ขอให้พนักงานอัยการไม่อุทธรณ์คดีที่ศาลมีนบุรียกฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา กรณี อ.วุฒิ บุญเลิศ ชาวกะเหรี่ยงถูกฟ้องปิดปาก กรณีตรวจสอบการครอบครองพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

เผยแพร่วันที่ 6 มกราคม 2562

ใบแจ้งข่าว

ขอให้พนักงานอัยการไม่อุทธรณ์คดีที่ศาลมีนบุรียกฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

กรณี อ.วุฒิ บุญเลิศ ชาวกะเหรี่ยงถูกฟ้องปิดปาก

กรณีตรวจสอบการครอบครองพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายวุฒิ บุญเลิศ นักสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงและทนายความ รวมทั้งนายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เดินทางไปยืนหนังสือต่อนายกฤษฎา กสานติกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ ขอให้พนักงานอัยการไม่อุทธรณ์คดี ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร   A เวลา  10.30 น.

เนื่องด้วยมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่นายวุฒิ บุญเลิศ ในคดีที่นายชัยวัฒน์   ลิ้มลิขิตอักษร แจ้งความร้องทุกข์ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โดยนายชัยวัฒน์ฯ อ้างว่าตนเป็นผู้เสียหาย จากเหตุที่นายวุฒิฯ ได้แชร์ข้อความทางโซเชียลมีเดีย Facebook ชื่อ wut boonlert ซึ่งนายวุฒิฯ นำข้อความมาจาก Facebook ชื่อ นายสมัคร ดอนนาปี เกี่ยวกับ ไร่ชัยราชพฤกษ์ในเขตป่าสงวน ซึ่งข้อความดังกล่าว นายวุฒิฯไม่ได้ กล่าวถึงหรือทำให้เข้าใจได้ว่านายชัยวัฒน์ฯ (โจทก์ร่วม) เป็นผู้ครอบครองไร่ชัยราชพฤกษ์ดังกล่าวแต่อย่างใด นายชัยวัฒน์ฯจึงไม่ใช่ผู้เสียหาย อีกทั้งเนื้อหาของข้อความก็แสดงให้เห็นถึงเจตนาของนายวุฒิฯ ว่าต้องการให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทำการตรวจสอบกรณีที่มีบุคคลเข้าครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ศาลอาญามีนบุรี ได้ยกฟ้องนายวุฒิฯเป็นจำเลยที่ 2 ไปแล้วรวมทั้งยกคำร้อง ของโจทก์ร่วม(นายชัยวัฒน์ฯ ) ที่ให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  เป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ.5967/2562

นายวุฒิฯเป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เป็นประธานเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทำงานสิทธิมนุษยชนเพื่อชาวกระเหรี่ยงในเขตตะนาวศรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 นายวุฒิฯมีบทบาทสำคัญในการปกป้องคุ้มครองชาวบ้านบางกลอยบน หรือใจแผ่นดิน กรณีชาวบ้านฯถูกนายชัยวัฒน์ฯ ซึ่งขณะนั้นเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพาผู้ใต้บังคับบัญชาของตน เผาทำลายบ้านเรือน  ต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้กรมอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็น หน่วยงานต้นสังกัดของนายชัยวัฒน์ฯกับพวก ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ชาวบ้านไปแล้วเมื่อปี 2561  โดยมีความเป็นไปได้ว่าคดีดังกล่าวมีต้นเหตุสำคัญมาจากที่นายชัยวัฒน์ฯไม่พอใจบทบาทของนายวุฒิฯ นำมาสู่การดำเนินคดีอาญาดังกล่าว กับตนเพื่อให้ได้รับความเดือดร้อนยากลำบากในการต่อสู้คดีมาอย่างยาวนานตั้งแต่แจ้งความร้องทุกข์ของนายชัยวัฒน์ฯ ในปี 2557

ต่อมาในเดือนธันวาคม 2562 นายชัยวัฒน์ฯและพวกอีกสามคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในขณะที่นายพอละจี รักจงเจริญหายตัวไปเมื่อปี   2557 ได้ถูกพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งข้อหาที่เกี่ยวกับการหายตัวไปของนายพอละจี ขณะนี้ทั้งหมดได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดี

“การอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลมีนบุรีของอัยการเจ้าของสำนวนไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่ประการใด ทั้งยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนความยากลำบากแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายวุฒิฯเป็นชาวบ้านผู้ทำงานในเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อันเป็นงานสาธารณประโยชน์ จนกระทั่งเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559” นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรมกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 089-6222474

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับอาจารย์วุฒิ บุญเลิศได้ที่ https://bit.ly/2FmBGn8

%d bloggers like this: