Uncategorized

แถลงการณ์ CrCF: สามนักสิทธิมนุษยชนถูกฟ้องยื่นหนังสือร้องเรียนอัยการสูงสุด ยืนยันจัดทำรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เผยแพร่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 แถลงการณ์ สามนักสิทธิถูกฟ้องยื่นหนังสือร้องเรียนอัยการสูงสุด ยืนยันจัดทำรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา  13.00 น. นายสมชาย หอมลออ นางสาวพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ     และนางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ นักสิทธิมนุษยชนทั้งสามได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ตึก A เพื่อขอให้อัยการสูงสุดที่ทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ความเป็นธรรมแก่นักสิทธิมนุษยชนทั้งสาม ด้วยการคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2560 นักสิทธิมนุษยชนทั้งสามยังได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการจังหวัดปัตตานี โดยขอให้พนักงานอัยการพิจารณาให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนพยานบุคคลสำคัญเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ว่าคดีดังกล่าวเป็นการฟ้องร้องข้อหาที่นิติบุคคลอาจไม่มีอำนาจฟ้อง โดยที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีการปฏิบัติหน้าที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปได้ จึงเป็นหน่วยงานที่พึงถูกตรวจสอบได้โดยประชาชน อีกทั้งประมวลกฎหมายอาญาที่กำหนดความผิดฐานหมิ่นประมาท เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลไม่ให้ถูกละเมิด มิได้มุ่งที่จะคุ้มครองนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของรัฐจากการถูกตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ ดังนั้น ในทางกฎหมาย กอ.รมน.จึงมิใช่ผู้เสียหายแต่อย่างใด  โดยทางอัยการจังหวัดปัตตานีนัดฟังคำสั่งในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ก่อนหน้านี้นส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ เคยถูกแจ้งความร้องทุกข์โดยกรมทหารพรานที่… Continue reading แถลงการณ์ CrCF: สามนักสิทธิมนุษยชนถูกฟ้องยื่นหนังสือร้องเรียนอัยการสูงสุด ยืนยันจัดทำรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ

Advertisements
Uncategorized

CrCF Statement: Three human rights defenders urged Attorney General to drop the charges Affirming human rights violation reporting is for public interest

Released on 24 Feb 2017                                                               CrCF Statement Three human rights defenders urged Attorney General to drop the charges Affirming human rights violation reporting is for public interest   On Friday 24 Feb 2017 at 13.00  the three human rights activists, Somchai Homla-or, Pornpen Khongkachonkiet, and Anchana Heemmina submitted the petition letter to… Continue reading CrCF Statement: Three human rights defenders urged Attorney General to drop the charges Affirming human rights violation reporting is for public interest

Uncategorized

SPA Case briefing _as of 24 Feb 2017

The present document provides the details of the complaint of Criminal Defamation and Violation of Computer Crimes Act against Ms. Anchana Heemmina (human rights activist and researcher), Ms. Pornpen Khongkachonkiet (human rights activist) and Mr. Somchai Homlaor (human rights lawyer). It also provides an overview of the context in which the complaints against the three… Continue reading SPA Case briefing _as of 24 Feb 2017

Uncategorized

คำกล่าว งานวันสนันสนุนผู้เสียหายจากการทรมานสากล มิย.2559 : OHCHR แนะให้รัฐบาลไทยใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งปวงเพื่อยุติการคุกคามและการทำร้ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยทันที

160629-closing-remarks-for-shivani-29-june-2016_complete-version คำกล่าวปิดของคุณชีวานี เวอร์มา (Shivani Verma) เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน สำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Office of the High Commissioner for Human Rights - UNOHCHR) สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   การสัมมนาในโอกาสวันต่อต้านการทรมานสากลเพื่อสนับสนุนเหยื่อการซ้อมทรมาน 29 มิถุนายน 2559 โรงแรมสุโกศล ในนามของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนอื่นดิฉันต้องขอบคุณผู้จัดที่เชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญเช่นนี้ ซึ่งสะท้อนพันธกิจของรัฐบาลที่จะเอาผิดทางอาญากับการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายในไทย และการให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน การแสดงพันธกิจเช่นนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือกันของทั้งรัฐบาลไทย ภาคประชาสังคม รวมทั้งเหยื่อการซ้อมทรมานและครอบครัว ซึ่งมักมีบทบาทที่สนับสนุนความพยายามเช่นนี้มาตลอด การทรมานเป็นความผิดอาญาร้ายแรงตามกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นการปฏิเสธศักดิ์ศรีที่มีอยู่ในมนุษย์แต่ละคนแต่กำเนิด ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานร้ายแรงต่อครอบครัว และทำให้ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อรัฐลดลง ตามกฎบัตรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ การทรมานเป็นข้อห้ามอย่างเบ็ดเสร็จ ไม่มีเหตุผลที่ชอบธรรมไม่ว่าในสภาพการณ์ใดที่จะปล่อยให้มีการทรมาน ทั้งในช่วงที่เกิดสงครามความขัดแย้ง หรือแม้ในช่วงที่มีการคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐ ดังที่ท่านตระหนักดีว่า ที่ผ่านมาในประเทศไทยมีการอภิปรายถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของรัฐ นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่วิทยากรในรายการนี้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงและความสงบสุขที่ยั่งยืนในไทย   เพื่อนร่วมงานทุกท่าน, เราอยู่ร่วมกันในวันนี้เพื่อแสดงความสนับสนุนต่อวันรำลึกเหยื่อการซ้อมทรมานสากลแห่งสหประชาชาติ ในวันที่สำคัญเช่นนี้ เราต่างส่งกำลังใจเพื่อสนับสนุนเหยื่อการซ้อมทรมานทุกคนและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาทั่วโลก ดังที่ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวไว้ว่า “ผู้เสียหายทุกคนมีความสำคัญ” กองทุนสหประชาชาติเพื่อเหยื่อการซ้อมทรมานซึ่งอยู่ใต้การบริหารงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ… Continue reading คำกล่าว งานวันสนันสนุนผู้เสียหายจากการทรมานสากล มิย.2559 : OHCHR แนะให้รัฐบาลไทยใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งปวงเพื่อยุติการคุกคามและการทำร้ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยทันที