คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐในการสืบสวนสอบสวนการทรมาน – Redress จัดแปลโดยกสม.

EBook Redress คู่มือเยียวยาผู้เสียหายจากการทรมาน สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ_Page_01

Download ได้ที่ EBook Redress คู่มือเยียวยาผู้เสียหายจากการทรมาน สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

%d bloggers like this: