หลักการและเหตุผล: ฉบับ 22 กพ. 2562 เสนอร่างพรบ.ทรมาน อุ้มหาย เข้าสนช. อีกครั้ง 7 มีค 2562

รายงานกรรมาธิการ พิจารณาวันที่7มีนาคม2562

Avoid walking alone in dark areas.Always carry pepper spray.If possible, walk briskly. (1)

 

 

%d bloggers like this: