Newsletters

E-book เด่น คำแหล้ ความทรงจำ การสูญหาย และเสียงร่ำไห้ของลำน้ำพรม

  เด่น  คำแหล้ ความทรงจำ การสูญหาย และเสียงร่ำไห้ของลำน้ำพรม   ประวัติ และเส้นทางการต่อสู้ของสหายดาว ( เด่น คำแหล้ ) เด่น คำแหล้ เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2494  ณ บ้านท่าสี ต.หนองแสง  อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี (ปัจจุบันขึ้นกับอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี) เป็นบุตรของนายที นางติ๋ม คำแหล้  มีพี่น้องร่วมกันทั้งสิ้น    4 คน   เป็นชาย 1 คน และหญิง 3 คน  ต่อมาครอบครัวได้อพยพมาที่บ้านวังหินซา ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ในปี พ.ศ.2509 นายเด่น คำแหล้ เข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4   ที่โรงเรียนบ้านวังหินซา ต.ดงมะไฟ        อ.สุวรรณคูหา จ.อุดรธานี (ในขณะนั้น) จากนั้นได้อุปสมบทอยู่ระยะหนึ่ง ต้องสึกออกมาทำงานช่วยเหลือครอบครัว… Continue reading E-book เด่น คำแหล้ ความทรงจำ การสูญหาย และเสียงร่ำไห้ของลำน้ำพรม

Advertisements