ใบแจ้งข่าว : เผยแพร่ฐานข้อมูลผู้สูญหายในประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2534-2563

จากการรวบรวมของ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) และตัวแทนประชาชน และญาติบุคคลที่ถูกซ้อมทรมานและบังคับสูญหาย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ในกรณีการหายตัวไปของนายทนง โพธิ์อ่าน ประเทศไทยได้มีกรณีการถูกบังคับสูญหายขึ้นอีก รวมกรณีแรกด้วย ถึง 111 กรณี ตามฐานข้อมูลสถิติของสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่เก็บสถิติระหว่างปี พ.ศ. 2534-2563 การปราบปรามความไม่สงบในภาคใต้ของไทยก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการบังคับสูญหายอย่างเป็นวงกว้าง จากข้อมูลของมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ พบว่ามี 5เหตุการณ์ที่เหยื่อหายตัวไปหลังเข้าพบกับกองกำลังฝ่ายความมั่นคงและมีการบังคับให้มีบุคคลติดตามไปด้วย จากสถิติชี้ให้เห็นว่าเหยื่อผู้สูญหายทั้งหมดเป็นชายมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ การสูญหายของบุคคล 16 คน เกิดที่จังหวัดยะลา และ11คนที่จังหวัดนราธิวาส และ 6 คน ที่จังหวัดปัตตานี

การบังคับสูญหายนั้นยังมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปราบปรามยาเสพติด มีการควบคุมตัวโดยพลการ ทรมาน และสังหารนอกกระบวนการกฏหมาย มีกรณีการหายของบุคคลสองคนในค่ายทหารพราน ก่อนการประกาศสงครามยาเสพติดอย่างเป็นทางการก็มีการสังหารนอกกระบวนการกฏหมายอีกอย่างน้อย 2 ราย นับตั้งแต่ปีแรกของสงครามปราบปรามยาเสพติดมีกรณีการสูญหาย 5กรณี ที่จับกุมตัวบุคคลจากสถานที่สาธารณะและมีพยานหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นอกจากกรณีความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้และนโยบายปราบปรามยาเสพติดแล้วยังมีบุคคลอื่นๆที่ถูกบังคับสูญหาย เพราะมีความขัดแย้งส่วนตัวกับตำรวจ มีประจักษ์พยานของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและคนต่างด้าว ยกตัวอย่างเช่น มี 4 กรณี ที่น่าจะตกเป็นเหยื่อเพราะมีความใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านความมั่นคง กรณีการสูญหายของคนต่างด้าวอีก 2 กรณี ก็มีความเกี่ยวข้องกับการจับกุมคนต่างด้าว

สำหรับนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนก็เริ่มจากการหายไปของนายทนง โพธิ์อ่าน ตามด้วย 2 กรณี ของการหายตัวไปของนักกิจกรรมต้านคอร์รัปชั่นอีก 2 คน ที่จังหวัดขอนแก่น โดยรวมแล้วมีนักกิจกรรมที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนหายไปกว่า 16 กรณี

สสส.และตัวแทนประชาชน และญาติบุคคลที่ถูกซ้อมทรมานและบังคับสูญหาย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเก็บข้อมูลเรื่องผู้ถูกบังคับสูญหายในประเทศไทย จึงทำการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องสถิติบุคคลที่ถูกบังคับสูญหายในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เนื่องในอาทิตย์แห่งการรำลึกถึงเหยื่อผู้ถูกบังคับสูญหายสากล เพื่อเป็นประจักษ์พยานว่าการบังคับสูญหายยังไม่หายไปจากประเทศไทย และต้องเร่งรัดให้มีการตรากฏหมายเพื่อปกป้องและคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้สูญหายต่อไป

%d bloggers like this: