รายงานสถานการณ์ด้านสิทธมนุษยชน ประจำปี 2562 วันสิทธิมนุษยชนสากล 10 เด่น (ก้าวหน้า) 10 ด้อย (ถดถอย) 10 ธันวาคม 2562

รายงานสถานการณ์ด้านสิทธมนุษยชน ประจำปี 2562 วันสิทธิมนุษยชนสากล 10 เด่น (ก้าวหน้า) 10 ด้อย (ถดถอย) เผยแพร่วันที่ 10 ธันวาคม 2562

จัดทำโดย

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

%d bloggers like this: