มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : ศาลจังหวัดปราจีนบุรีนัดฟังคำสั่งไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 27 มีนาคม 2562 กรณีหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ฟ้องนายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ข้อหาฟ้องเท็จ และเบิกความเท็จ

 ใบแจ้งข่าว
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีนัดฟังคำสั่งไต่สวนมูลฟ้อง
วันที่ 
27 มีนาคม 2562
กรณีหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ฟ้องนายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร
ข้อหาฟ้องเท็จ และเบิกความเท็จ

 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 หนึ่งในเจ้าหน้าที่
ตำรวจยศดาบตำรวจ ที่ถูกนายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ฟ้องว่า
ได้ร่วมทำร้ายร่างกายตน เป็นจำเลยที่ 7
ในคดีหมายเลขดำที่ อ.925/2558 เมื่อปี พ.ศ.2558 ได้ฟ้องกลับ
นายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ในข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ
ต่อศาลจังหวัดปราจีนบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.1285/2561

เหตุที่นายตำรวจดังกล่าวได้ยื่นฟ้องอันเนื่องมาจาก
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายฤทธิรงค์ฯ ได้ฟ้อง
และกล่าวหาว่าตนทำร้ายร่างกายโดยใช้มือตบศีรษะ
นายฤทธิรงค์อย่างรุนแรงเป็นเหตุให้นายฤทธิรงค์
ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ และยังกล่าวอีกว่า
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558นายฤทธิรงค์ฯ
ได้บังอาจเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดี
ต่อศาลจังหวัดปราจีนบุรี ในคดีหมายเลขดำที่ อ.925/2558
ในฐานะพยานว่า ตนได้ใช้มือตบศีรษะของนายฤทธิรงค์ฯ
และศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
ศาลจังหวัดปราจีนบุรีออกนั่งพิจารณานัดไต่สวนมูลฟ้อง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวได้อ้างตนเองเป็นพยาน
และขึ้นเบิกความต่อศาลยืนยันข้อเท็จจริงว่า
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 ซึ่งเป็นวันที่นายฤทธิรงค์ฯ
อ้างว่าได้ถูกตนทำร้ายร่างกายโดยการตบศีรษะ นั้น
ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ดังนั้นการที่นายฤทธิรงค์ฯ
ได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดปราจีนบุรีและกล่าวหาตน
เป็นจำเลยที่ 7 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 และต่อมา
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ยังขึ้นเบิกความยืนยันข้อเท็จจริง
ว่าตนได้ทำร้ายร่างกายโดยการตบศีรษะ นั้น  เป็นการฟ้อง
และเบิกความเท็จ อันเป็นความผิดตามมาตรา 175 และ 177
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าคดีนี้มีมูลและรับฟ้องต่อไป

ภายหลังพยานปากดังกล่าวขึ้นเบิกความต่อศาลแล้วเสร็จประกอบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวซึ่งเป็นโจทก์ได้แถลงหมดพยานศาลจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้นัดฟังคำสั่งไต่สวนมูลในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา  ณ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี

%d bloggers like this: