Newsletters

Newsletter: การกลับมาของคนหาย ได้สอนอะไรเราบ้าง โดย กลุ่มด้วยใจ

การกลับมาของคนหาย ได้สอนอะไรเราบ้าง โดย กลุ่มด้วยใจ หลายคนได้ติดตามข่าวกรณีผู้เสียหาย ประธานชมรม ตาดีกา ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ที่หายไประหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 20:20 น และ ได้กลับมาถึงบ้านในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:00 น ก็นับได้ว่าได้หายไปเป็นเวลา 1 วัน 18 ชั่วโมง เราได้เรียนรู้อะไรจากกรณีนี้อย่างไรบ้าง ตัวตนของผู้เสียหาย ในหลายๆกรณีคนหายในจังหวัดชายแดนใต้แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีใครได้กลับมาเลยคนในครอบครัวต่างเฝ้ารอการกลับมาของคนที่เรารักทุกเมื่อเชื่อวัน และ อย่างใจจดใจจ่อ เมื่อเราสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้รับการชี้แจงว่าคนที่สูญหาย เป็นผู้ที่มีคดีความมั่นคงติดตัว ต้องการหลบหนีคดีจึงได้สร้างสถานการณ์ว่ามีการอุ้มหาย ซึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นใคร แต่เขาถือได้ว่าเป็นประชาชนที่รัฐมีหน้าที่จะต้องให้การปกป้องคุ้มครอง และสร้างความปลอดภัย กรณีนี้ผู้สูญหายเป็นประธานชมรมตาดีกาตำบลทุ่งพอ เป็นครูตาดีกามา 15 ปี ไม่มีประวัติการถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษและประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครอบครัวและเครือญาติมีหน้าที่การงานที่ดี เมื่อมีการบังคับให้สูญหาย ผู้เสียหายมีสติ ถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางบุคคลที่มีอาวุธและปิดบังใบหน้าสามารถสื่อสารกับครอบครัวได้ เมื่อสื่อสารกับครอบครัวแล้วอย่างไรต่อ ครอบครัวเมื่อรับทราบเวลา 20:40 น ได้มีการแจ้งให้ผู้นำทราบ… Continue reading Newsletter: การกลับมาของคนหาย ได้สอนอะไรเราบ้าง โดย กลุ่มด้วยใจ

Advertisements