รอมฎอน ปันจอร์: ความเป็นธรรมในระยะ(ไม่)เปลี่ยนผ่าน ; การตรวจสอบค้นหาความจริง การเยียวยา และการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบัน

Powerpoint นำเสนอในเวทีการเมืองในระยะเปลี่ยนผ่าน วันที่ 9 เมษายน 2562

20190410 TJ2MP ความเป็นธรรมในระยะ(ไม่)เปลี่ยนผ่าน (1)33639670918_635c4526cc_b

ภาพเครดิต: ประชาไท55713634_2116048558442419_7448325116422782976_n.jpg

%d bloggers like this: