เปิดคำพิพากษาศาลฏีกา ยกฟ้องคดีตำรวจกาฬสินธ์ุอุ้มฆ่าเยาวชนเมื่อปี 2547

43828895_714472102254586_9221365307875000320_n.jpg

Photo: HRLA

คลิกที่

คำพิพากษาศาลฏีกาคดีกาฬสินธุ์

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีนายเกียรติศักดิ์-ถิตย์บุญครอง

คำพิพากษาคดีกาฬสินธุ์ ศาลชั้นต้น

ที่มา:คำพิพากษาศาลฏีกาคดีกาฬสินธุ์

http://naksit.net/2018/09/case/

%d bloggers like this: