มูลนิธิผสานวัฒนธรรม BLOG :#คนหาย2019… 15 ปี สมชาย นีละไพจิตร และเสียงจากผู้สูญหาย

15 ปี สมชาย นีละไพจิตร และเสียงจากผู้สูญหาย

54236965_2084200214960587_490417108367179776_n
สมชาย นีละไพจิตร

ทนายสมชาย นีละไพจิตร
พื้นเพเป็นคนจังหวัดกรุงเทพมหานคร การที่เขาเกิดในครอบครัวชาวนา
ทำให้รับรู้รับทราบความยากลำบากที่คนจนจะต้องเผชิญในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างดีสมชายจึงมีความตั้งใจและบากบั่น
เรียนหนังสือเพื่อประกอบอาชีพทนายความ เนื่องจากว่าเขาอยากว่าความ
ให้ชาวนา และคนยากจน ตลอดระยะเวลา 20 ปีของการประกอบอาชีพ
ทนายความ สมชายได้ทำหน้าที่ว่าความให้แก่ลูกความหลากหลาย
ไม่เลือกเฉพาะเจาะจงเชื้อชาติ และศาสนาใด เขามีความสนใจทำคดี
ด้านสิทธิมนุษยชนเป็นพิเศษ ทนายสมชาย ได้รับเลือกเป็นรองประธาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาทนายความ และต่อมาได้รับเลือกเป็น
ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมแห่งประเทศไทย
สมชาย มักประสบความสำเร็จในคดีที่เขาอาสาเข้าไปทำ จึงอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งที่เขาสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สมชายเริ่มหันไปทำคดีอาสาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ ทศวรรษ 2530 สมชายเริ่มมองเห็นว่า
กฎอัยการศึก ที่บังคับใช้อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีช่องว่างที่นำไปสู่
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น เขาจึงเริ่มรณรงค์ยกเลิก
กฎอัยการศึกในพื้นที่ดังกล่าว

54255479_2084200198293922_4995587684450697216_o

ก่อนหน้าที่เขาถูกบังคับสูญหายไปในวันที่ 12 มีนาคม 2547 เขาได้ส่ง
จดหมายร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยการซ้อมทรมาน
ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นลูกความของเขา 5 ราย โดยเจ้าหน้าตำรวจที่เกี่ยวข้อง
กับการจับกุม และสืบสวนสอบสวนในคดีดังกล่าว
จวบจนกระทั่งปัจจุบัน สมชายหายตัวไป โดยมีพยานผู้หนึ่งยืนยันว่า
เห็นเขาถูกผลักเข้าไปในรถยนตร์ที่มีผู้ขับออกไป ส่วนรถยนตร์ของเขา
ถูกพบ หลังจากนั้นไม่นาน ครอบครัวของนาย สมชาย นีละไพจิตร
เป็นครอบครัวแรก ในประเทศไทยที่ตัดสินใจใช้กลไกตามกระบวนการ
ยุติธรรมในคดีการบังคับ บุคคลสูญหายซึ่งยังไม่ถือเป็นอาชญากรรม
ในประเทศไทย ครอบครัวของเขา ใช้เวลากว่าทศวรรษในกระบวนการ
ได้มาซึ่งความจริงและความยุติธรรม กระทั่งปลายปี 2558 ศาลฎีกา
ตัดสินยกฟ้องจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งหมดในคดี
และรวมทั้งตัดสิทธิ์ของครอบครัวในการฟ้องดำเนินคดี
แทนนายสมชาย ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบชะตากรรม
ปี 2561 การดำเนินการสอบสวนโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ซึ่งดำเนินการมา ตั้งแต่ปี 2548 ยุติลง โดยเหตุไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
แต่ยังให้ความคุ้มครอง นางอังคณา นีละไพจิตร ภรรยาของนายสมชาย
ในฐานะพยานในคดีดังกล่าว  โดยไม่มีข่าวคราวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้ดำเนินการ หรือกำลังดำเนินการ สืบสวนสอบสวนเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางคดีหรือไม่ประการใด  คงเป็นอีกคดีหนึ่งของผู้สูญหาย
ที่กำลังสูญหายไปจากกระบวนการยุติธรรมไทย

53902810_2084202291627046_7365763338048897024_o

%d bloggers like this: