Press Release

ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดฝางอ่านคำพิพากษา ยกฟ้องชาวบ้าน คดีบุกรุกป่าสงวนฯ กรณีชาวบ้านสร้างโฮมสเตย์ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ ที่บ้านขอบด้ง

เผยแพร่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดฝาง อ่านคำพิพากษา ยกฟ้องชาวบ้าน คดีบุกรุกป่าสงวนฯ กรณีชาวบ้านสร้างโฮมสเตย์ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ ที่บ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ทนายความศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นที่ให้ความช่วยเหลือคดีได้ให้ข้อมูลว่าศาลจังหวัดฝางมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์(จำเลยทั้งสองไม่มีความผิด) ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ สว. 8,9/2559 ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดฝาง โจทก์ กับ นายสุริยา เกิดโอฬาร จำเลยที่ 1 และนายอาจหาญ จตุพรไพร จำเลยที่ 2 ในฐานความผิด บุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่าหรือทำลายด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือยึดถือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวน เมื่อวันที่ 26 ถึง 28 เมษายน 2560 และวันที่ 2 ถึง 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดฝางได้ทำการพิจารณาสืบพยานโจทก์และจำเลย ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ สว. 8,9/2559… Continue reading ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดฝางอ่านคำพิพากษา ยกฟ้องชาวบ้าน คดีบุกรุกป่าสงวนฯ กรณีชาวบ้านสร้างโฮมสเตย์ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ ที่บ้านขอบด้ง

Advertisements
Press Release

ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดฝางอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ยกฟ้องชาวบ้านคดีที่ชาวลาหู่ บ้านห้วยนกกกถูกฟ้องข้อหาบุกรุกป่า ต่อสู้ขัดขวางและทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รัฐ

เผยแพร่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดฝางอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ยกฟ้องชาวบ้าน คดีที่ชาวลาหู่ บ้านห้วยนกกก ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ถูกฟ้องข้อหาบุกรุกป่า ต่อสู้ขัดขวางและทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รัฐ ทนายความ ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นที่ให้ความช่วยเหลือคดีได้ให้ข้อมูลว่าศาลจังหวัดฝางอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ยกฟ้องโจทก์(จำเลยทั้งสามไม่มีความผิด) ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ สว. 20/2558 ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดฝาง โจทก์ กับ นายประแอ๋ คีรีรัศมี จำเลยที่ 1 นายวิฑูรย์ คีรีรัสมี จำเลยที่ 2 และ นายจะกุย จะปะโหล จำเลยที่ 3 ในฐานความผิด บุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครองหรือเผาป่า หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือยึดถือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวน และ ต่อสู้หรือขัดขวางและทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ศาลจังหวัดฝางมีคำพิพากษา ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ สว.… Continue reading ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดฝางอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ยกฟ้องชาวบ้านคดีที่ชาวลาหู่ บ้านห้วยนกกกถูกฟ้องข้อหาบุกรุกป่า ต่อสู้ขัดขวางและทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รัฐ