เปิดร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนพย. 2561

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๑๕๔๓/๒๕๕๙

1ร่าง พรบ.ทรมาน-33 มาตรา (ฉบับกฤษฎีกา)as of 5 nov 2018

%d bloggers like this: