9 ปีแห่งการรอคอย อัยการทหารยื่นฟ้องคดีอาญาต่อนายทหาร 9 นายที่นราธิวาสทำร้ายพลทหารวิเชียร เผือกสม เสียชีวิตเหตุเกิดปี 2554

ใบแจ้งข่าว

อัยการทหารนัดส่งฟ้องเจ้าหน้าที่ทหาร 10 นาย ที่ซ้อมทรมานพลทหารวิเชียร

ต่อศาลทหาร มทบ.46 ในค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี

      สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 พลทหารวิเชียร เผือกสม ถูกเจ้าหน้าที่ทหารรุมซ้อมทรมานทำร้ายร่างกายในหน่วยฝึกทหารใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิต ซึ่งพลทหารวิเชียร เผือกสม ได้สมัครเข้ารับการราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2554 สังกัด ร.151 พัน.3 และเข้าฝึกที่หน่วยฝึกทหารใหม่ในหน่วยฝึกของค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ทหารหลายนาย ได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายพลทหารวิเชียร เผือกสม ด้วยวิธีการทรมานและกระทำทารุณโหดร้ายอ้างว่า พลทหารวิเชียร เผือกสม หลบหนีการฝึก ทำให้พลทหารวิเชียร ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 มีสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากไตวายเฉียบพลันจากกล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง

      คดีแพ่ง เมื่อ 24 พฤษภาคม 2555 นางประเทือง เผือกสม มารดาของผู้ตาย โดยนางสาวนริศราวัลณ์ แก้วนพรัตน์ ผู้รับมอบอำนาจเป็นโจทก์ ฟ้องกระทรวงกลาโหม กองทัพบก และ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย คดีหมายเลขดำที่ 2072/2555 ศาลแพ่ง เรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ โดยกองทัพบกเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายแก่มารดาผู้ตาย เป็นจำนวนเงิน 7,049,213 บาท ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนที่เกิดจากการละเมิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และศาลได้พิพากษาให้คดีความเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมไปเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

      คดีอาญา อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งมีการไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่อยมา จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม 2558 ป.ป.ท. จึงได้วินิจฉัยชี้มูลว่าทหารที่ร่วมกันกระทำความผิด คือทหารยศร้อยโทคนหนึ่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาอีก 9 คน (รวม 10 คน)  กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  กับความผิดฐานเป็นทหารขัดขืนหรือละเลยมิกระทำตามคำสั่งอย่างใด ๆ

การดำเนินคดีอาญาดังกล่าวนั้นใช้เวลานานกว่า 9 ปี จึงมีกำหนดจะยื่นฟ้องทหารผู้กระทำความผิด โดยอัยการทหารกำหนดยื่นฟ้องคดีต่อศาลมณฑลทหารบกที่ 46 ซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.  

      ข่าวความรุนแรงในกองทัพบกมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังกรณีล่าสุดซึ่งสามารถเห็นได้ตามข่าวออนไลน์ คือกรณีของพลทหารพิชวัฒน์ เวียงนนท์ ซึ่งถูกพบว่าเสียชีวิตในลักษณะเชือกรัดคอทิ้งตัวลงมาในอ่างน้ำภายในห้องน้ำกองรักษาการณ์ค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งญาติของพลทหารพิชวัฒน์ฯ ไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตาย  และกรณีล่าสุด เมื่อวันที่9 พ.ย.63  ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปที่ญาติของผู้เสียชีวิต ทำให้ทราบว่ามีเหตุการการเสียชีวิตในค่ายทหาร  มณฑลทหารบกที่ 36 หรือ มทบ.36 จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือ พลทหารสถาพร เผียดผัด อายุ 22 ปี ตอนนี้ญาติไดนำศพตั้งบำเพ็ญอยู่ที่วัดโนนสว่างจันทร์ หมู่ 1 บ้านวังโค้ง  ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ามกลางความโศกเศร้าของบรรดาญาติ ของผู้เสียชีวิต จึงเป็นที่น่าสงสัยต่อการใช้ความรุนแรงภายในกองทัพอีกครั้ง

 เหตุการณ์พลทหารเสียชีวิตคนแล้วคนเล่าในค่ายทหาร เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีการรณรงค์เรียกร้องยกเลิกการเกณฑ์ทหาร  แต่ก็ยังไม่ปรากฏว่ากองทัพและรัฐบาลจะตอบสนองต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว  ทั้งยังไม่การแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างจริงจังให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการป้องกันมิให้เกิดเหตุความรุนแรงและความสูญเสียดังเช่นกรณีพลทหารวิเชียร เผือกสม กรณีพลทหารพิชวัฒน์ฯ และกรณีอื่น ๆ อันจะทำให้กองทัพมีความน่าเชื่อถือต่อสังคม

      จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ ติดตามคดีได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว                            

          ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดี ติดต่อ  

นายปรีดา                   นาคผิว            ทนายความ 098-6222474

นายอับดุลกอฮาร์           อาแวปูเตะ        ทนายความ 081-8987408

%d bloggers like this: