Press Release

The perpetrator must be brought to justice: The extrajudicial killing of a high school student and an ethnic Lahu youth activist, Witness protection must be provided as investigation proceeds

For immediate release on 21 March 2017 The perpetrator must be brought to justice: The extrajudicial killing of a high school student and an ethnic Lahu youth activist, Witness protection must be provided as investigation proceeds   On 17 March 2017, Mr. Chaiyaphum Pasae, a Grade 10 student living in Tambon Muang Ma, Chiang Dao… Continue reading The perpetrator must be brought to justice: The extrajudicial killing of a high school student and an ethnic Lahu youth activist, Witness protection must be provided as investigation proceeds

Advertisements
Newsletters

รายงานของนาย Juan. Mendez ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี เรื่อง คณะกรรมการไต่สวนการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ

  บทสรุป คณะกรรมการไต่สวนการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ เป็นกลไกที่เข้มแข็งและยืดหยุ่น ซึ่งสามารถให้ประโยชน์อย่างสำคัญต่อรัฐบาล ชุมชนผู้เสียหาย และสาธารณชนโดยทั่วไป แตกต่างจากกลไกอื่น ๆ ที่มักเกี่ยวข้องหลังจากมีข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานสอบสวนและฟ้องคดีทางอาญา คณะกรรมการไต่สวนเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงบริบทซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการละเมิดขึ้น ช่วยให้เกิดการทบทวนนโยบายของรัฐบาล การปฏิบัติ และข้อบกพร่องในเชิงโครงสร้าง เป็นการช่วยบอกเล่าความจริง และเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาต่อชุมชนผู้เสียหาย และยังทำให้เกิดข้อเสนอแนะจากผู้ชำนาญการอิสระเกี่ยวกับการชดเชย และการประกันว่าจะไม่เกิดการกระทำผิดซ้ำ คณะกรรมการไต่สวนยังมีบทบาทสำคัญในแง่ที่เป็นตัวกระตุ้น และสุดท้ายยังช่วยสนับสนุนกระบวนการสอบสวนอย่างเป็นทางการของหน่วยงานในปัจจุบันที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ และยังส่งผลให้เกิดการฟ้องคดีที่เป็นผลและเป็นธรรม ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการไต่สวนอาจมีส่วนช่วยให้รัฐปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อเกิดข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ ขึ้น อย่างไรก็ดี กรณีที่ไม่มีกลไกตุลาการ การมีแต่คณะกรรมการไต่สวนอาจไม่ช่วยให้รัฐปฏิบัติตามพันธกรณีของตนได้ สำหรับรัฐที่สนใจจัดตั้งคณะกรรมการไต่สวน พิธีสารอีสตันบูลและชุดหลักการสำหรับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยผ่านการแก้ปัญหาการลอยนวลพ้นผิดฉบับปรับปรุงใหม่[1] สามารถให้แนวทางสำคัญในการตีความและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติระหว่างประเทศนี้ได้ รายงานนี้ทำหน้าที่ช่วยหนุนเสริมเอกสารซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสูงและการทำงานที่ผ่านมาของกลไกพิเศษเพื่อจำแนกข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและแนวปฏิบัติที่ดีสุด ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับคณะกรรมการไต่สวนการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ [1] E.CN.4/2005/102/Add. 1 อ่านฉบับเต็มได้ที่ SR Torture Commission of Inquiry Thai-PDF word document:  SR Torture Commission of… Continue reading รายงานของนาย Juan. Mendez ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี เรื่อง คณะกรรมการไต่สวนการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ

Press Release

กรณีฆ่านอกระบบกฎหมาย: ขอให้นำคนผิดมาลงโทษเยียวยาผู้เสียหาย กรณีทหารวิสามัญนักเรียนมัธยม เยาวชนต้นกล้าชาวลาหู่ คุ้มครองพยานในการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง

เผยแพร่วันที่ 21 มีนาคม 2560 ขอให้นำคนผิดมาลงโทษเยียวยาผู้เสียหาย กรณีทหารวิสามัญนักเรียนมัธยม เยาวชนต้นกล้าชาวลาหู่ คุ้มครองพยานในการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง   เมื่อวันที่  17 มีนาคม 2560  นายชัยภูมิ ป่าแส เยาวชนชายนักเรียนมัธยม 4 มีภูมิลำเนาที่ตำบลเมืองนะ    อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิตโดยอ้างว่าเป็นเหตุวิสามัญฆาตกรรมขณะตรวจค้นยาเสพติด โดยการปฎิบัติการครั้งนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของร้อย.ม.2 บก.ควบคุมที่ 1 ฉก.ม 5  เหตุเกิดเวลาประมาณ 10.00 น. บริเวณด่านตรวจ บ.รินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ชสท.ที่ 9 กกล.ผาเมือง  โดยเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณด่านตรวจดังกล่าวอ้างว่าขอตรวจรถยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น jazz สีดำ ป้ายทะเบียน ขก 3774  เชียงใหม่ ขับมาตามเส้นทางจาก บ.เมืองนะ โดยมีนายพงศนัย แสงตะหล้า อายุ 19 ปี เป็นผู้ขับและนายชัยภูมิ    ป่าแส… Continue reading กรณีฆ่านอกระบบกฎหมาย: ขอให้นำคนผิดมาลงโทษเยียวยาผู้เสียหาย กรณีทหารวิสามัญนักเรียนมัธยม เยาวชนต้นกล้าชาวลาหู่ คุ้มครองพยานในการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง