คำแปลไม่เป็นทางการ แถลงการณ์ของกลุ่มฺBRN เผยแพร่เมื่อวันที่4 มค.2562 (เพื่อความเข้าใจ ไม่ได้มีความประสงค์ในการเผยแพร่แนวคิด)

https://www.youtube.com/watch?v=X7Xh_4vIt4c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1rV-nRO1_kdsymdZN3FjCQ6LuzSGQaZXR3ZBQOrsY7oJS06VmvcUpUt7E

 

คำแปลไม่เป็นทางการจาก ภาษาอังกฤษ

แถลงการณ์ของกลุ่มฺBRN เผยแพร่เมื่อวันที่4 มค.2562

 

ประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของคนปาตานี เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1785 ตั้งแต่นั้นมาไม่เคยแพ้ ขึ้นกับสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่ปี2004 มีการต่อสู้ฉากใหม่เกิดขึ้นอย่างไม่เคยเกิดมาก่อน (as a totally victory)

ในวันครบรอบ15 ปีของการต่อสู้ของชาวปตน ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการต่อต้านสยามของชาวปตน. และเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ที่ยาวนานมาในอดีตจากวีรบุรษและนักวิชาการในอดีตของเรา

นับเป็นร้อยๆ ปีบรรพบุรุษของเราก็เคยกระทำเช่นกัน เพื่อต่อสู้เพื่อสิทธิและอัตลักษณ์ของเรา BRNเสียสละแบกรับความทุกข์ของคนปาตานีเพื่อรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ศาสนาและแผ่นดินเกิด

15ปี สยามกลายเป็นศัตรูสำคัญของประวัติศาสตร์ปาตานี

15 ปี ที่เราเพิ่มอัตลักษณ์เข้มข้นของคนปาตานีและเราไม่กลัวที่จะต่อสู้

15 ปี ที่เราได้รับการสนับสนุนจากคนปาตานีที่ยอมที่จะเสียสละต่อสู้ไปด้วยกัน

เราตั้งใจจะเสียสละและเราต้องต่อสู้ต่อไป มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายใน15ปีนี้ ไม่เคยได้ในสิ่งที่ขอแต่กลับเอามาให้

15 ปี ที่นักเรียนที่เรียนจบมาไม่สามารถหางานทำได้

คนมลายูได้โอกาสน้อยมากในการทำงานในหน่วยงานราชการ

แม่ค้าพ่อค้าชาวมลายูก็ยังมีน้อยในปัจจุบัน จากเมื่อก่อนพ่อค้าแม่ค้ามีแต่คนที่ไม่ใช่คนมลายู

 

สยามต้องการมีอิทธิพลเหนือคนมาลายู โดยให้ทุกอย่าง

สยามต้องการสันติภาพ แต่ถ้าเราไม่สู้เราจะได้ทุกอย่างไหม

นักรบเราอยู่ในเรือนจำและปล่อยให้ครอบครัวของเขาอยู่ข้างนอก

เขาเสียสละเพื่อชาติ อย่าให้สูญเปล่า

 

แม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวนมากกำลังทนทุกข์ .ใครจะช่วยพวกเขาถ้าเราไม่ต่อสู้

ชาวปาตานีทั้งหมด ถ้าเรายังเข้มแข็ง เราจะชนะต่อไป

ถ้าสยามต้องการสันติภาพจริง เรายอมเจรจาได้ปรองดองได้

ถ้าการเจรจาเป็นเพียงเทคนิค เราต้องต่อต้าน

15ปี ในสงครามและการต่อสู้นี้เราต้องเป็นหนึ่งเดียว เราต้องเข้มแข็งและไม่สิ้นหวัง

15ปีที่ผ่านมามีความพยายามในการจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขความขัดแย้งของประชาคมโลก

แต่สยามพยายามกีดกันด้วยเหตุผลของเขาเอง

 

สยามรู้ดีว่าความจริงอยู่ฝ่ายเรา ที่นี่เป็นบ้านของเรา แผ่นดินที่เรามีประวัติศาสตร์ของเรา

ประชาคมโลกก็รู้ว่าสยามไม่อยากให้ประชาคมโลกมามีส่วนร่วม

BRNต้องการให้มาลายูมีความสุขและชนะแม้ว่าจิตวิญญาณเราถูกคุกคาม

BRN ให้โอกาสกับประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ ทุกสายอาชีพ เข้าร่วมการต่อสู้

นั้นหมายความว่า ผู้ที่ต้องการความยุติธรรมและรักษาสิทธิฯเป็นพวกของเรา

ประชาชนต่อสู้กันด้วยความสามารถของพวกเขาเอง

BRNจะต่อสู้อย่างเข้มแข็ง ไม่ช่วยและไม่สนับสนุนสยาม

อิลชัลอัลเลาะห์ เราจะชนะ  สู้ต่อไปเพื่อเสรีภาพ

%d bloggers like this: