statement

Public Statement: ISOC Region 4 should stop intimidating a WHRD

Public Statement 5 July 2017 ISOC Region 4  should stop intimidating a HRD               On 30 June 2017, Ms. Anchana Heemmina, the leader of Duay Jai Group, which has been giving support to women and children affected by violence in the Deep South Provinces of Thailand, has  visited and interviewed a woman (whose name is… Continue reading Public Statement: ISOC Region 4 should stop intimidating a WHRD

Advertisements
statement

แถลงการณ์:ขอให้ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ยุติการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

แถลงการณ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ขอให้ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ยุติการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน               ตามที่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นางสาวอัญชนา หีมมีหน๊ะ หัวหน้ากลุ่มด้วยใจ ซึ่งทำงานด้านการช่วยเหลือหญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ ได้เยี่ยมและสอบถามหญิงคนหนึ่ง (ขอสงวนนาม) ซึ่งเป็นคุณแม่ท้อง 9 เดือนและสามีของเธอได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและควบคุมตัวไว้ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพราะต้องสงสัยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบ  หญิงคนดังกล่าวได้ร้องเรียนว่าในระหว่างที่สามีเธอถูกควบคุมตัว  เธอพยายามขอเข้าเยี่ยมสามี  แต่ต้องประสบกับความยากลำบากเพราะได้รับอนุญาตให้เยี่ยมเพียงครั้งละหนึ่งนาทีเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบที่ทางค่ายอิงคยุทธบริหารได้กำหนดไว้ที่ให้ญาติเยี่ยมได้ครั้งละ 30 นาที เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้เหตุผลแก่เธอว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  นางสาวอัญชนาได้บันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวและได้โพสต์ลงในเฟสบุ๊คเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 โดยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ทั้งนี้โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้หน่วยราชการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ และเพื่อลดความคับข้องใจของประชาชนในสถานการณ์ความไม่สงบ               ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 14:00 น. มีชายจำนวน 6 คน แต่งกายด้วยเสื้อผ้าลำลองมีสัญลักษณ์ป้ายชื่อทหารและใส่เสื้อยืดของกองทัพ ได้ไปยังร้านค้าของครอบครัวนางสาวอัญชนา โดยหัวหน้ากลุ่มได้แจ้งให้ทราบว่าพวกตนเป็นเจ้าหน้าที่ทหารภาคประชาสังคมของ กอ.รมน.สงขลา หน่วยเฉพาะกิจ จังหวัดสงขลา และ ภาคประชาสังคมของ กอ.รมน.ภาค 4  และได้แจ้งเหตุผลที่มา “เยี่ยม” นางสาวอัญชนาว่า “นาย” ได้กล่าวในที่ประชุมว่า นางสาวอัญชณา โพสต์ข้อความบน เฟสบุค ทำให้ทหารได้รับความเสียหาย จึงได้ให้ทหารมาพบและแจ้ง นางสาวอัญชนา เพื่อเตือนเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อความโดยข้อความที่เจ้าหน้าที่ได้กล่าวถึงนั่นก็คือ การโพสต์ข้อความเรื่องผู้หญิงท้องที่สามีถูกควบคุมตัวไปค่ายอิงคยุทธและไม่สามารถติดต่อได้และได้เยี่ยมแค่วันละหนึ่งนาที… Continue reading แถลงการณ์:ขอให้ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ยุติการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน