายการทำงานด้านกิจกรรมทางการเมืองอย่างเปิดเผยหรือไม่  การสร้างความหวาดกลัวให้กับการเมืองภาคประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเยาวชนในพื้นที่ปาตานีหรือไม่

           มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะกอรมน. ให้ทบทวนการจับกุมบุคคลและกักตัวตามอำนาจกฎอัยการศึก ซึ่งขาดระบบตรวจสอบเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานและและสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวบุคคลทั้งห้าโดยไม่มีเงื่อนไข  หากมีข้อหาหรือพบว่าบุคคลต้องสงสัยในการกระทำความผิดทางอาญาให้ดำเนินการด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ทำลายบรรยากาศทางการเมือง หลักการในระบอบประชาธิปไตย และความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  0659793836

%d bloggers like this: