รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายเแดนใต้ นำเสนอต่อ คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)

คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
สมัยประชุมที่ 67 ระหว่างวันที่ 3 – 21 กรกฎาคม 2560

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายเแดนใต้

นำเสนอต่อ

คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)

จัดทำโดย
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และองค์กรภาคประชาสังคม

รายงานชิ้นนี้เป็นเอกสารที่จัดทำโดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มด้วยใจ เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP) และการให้ข้อมูลส่วนบุคคล
นับตั้งแต่เกิดความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ เมื่อปี 2547 รวมเวลา 13 ปี มีคนเจ็บ 12,538 คน และคนตาย 6,847 คน ความรุนแรงกระจายในพื้นที่กว้างและส่งผลกระทบต่อทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งผู้หญิงและเด็กด้วยทุกกลุ่ม อย่างไรก็ตามมีควมก้าวหน้าในภาคใต้ในการขจัดความการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและทำให้ สถานภาพของสตรีโดยรวมดีขึ้น  ความก้าวหน้าดังกล่าวอยู่ในคำตอบ (Response) ของรัฐบาลไทยต่อข้อสังเกตเชิงสรุป  ที่รวมรายงานครั้งที่ 1 ถึง 3 เข้าไว้ด้วยกัน  อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงยังเผชิญการเลือกปฏิบัติเชิงโครงสร้าง และยังเผชิญปัญหาการเลือกปฏิบัติที่ซ้ำซ้อนที่เกี่ยวโยงกับความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้

ฉบับภาษาไทย

 

Advertisements

CrCF Goes Geneva: the Opening of the 67th CEDAW Week

Processed with VSCO with c1 preset

Monday in the country known for its chocolate and high living costs is coming to an end. The temperature displayed 26 degrees Celsius today and everyone was happy about it, except me. I’m better off in the cold. That’s it. I even brought my favorite giant wool scarf and a beanie, only for the European summer. Global warming, I guess.

Processed with VSCO with c1 preset

I woke up at 5 am before the alarm went off (clearly jet-lagged), and put on a smile ready to hit Palais des Nation where the United Nation Office at Geneva is located. The building where we were meant to be at is highly secured, in terms of having us walking around for a good 15 minutes to find out that we were in the wrong building.

Processed with VSCO with c1 preset
The opening of 67th CEDAW started at 10 am in the morning where Madam Chairman gave welcome remarks and the committee members shared their long experiences with work of women’s rights. Thereafter it was time for lunch, and to finish translating the oral statement. Again, everybody went out to enjoy the warmth and the sunshine, while I was sitting inside having a good time in the UN canteen (their salad buffet was the bomb!).

Processed with VSCO with c1 preset
At 14 pm we went back to the XVI hall for the CSO meeting with the committee. Ladies, gentlemen, children and LGBTIQAP, this was it! It was the time for our representatives to shine. They did a good job! I can picture the nervousity of being put in the spotlight, therefore the camera was covered by the paper they were holding for a few seconds. Many of the committee members were interested in the situation of women in Italy, but Thailand received a good few questions too. After 2 rounds of questioning and answering, a representative of NHRC was presented and that was their only chance to bring their contribution to the table.

Processed with VSCO with c1 preset

The feeling of being at Palais des Nation was indescribable. Two years ago, I was a human rights undergrad at a university in the South of Sweden, and coming to Geneva, to witness what was written in textbooks and academic articles in real life, is just, you know- indescribable.