จดหมายถึงนายกรัฐมนตรี ขอเร่งรัดดำเนินการคืนสิทธิขั้นพื้นฐานต่อเด็กและนักเรียนในสถานศึกษาที่มีปัญหาเรื่องสถานะบุคคล โดย 15 องค์กร ส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

%d bloggers like this: