แถลงการณ์เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ชายแดนใต้ต่อกรณีคำแถลงการณ์ของ BRN

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ชายแดนใต้ออกแถลงการณ์ต่อการให้สัมภาษณ์ของ นายอานัส อับดุลเราะห์มาน หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ ขบวนการ BRN ที่ให้สัมภาษณ์สื่อไทย The Reporters เป็นครั้งแรก หลังเข้าร่วมพูดคุยกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เมื่อ 20 ม.ค.2563 บทสัมภาษณ์ของ อุสตาสอานัส ในครั้งนี้ จึงมุ่งสื่อสารโดยตรงมาที่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะถ้อยคำของนายอานัส ที่ยืนยันเหตุผลการร่วมโต๊ะเจรจา เพราะเห็นว่าเป็นทางออกของความขัดแย้งในจังหวัดชายแดน แต่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ โดยไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์ และศาสนา พร้อมรับฟังทั้ง มุสลิม พุทธ และจีน ที่อยู่ในดินแดนปาตานี ตามนโยบายของ BRN

อีกทั้งมีการเผยแพร่การลงนาม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ในคำแถลงฝ่ายเดียวของขบวนการ BRN กลุ่มติดอาวุธในประเทศไทย ว่าด้วยการปกป้องเด็กจากผลกระทบของการขัดกันทางอาวุธ โดยมีการเผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ขบวนการ BRN ร่วมลงนาม Geneva Call คำแถลงฝ่ายเดียวว่าด้วยการปกป้องเด็กจากผลกระทบของการขัดกันทางอาวุธ ก้าวย่างสำคัญทางสันติภาพในวันครบรอบ 60 ปี BRN คำแถลงคำมั่นฉบับนี้ ลงนามโดย Zaid Bin Fadhhil สมาชิกสภาผู้บัญชาการ และ Anas Hamka Bin Haji Abudul Rahman สมาชิกสภาการเมือง ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) ซึ่งลงนามร่วมกับ Alain Deletroz ผู้อำนวยการใหญ่ Geneva Call และ Nichelle ighnetti ผู้ว่าการสาธารณรัฐฯแห่งเจนีวา ซึ่งสาระสำคัญในคำมั่นฉบับนี้มี 16 ข้อ โดยเน้นในเรื่องของเด็กเป็นสำคัญ

ต่อมาในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ได้ทำการโพสต์วิดีโอ นาย อับดุลการีม คาลิด โฆษก BRN ได้ประกาศแถลงการณ์ เนื่องในวันสถาปนาองค์กร BRN ครบรอบ 60 ปี และ วันครบรอบ 111 ปี สนธิสัญญา สยาม-อังกฤษ 1990 มีคำพูดช่วงหนึ่งว่า ในปีนี้จงสามัคคีและรวมกันเป็นหนึ่ง จงทำให้ 111 ปีที่หายไปและ 60 ปีของการต่อสู้ เป็นปีแห่งเอกภาพ มลายู , พุทธ หรือจีนรวมทั้งชาติพันธุ์และศาสนาอื่น ๆ มาร่วมกันเพื่อกำหนดชะตากรรมของเราและลูกหลานปาตานีของเรา ถึงแม้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จงอย่าทำให้ความรักที่มีต่อประเทศนี้เลือนหายไป

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ เห็นว่า จากการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในช่วงที่ผ่านมามีการให้ความสำคัญการไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์ และศาสนา พร้อมรับฟังทั้งมุสลิม พุทธ และจีน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการพูดคุยอีกครั้งของ BRN ประกอบกับมีการลงนามในคำแถลงฝ่ายเดียวของขบวนการ BRN กลุ่มติดอาวุธในประเทศไทย ว่าด้วยการปกป้องเด็กจากผลกระทบของการขัดกันทางอาวุธ เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพฯ ขอสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวที่จะไม่ทำร้ายผู้บริสุทธิ์

เพื่อลดความวิตกกังวลและความหวาดระแวงของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพูดคุย เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ขอเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามแนวคิดดังกล่าว อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

ขอสันติภาพจงเกิดแก่ทุกท่าน

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

%d bloggers like this: