Press Release

ใบแจ้งข่าว: ศาลเลื่อนนัดสืบพยานจำเลย กรณีปุโละปุโยปี 2555 จ.ปัตตานี

เผยแพร่วันที่ 27  กรกฎาคม 2560              ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดสืบพยานจำเลย คดีชาวบ้านผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 คน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก และ สำนักนายกรัฐมนตรี จากเหตุการณ์ทหารพรานยิงปืนใส่รถชาวบ้านที่กำลังจะไปละหมาดศพ เมื่อปี2555 หรือกรณีปุโละปุโย จ.ปัตตานี   เหตุสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ศาลจังหวัดปัตตานีได้เลื่อนวันนัดชี้สืบพยานจำเลยที่ 1และที่ 2 ไปเป็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ด้วยเหตุทนายความของ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับ ไม่สามารถนำพยานมาเบิกความต่อศาลตามวันนัดดังกล่าวได้เนื่องจากพยานของจำเลยติดภารกิจอื่น ทนายความของจำเลยจึงได้แถลงต่อศาลเพื่อขอเลื่อนนัดวันสืบพยานจำเลยออกไปอีกสักหนึ่งนัด เป็นวันที่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ต่อมาวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานจำเลยทั้งสอง  มีโจทก์ทั้งห้าซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทหารพรานยิงปืนใส่รถชาวบ้านที่กำลังจะไปละหมาดศพ เมื่อปี 2555 (มีชาวบ้านเสียชีวิต 4 คน และโจทก์ทั้งห้าได้รับบาดเจ็บ)  พร้อมทนายความโจทก์ ซึ่งเป็นทนายความที่ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานีและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่รับให้ความช่วยเหลือโจทก์ทั้งห้า และฝ่ายจำเลยมีพนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี มาศาล  พนักงานอัยการฯ ได้แถลงต่อศาลว่า พนักงานอัยการคนเดิมซึ่งเป็นทนายความของจำเลยทั้งสองที่รับผิดชอบสำนวนคดีนี้ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ตนเพิ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสำนวนคดีนี้ แต่อยู่ระหว่างส่งหนังสือเพื่อให้จำเลยทั้งสองแต่งตั้งเป็นทนายความ จึงขอเลื่อนคดีไปอีกสักนัดเพื่อดำเนินการแต่งตั้งทนายความให้แล้วเสร็จ ตามสำเนาหนังสือคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ยื่นต่อศาล ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวมีเหตุจำเป็น จึงให้เลื่อนคดีไป นัดสืบพยานจำเลยทั้งสองในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา พร้อมทั้งกำชับฝ่ายจำเลยให้เตรียมพยานมาให้พร้อม สำหรับโจทก์ทั้งห้า ซึ่งมีทั้งวัยชราอายุกว่า 80 ปี ไปจนถึงวัยรุ่นที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  แม้จะรู้สึกว่าการต่อสู้คดีนี้ใช้เวลายาวนานมาก เพราะเพียงแค่ในระดับศาลชั้นต้น นับตั้งแต่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลาเมื่อปี 2556 และต่อมามีการโอนคดีมายังศาลจังหวัดปัตตานี  จนกระทั่งถึงปัจจุบันรวมระยะเวลานานกว่า 4 ปีแล้ว ก็ยังสืบพยานไม่เสร็จ และยังไม่ทราบว่าศาลชั้นต้นจะกำหนดวันตัดสินคดีได้เมื่อไหร่ ก็ตาม  แต่โจทก์ทั้งห้าก็ยังรอความหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากคดีนี้ แม้ว่าบางครั้งจะเกิดความรู้สึกท้อแท้กับความยุติธรรมที่ล่าช้าก็ตาม ผู้สนใจคดีดังกล่าวสามารถเข้าฟังการพิจารณาคดีได้ที่ ศาลจังหวัดปัตตานี… Continue reading ใบแจ้งข่าว: ศาลเลื่อนนัดสืบพยานจำเลย กรณีปุโละปุโยปี 2555 จ.ปัตตานี

Advertisements
Press Release

ใบแจ้งข่าว:ศาลนัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม คดีชาวบ้านฟ้องแพ่ง เรียกค่าเสียหาย กรณีผู้เสียชีวิต 4 รายที่บ้านโต๊ะชูด ทุ่งยางแดง

เผยแพร่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560            ใบแจ้งข่าว มารดาและบิดาของผู้ตาย 4 ครอบครัว ฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า 39 ล้านบาท จากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีเจ้าหน้าที่ยิงประชาขนเสียชีวิต 4คน เหตุเกิดเมื่อปี 2558 ในพื้นที่ ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ชาวบ้าน 4 ครอบครัว ซึ่งเป็นมารดาและบิดาของผู้ตาย เป็นโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 8 ยื่นฟ้องคดีแพ่ง เรียกค่าเสียหายรวมเป็นเงินจำนวน 39,076,796บาท (ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง) จากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3  ในข้อหา ละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จากกรณีเมื่อปี 2558 เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจสนธิกำลังปฎิบัติการในพื้นที่บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี แล้วเจ้าหน้าที่ได้ยิงชาวบ้านเสียชีวิต 4 คน ซึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิตดังกล่าวเป็นนักศึกษา 2 คน โจทก์ทั้งแปดได้ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาล (ร้อยละ 2 ของจำนวนค่าเสียหายซึ่งเป็นทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง) ไปพร้อมกับคำฟ้องด้วย  ศาลกำหนดเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.397/2560 และนัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาลในวันที่ 18 กันยายน2560 เวลา 09.00 นาฬิกา  เพื่อศาลจะได้พิจารณาถึงฐานะความเป็นอยู่ของโจทก์ทั้งแปดและมีคำสั่งว่าจะยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้แก่โจทก์ทั้งแปดหรือไม่เพียงใดเสียก่อนในการรับฟ้องคดีนี้ เหตุแห่งคดี สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 มีการสนธิ่กำลังระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ 25, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากศูนย์ปฏิบัติการตำรวนจชายแดนภาคใต้ (ศชต.) จ.ยะลา เข้าปฏิบัติการในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี มีการจับกุมประชาชนจำนวน 22 คน และเจ้าหน้าที่ได้ใช้อาวุธปืนสงครามยิง จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 4 คน ได้แก่ นายสูไฮมี เซ็นและ นายคอลิด สาแม็ง… Continue reading ใบแจ้งข่าว:ศาลนัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม คดีชาวบ้านฟ้องแพ่ง เรียกค่าเสียหาย กรณีผู้เสียชีวิต 4 รายที่บ้านโต๊ะชูด ทุ่งยางแดง