ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรมส่งจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพิจารณาข้อเสนอจากภาคประชาสังคมและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอสมองบวมหลังถูกควบคุมตัวที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร

 

download

เผยแพร่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ใบแจ้งข่าว:

วันนี้ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรมส่งจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพิจารณาข้อเสนอจากภาคประชาสังคมและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอสมองบวมหลังถูกควบคุมตัวที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร โดยในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ มีการประชุมเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวด้วย  จดหมายเปิดผนึกมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

นับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เป็นเวลากว่า 10 วันแล้วที่นายอับดุลเลาะเข้ารับการรักษาด้วยอาการสมองบวมหลังถูกควบคุมตัวในค่ายอิงคยุทธบริหาร โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องการทราบความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คณะกรรมการตรวจสอบตอบข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างการควบคุมตัว  ดังนั้นมูลนิธิผสานวัฒนธรรมจึงส่งจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องต่อคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแถลงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ รวมทั้งนำข้อเสนอจากภาคประชาสังคมเข้าพิจารณาในการทำงานเพื่อให้เกิดการปฏิรูปเชิงสถาบันและชดเชยเยียวยาให้กับผู้เสียหายต่อไป

โดยเนื้อหาสำคัญในจดหมายเปิดผนึกระบุถึงข้อเรียกร้องทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

  1. ขอให้คณะกรรมการมอบหมายให้แพทย์นิติเวชศาสตร์ที่เป็นอิสระและเชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบอาการของนายอับดุลเลาะ เนื่องจากมีข้อกังวลเรื่องการซ้อมทรมานที่ไม่ปรากฏร่องรอยบนเนื้อตัวร่างกายแต่ใช้วิธีกระทำทรมานที่ส่งผลให้สมองบวม โดยขอให้ยึดหลักการสอบสวนตามพิธิสารอิสตันบูล ซึ่งเป็นคู่มือสืบสวนสอบสวนและบันทึกข้อมูลหลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ำยีศักดิ์ศรี
  2. คณะกรรมการทุกคนควรมีอำนาจในการเข้าถึงพยานหลักฐานทั้งหมดได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางการแพทย์อย่างละเอียด หลักฐานบันทึกระหว่างการควบคุมตัวหรือหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการต้องมีสิทธิในการสัมภาษณ์และสอบสวนพยานทุกคนอย่างเป็นอิสระ
  3. ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ หากพบว่ามีการละเมิดระหว่างการควบคุมตัวต้องนำผู้เกี่ยวข้องมีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ออกมาตรการชดเชยเยียวยา และมาตรการป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะนี้อีกในอนาคต
  4. ขอให้คณะกรรมการออกกฏระเบียบที่ชัดเจนสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อรับรองว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่จะตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชนและนิติธรรม

Download จดหมายเปิดผนึกได้ที่ จดหมายถึงคณะกรรมการ กรณีอับดุลเลาะ อีซอมูซอ_final

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อ สุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 081-6424006

 

%d bloggers like this: