เครือข่ายองค์กรกฎหมายสิทธิมนุษยชน ร่วมกับศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญผู้สื่อข่าวรับฟังแถลงข่าวการจับกุมตัวผู้ชุมนุมและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ห้องจิตติ ติงศภัทิย์

เผยแพร่วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

ใบแจ้งข่าว

เครือข่ายองค์กรกฎหมายสิทธิมนุษยชน ร่วมกับศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เชิญผู้สื่อข่าวรับฟังแถลงข่าวการจับกุมตัวผู้ชุมนุมและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง

          วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เครือข่ายองค์กรกฎหมายสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแถลงข่าวการจับกุมตัวผู้ชุมนุมและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง

          สืบเนื่องจากการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2563 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 04.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมแกนนำและผู้ร่วมชุมนุมอย่างน้อย 80 คน ถูกดำเนินคดีอย่างน้อย 76 ราย ข้อหาตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปและข้อหาอื่น โดยบุคคลเหล่านี้เพียงเข้าร่วมการชุมนุมอย่างสงบ ตามสิทธิที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และบางรายเป็นเพียงเยาวชนเท่านั้น ทางผู้จัดจึงขอเชิญชวนผู้สื่อข่าวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังรายละเอียดและความเห็นในการแถลงข่าว ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ผู้ประสานงานเครือข่าย 087-797-6727

Facebook Fanpage : Human Rights Lawyers Association” สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) “109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310โทร./แฟ็กซ์ : 02-275-3954——————————————————————————————-” Human Rights Lawyers Association (HRLA) “109 Soi Sitthichon  Suthisarnwinichai Rd. Samsennok, Huaykwang, Bangkok Thailand 10310Tel./ Fax : 662-275-3954                      

%d bloggers like this: