ความคืบหน้า ชาวบ้านห้วยกลทา หล่มสัก เพชรบูรณ์ ยื่นอุทธรณ์ คดีศาลหล่มสักตัดสินให้คดีให้จ่ายค่าโลกร้อน

15726872_701825753318636_3011624990815707307_n

ในวันนี้ ( วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ) เวลา 10.00 น. ตัวแทนชาวบ้านกลทาจำนวน 2 ราย พร้อมด้วยทนายความจากศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ยื่นอุทธรณ์ พร้อมกับคำร้องขอยกเว้นมิต้องชำระค่าขึ้นศาลในการยื่นอุทธรณ์ ของจำเลยจำนวน 11 ราย ต่อศาลหล่มสัก สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ศาลจังหวัดหล่มสักได้มีคำพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๑ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน ๑๘๒,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๑ ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ ๘,๐๐๐ บาท

ภายหลังจากที่ยื่นอุทธรณ์ พร้อมกับคำร้องขอยกเว้นค่าขึ้นศาลแล้ว ศาลจังหวัดหล่มสัก ได้มีคำสั่ง “ เมื่อพิเคราะห์คำร้องประกอบเอกสารท้ายคำร้องแล้ว คดีพอที่วินิจฉัยได้ จึงไม่ต้องนัดไต่สวนคำร้อง เห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงสถานะของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 เป็นที่เชื่อได้ว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล และหากจำเลยที่ 1 ถึงที่ 11ไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร จึงอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดในชั้นอุทธรณ์
เมื่อศาลได้มีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดในชั้นอุทธรณ์ ศาลก็ได้มีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ที่ยื่นต่อศาลในวันนี้

 

ข้อมูลจาก ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน

%d bloggers like this: