มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : นัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น 14 มี.ค. 2562 คดีมารดาและภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหาย จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์(UKBT) รุ่นที่ 11

ใบแจ้งข่าว
นัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น 14 มี.ค. 2562
คดีมารดาและภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหาย
จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึก
หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์(
UKBT) รุ่นที่ 11

       โดยคดีนี้เป็นคดีระหว่าง นางหวาน ทองดีนอก โจทก์ที่ 1
นางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์ โจทก์ที่ 2 กับ กองทัพบก จำเลย
เรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539  คดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559    จากเหตุการณ์
ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึก
หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

       หลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มีการทดสอบความสามารถ
โดยการว่ายน้ำ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็นหัวหน้าครูฝึกมีหน้าที่
กำกับดูแลการฝึก ถูกกล่าวหาว่าขณะเกิดเหตุร้อยตรีสนาน
ได้ถูกบังคับให้ว่ายน้ำไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำ
โดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบ ซึ่งเกินกำลังความสามารถ
ที่ร่างกายจะรับได้ เป็นเหตุให้ร้อยตรีสนานจมลงไปก้นสระ
เป็นเวลานาน โดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการฝึกกลับปล่อยปละละเลย
ไม่เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558

      มารดาและภรรยาของร้อยตรีสนาน(ผู้เสียชีวิต) ซึ่งเป็นโจทก์ฟ้อง
กองทัพบกคดีนี้ มีความประสงค์ที่นอกจากเรียกค่าเสียหายแล้ว
เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กองทัพบกตระหนัก และปรับปรุงแก้ไขระบบ
การฝึกทหารให้มีมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัย
แก่ทหารผู้เข้ารับการฝึกด้วย โดยกองทัพต้องกำกับดูแลทหารทุกระดับ
ไม่ให้ใช้ความรุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียดังเช่น
กรณีร้อยตรีสนานอีก การฝึกทหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะ
ให้มีความแข็งแรงเข้มเข็งนั้นย่อมกระทำได้ โดยไม่ใช้ความรุนแรง
ต่อผู้เข้ารับการฝึกไม่ว่าหลักสูตรใดๆ ก็ตาม

     ศาลแพ่งได้พิจารณาสืบพยานโจทก์และจำเลยครบทุกปากแล้ว
จึงนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นในวันที่ 14 มีนาคม2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องพิจารณา 717 ศาลแพ่ง (ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร)

%d bloggers like this: