Power point: กฎหมายคุ้มครองเด็กที่ควรรู้ และ การคุ้มครองเด็กผู้กระทำผิด โดย สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก อดีตคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ

Cr: Matichon

ผมได้แก้ไขปรับปรุง Powerpoint Presentation
เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็กที่ควรรู้ และ การคุ้มครองเด็กผู้กระทำผิด
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
จึงขอส่งมาให้ท่านพิจารณาใช้เป็นเนื้อหาในการดำเนินการครับ

สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก อดีตคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ

กฎหมายคุ้มครองเด็กที่ควรรู้

การคุ้มครองเด็กผู้กระทำผิด

%d bloggers like this: