เผยแพร่ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …….. ฉบับกระทรวงยุติธรรม

%d bloggers like this: