หลักการและเหตุผล: 14 ธค. 2561 เสนอร่างพรบ.ทรมาน อุ้มหาย เข้าสนช. 20ธค 2561

84162_0003 ร่างพรบ.ทรมานอุ้มหาย

ยธ ชง ร่างพรบ เข้าสนช 20 dec 2018

1ร่าง พรบ.ทรมาน-33 มาตรา (ฉบ

1ร่าง พรบ.ทรมาน-33 มาตรา (ฉบ

%d bloggers like this: