วันศุกร์ที่ 24 กพ. 13.00น. สามนักสิทธิมนุษยชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด อาคาร A ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

 

IMG_4269

เผยแพร่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญร่วมทำข่าว

 กรณีสามนักสิทธิมนุษยชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด

กรณีพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้อง คดี กอ.รมน.ภาค 4 แจ้งความหมิ่นประมาท

ขอเชิญนักข่าวและผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์นักสิทธิทั้งสามคนจะยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดใน  ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา  13.00 น.ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ตึก A  โดยนายสมชาย หอมลออ นางสาวพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ   และนางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ จะขอให้อัยการสูงสุดอำนวยความยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่นักสิทธิมนุษยชนทั้งสามโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ

ตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ท.วิญญู เทียมราช พนักงานสอบสวน สภ.เมืองปัตตานี ให้ดำเนินคดีสามนักสิทธิมนุษยชนคือ นายสมชาย  หอมลออ ที่ปรึกษาและอดีตประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม นางสาวพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และ นางสาวอัญชนา     หีมมิหม๊ะ ผู้นำกลุ่มด้วยใจ กล่าวหาว่าบุคคลทั้งสามคนได้ร่วมกันจัดพิมพ์และแจกจ่าย   “รายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีฯ ในจังหวัดชายแดนใต้  ปี 2557 – 2558” และนำรายงานฯ ดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ กอ.รมน. ได้รับความเสียหายนั้น

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 พนักงานสอบสวน สภ.เมืองปัตตานีได้ส่งตัวพร้อมสำนวนการสอบสวนที่เห็นควรสั่งฟ้องใน 2 ข้อหาคือ  1) ร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท และ 2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (1) ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยที่ยังไม่สอบสวนพยานที่นักสิทธิทั้งสามขอให้สอบสวน ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการรวบรวบพยานหลักฐานทุกชนิดที่สามารถพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิของผู้ต้องหา เพื่อประกอบในการทำความเห็นในคดี และเพื่อขอให้อัยการสูงสุดมีความเห็นตามสมควรให้พนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนสอบพยานเพิ่มเติมตามที่นักสิทธิทั้งสามได้ยื่นขอไว้ และพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีหมิ่นประมาทนี้ว่า      กอ.รมน.เป็นผู้เสียหายหรือมีสิทธิในการดำเนินคดีต่อนักปกป้องสิทธิทั้งสามหรือไม่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 081-6424006

นางณัฐาศิริ เบิร์กแมน ผู้ประสานงานคดีมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 081-6424006

%d bloggers like this: