ผลการประกวดสุนทรพจน์ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00-17.00 น. ในโอกาสครบรอบ 70 ปี UDHR จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

รายชื่อนักศึกษาทั้งห้าคน  ที่เข้าร่วมผลการประกวดสุนทรพจน์ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00-17.00 น. ห้องประชุมชั้นสอง คณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 70 ปีจัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม แอนเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล และ AJAR (Asia Justice and Rights)
1. นายอันวา ยูโซ๊ะ  ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่เงินรางวัล 5000บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
2. นายนันทวัฒน์ ไทรแก้ว ได้รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 3000บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
3. นายไพสิฐ ธีระกุล  ได้ร่างวัลรองชนะเลิศระดับสอง เงินรางวัล 3000บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

On the occasion of 70th UDHR and International Human rights Day 2018, the Event is organized by the Srinakharinwirot University (SWU), in collaboration with Cross Cultural Foundation, Amnesty International Thailand, and Asia Justice and Rights to commemorate the day on which the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. The University will also take this opportunity to introduce the human rights-based approach and raise awareness on human rights, transitional justice and peace to students, lecturers and university staffs.

The academic seminar focused on “The Role of Women Human Rights Defenders”. The Event will be a platform for representatives of women human rights defenders to share their experience, challenges, and advancements relating to human rights activities in light of the relevant human rights standards.

The highlight of the event will be students’ speech contest on the topic of our rights, whose responsibility. Here are the winners of the Human Rights Speech contest;

 

1.  Mr. Anwar Yusoh   receiving an award from Ambassador of Sweden

2. Mr. Nantawat Saikaew receiving an award from Somchai Homlaor


3. Mr. Paisit Teerakul  receiving an award from Dean of Social Science Faculty of the Srinakharinwirot University (SWU), 

 

 

%d bloggers like this: