Uncategorized

วันศุกร์ที่ 24 กพ. 13.00น. สามนักสิทธิมนุษยชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด อาคาร A ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

  เผยแพร่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญร่วมทำข่าว  กรณีสามนักสิทธิมนุษยชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด กรณีพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้อง คดี กอ.รมน.ภาค 4 แจ้งความหมิ่นประมาท ขอเชิญนักข่าวและผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์นักสิทธิทั้งสามคนจะยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดใน  ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา  13.00 น.ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ตึก A  โดยนายสมชาย หอมลออ นางสาวพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ   และนางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ จะขอให้อัยการสูงสุดอำนวยความยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่นักสิทธิมนุษยชนทั้งสามโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ท.วิญญู เทียมราช พนักงานสอบสวน สภ.เมืองปัตตานี ให้ดำเนินคดีสามนักสิทธิมนุษยชนคือ นายสมชาย  หอมลออ ที่ปรึกษาและอดีตประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม นางสาวพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และ นางสาวอัญชนา     หีมมิหม๊ะ ผู้นำกลุ่มด้วยใจ กล่าวหาว่าบุคคลทั้งสามคนได้ร่วมกันจัดพิมพ์และแจกจ่าย  … Continue reading วันศุกร์ที่ 24 กพ. 13.00น. สามนักสิทธิมนุษยชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด อาคาร A ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

Advertisements
Uncategorized

E_Book: ความเข้าใจเรื่องสิทธิชุมชนและการจัดการข้อมูลชุมชนด้วย GPS จัดพิมพ์โดยศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

คำนำ สิทธิในการออกแบบและจัดการวิถีการดำรงชีวิต ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าสิทธิชุมชน ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้ชุมชนได้ร้วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติตลอดถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ อันจะส่งผลให้บุคคลในชุมชนรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบชุมชน จนนำไปสู่การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติมิให้เสื่อมสลายโดยไม่คำนึงถึงลูกหลานที่ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปในภายหน้า สิทธิชุมชน อันเป็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญขั้นพื้นฐานจึงได้ถูกรองรับไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ พ.ศ. 2540 แต่ทั้งนี้ด้วยความผันผวนทางการเมืองและความไม่แน่นอนในการรับรองสิทธิชุมชนตามกระบวนการยุติธรรม ทำให้แม้เวลาจะผ่านไปเกือบ 20 ปี กฎหมายก็ยังไม่สามารถถรับรองในชุมชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศสามารถดำรงชีวิตและจัดกการทรัพยากรในพื้นที่ของตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลำดับรองยังคงอำนาจการจัดการโดยส่วนใหญ่ไว้ที่หน่วยงานรัฐ ความไม่ชัดเจนในการกันแนวเขตพื้นที่ของชุมชนและปัญหาการอ้างพยานหลักฐานที่่จะนำมาพิสูจน์ การดำรงอยู่ของชุมชน ตลอดจนการรัฐประหารและความผันผวนทางการเมืองที่อาจส่งผลต่อการบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญและการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งมีความเข้าใจ อคติ หรือเล็งประโยชน์ที่แตกต่างกันต่อสิทธิชุมชน ด้วยความผันผวนและความไม่ชัดเจนดังกล่าว ชุมชนจึงต้องสร้างความชัดเจนและความเข็มแข็งในเื้องต้นขึ้นมาด้วยตนเอง โดยเฉพาะกรณีการโต้แย้งเกี่ยวกับประวัติการเข้ามาทำประโยชน์และการกำหนดแนวเขตพื้นที่ที่ชัดเจนระหว่างพื้นที่ของชุมชนและพื้นที่อันเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือพื้นที่หวงห้ามของหน่วยงานรัฐ ทางศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนที่ชุมชน จึงจัดทำนังสือคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความชัดเจนหรืออำนาจการต่อรองกับหน่วยงานรัฐ โดยในคู่มือจะบรรยายเนื้อหาว่าด้วย สิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชน รายละเอียดขั้นตอนในการจัดทำแผนที่ชุมชน รวมไปถึงแนะนำการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการกำหนดรายละเอียดของแผนที่โดยผู้จัดทำหวังว่าผู้อ่านคงได้รับความรู้จากคู่มือฉบับนี้ไม่มากก็น้อย ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น Download E_ book _click at ebook-gps  

Uncategorized

นายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ถอนฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย ภายหลังยอมรับผิด กล่าวขอโทษ และแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 ที่ได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายโจทก์เพื่อให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายวิ่งราวทรัพย์

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เผยแพร่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ใบแจ้งข่าว นายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ถอนฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย ภายหลังยอมรับผิด กล่าวขอโทษ และแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 ที่ได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายโจทก์เพื่อให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายวิ่งราวทรัพย์   สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลจังหวัดปราจีนบุรีมีคำสั่งรับฟ้องชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจ   4นาย ในคดีหมายเลขดำที่ อ.925/2558 หรือกรณีนายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร เป็นโจทก์ยื่นฟ้องตำรวจ 7 นาย ฐานร่วมกันกระทำความผิดอาญาในข้อหาความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม   ความผิดต่อร่างกาย และความผิดต่อเสรีภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญาจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทรมานให้นายฤทธิรงค์รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00น. ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรีออกนั่งพิจารณานัดพร้อมและนัดสอบคำให้การจำเลย โดยมีเพียงจำเลยที่ 3 และที่ 4 เจ้าหน้าที่ตำรวจยศพันตำรวจโททั้ง 2 นายมาศาลและปฏิเสธคำฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 5 และที่ 6  ไม่มาศาล… Continue reading นายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ถอนฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย ภายหลังยอมรับผิด กล่าวขอโทษ และแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 ที่ได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายโจทก์เพื่อให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายวิ่งราวทรัพย์