แถลงการณ์สององค์กรสิทธิฯ ระหว่างประเทศ ให้กอรมน.ถอนแจ้งความกรณีนายอิสมาแอ เต๊ะ ออกรายการทีวี เล่าเรื่องซ้อมทรมาน

 

International Commission of Jurist

ICJ statement in Eng  https://www.icj.org/thailand-immediately-stop-criminal-defamation-complaint-against-torture-victim/

ICJ statement in Thai https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/02/Thailand-Isma-ae-Tae-defamation-case-News-Press-releases-2018-THA.pdf

Human Rights Watch

HRW Statement in Eng  https://www.hrw.org/news/2018/02/15/thailand-drop-cases-against-torture-victim

HRW statement in Thai  https://www.hrw.org/th/news/2018/02/14/315151

The Nation editorial

http://www.nationmultimedia.com/detail/opinion/30339116

 

 

 

%d bloggers like this: